Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL PL BG RO

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Nedostatak viznog reciprociteta sa SAD-om, Kanadom i Brunejem: Europska komisija procjenjuje trenutačno stanje i raspravlja o sljedećim koracima

Strasbourg, 12. travnja 2016.

Nedostatak viznog reciprociteta sa SAD-om, Kanadom i Brunejem: Europska komisija procjenjuje trenutačno stanje i raspravlja o sljedećim koracima

Europska komisija danas je donijela političku Komunikaciju o trenutačnom stanju i daljnjim koracima u pogledu izostanka reciprociteta s određenim trećim zemljama u području vizne politike. S Japanom je puni vizni reciprocitet postignut u prosincu 2015., s Australijom u lipnju 2015., no SAD, Kanada i Brunej i dalje primjenjuju vizni režim za državljane nekih država članica EU-a iako su njihovi građani izuzeti od zahtjeva za vizu na čitavom području EU-a. Načelo reciprociteta ukidanja viza zajednička je vizna politika EU-a. Prema propisima EU-a koje su 2001. donijeli Europski parlament i Vijeće, ako u roku 24 mjeseca treće zemlje ne isprave izostanak reciprociteta, to može biti razlog za obustavu ukidanja viza za građane tih trećih zemalja. U takvoj se odluci moraju uzeti u obzir posljedice obustave ukidanja viza za vanjske odnose EU-a i država članica. Komisija ima obvezu reagirati nakon isteka razdoblja od 24 mjeseca. U slučaju SAD-a, Kanade i Bruneja, krajnji rok, koji je utvrdio zakonodavac EU-a, istekao je danas, 12. travnja 2016. Stoga Komisija danas poziva Europski parlament i Vijeće da hitno pokrenu raspravu i zauzmu stajalište o najprikladnijim daljnjim koracima na temelju procjene Komisije te da obavijeste Komisiju o svojim stajalištima najkasnije do 12. srpnja 2016.

Povjerenik za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopoulos izjavio je:„Vizni reciprocitet temeljni je element zajedničke vizne politike EU-a.Građani EU-a s pravom očekuju da putuju bez viza u sve treće zemlje čiji građani mogu ući u schengenski prostor bez vize. Komisija je danas procijenila pravne, političke i gospodarske posljedice moguće privremene obustave ukidanja viza sa SAD-om, Kanadom i Brunejem te zatražila stajališta Europskog parlamenta i Vijeća o daljnjim koracima. Potpuni vizni reciprocitet i dalje je visoko na popisu prioriteta u našim bilateralnim odnosima s tim zemljama te ćemo i dalje nastojati ostvariti uravnotežen i pravedan ishod.”

Komisija je u travnju 2014. primila obavijesti o izostanku reciprociteta u slučajevima Australije, Bruneja, Kanade, Japana i SAD-a. Te su obavijesti objavljene u Službenom listu Europske unije 12. travnja 2014. Izostanak reciprociteta u slučajevima Australije i Japana u međuvremenu je riješen što znači da obje države sada svim državljanima EU-a omogućuju putovanja bez vize. Kanada trenutačno primjenjuje vizni režim za državljane Bugarske i Rumunjske, a SAD za državljane Bugarske, Cipra, Hrvatske, Poljske i Rumunjske. Brunej i dalje primjenjuje vizni režim za državljane Hrvatske. Prema mehanizmu viznog reciprociteta koji su utvrdili Europski parlament i Vijeće, ako treća zemlja ne ukine vizni režim u roku od 24 mjeseca nakon obavijesti o izostanku reciprociteta, Komisija mora provjeriti stanje i predložiti privremeno ukidanje viza za građane dotičnih trećih zemalja za razdoblje od 12 mjeseci.

Prema Uredbi Komisija uzima u obzir političke, gospodarske i administrativne posljedice obustave ukidanja viza za vanjske odnose EU-a i država članica. Osim toga, u vrijeme donošenja revidiranog mehanizma, 21 država članica potvrdila je u izjavi da su „prije bilo kakvog prijedloga ili odluke, relevantne institucije Unije obvezne opširno preispitati i uzeti u obzir moguće nepovoljne političke posljedice koje bi se slijedom takvih prijedloga ili odluka mogle pojaviti”.

Ujedinjena Kraljevina i Irska ne sudjeluju u izradi zajedničke vizne politike i ne podliježu obustavi ukidanja viza.

U Komunikaciji, koja je danas predstavljena, procjenjuju se moguće posljedice obustave i njezina izvedivost. Prema procjeni, ne postoji velika vjerojatnost da bi države članice mogle obraditi povećani broj zahtjeva za vize u skladu sa Zakonikom o vizama u roku od 90 dana nakon stupanja na snagu takve odluke o zahtjevima za vizu. Štoviše, ti zahtjevi za vizu mogli bi dovesti do smanjenja broja putnika iz Kanade i SAD-a (te iz Bruneja). Obustava bi vjerojatno mogla imati znatne gospodarske posljedice, posebno za zrakoplovnu industriju te imati znatan učinak na vanjske odnose EU-a s dvama strateškim partnerima.

Kontekst

Ne moraju svi građani trećih zemalja imati vizu za putovanje u schengenski prostor za kratkotrajne boravke do 90 dana u razdoblju od 180 dana. EU ima zajednički popis zemalja čiji državljani moraju imati vizu i popis zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (vidjeti Uredbu Vijeća (EZ) br. 539/2001).

U duhu solidarnosti, EU nastoji da treće zemlje koju su na popisu zemalja čiji su državljani izuzeti od zahtjeva za vizu odobre ukidanje viza za građane svih država članica EU-a. Zato je uspostavljen mehanizam viznog reciprociteta. Europski parlament i Vijeće izmijenili su taj mehanizam 2013. (Uredba (EU) 1289/2013) kako bi bio učinkovitiji i kako bi osigurali bolju razinu solidarnosti u provedbi zajedničke vizne politike.

Aktualni mehanizam na snazi je dvije godine, a Komisija, u bliskoj suradnji s dotičnim državama članicama, predano radi na tome da osigura da građani EU-a mogu što slobodnije putovati u treće zemlje.

U okviru mehanizma reciprociteta Komisija je već donijela tri izvješća u kojima se procjenjuje stanje, 10. listopada 2014., 22. travnja 2015. i 5. studenog 2015.

Dodatne informacije

MEMO – Mehanizam viznog reciprociteta EU-a – Pitanja i odgovori

Komunikacija – Trenutačno stanje i daljnji koraci u pogledu izostanka reciprociteta

5. studenog 2015. – Izvješće o ocjeni stanja izostanka uzajamnosti s trećim zemljama u području vizne politike

22. travnja 2015. – Izvješće o ocjeni stanja izostanka uzajamnosti s trećim zemljama u području vizne politike

10. listopada 2014. – Izvješće o ocjeni stanja izostanka uzajamnosti s trećim zemljama u području vizne politike

Uredba Vijeća o popisu zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Uredba Vijeća (EZ) br. 539/2001)

Uredba Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva(Uredba (EU) 1289/2013)

IP/16/1345

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar