Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia lansează o dezbatere privind viitorul cadru pentru sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în ceea ce privește gestionarea frontierelor și securitatea internă

Bruxelles, 6 aprilie 2016

Comisia lansează o dezbatere privind viitorul cadru pentru sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în ceea ce privește gestionarea frontierelor și securitatea internă

Comisia Europeană a adoptat astăzi o comunicare privind sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate, prezentând propuneri privind modul în care sistemele de informații existente și viitoare ar putea consolida atât gestionarea frontierelor externe, cât și securitatea internă în UE. Comunicarea de astăzi lansează un proces de îmbunătățire, din punct de vedere structural, a arhitecturii UE de gestionare a datelor, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, în special a protecției datelor cu caracter personal. Comunicarea stabilește o serie de acțiuni menite să îmbunătățească funcționarea și interoperabilitatea sistemelor de informații existente și a eventualelor sisteme noi pentru a răspunde lacunelor în materie de informații.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: Autoritățile de frontieră și de asigurare a respectării legii trebuie să aibă un acces corespunzător la toate bazele de date existente, atunci când acest lucru este necesar pentru a le ajuta să își îndeplinească atribuțiile care le revin. Considerăm că o mai bună partajare a informațiilor reprezintă o prioritate a Agendei europene privind securitatea, iar atacurile recente confirmă hotărârea noastră. Vom găsi modalitatea de a realiza acest lucru, asigurând totodată siguranța datelor persoanelor fizice, precum și faptul că nu există nicio încălcare a dreptului lor la viață privată. Nu este vorba despre nicio structură de tip „Big Brother” a UE, ci despre un acces inteligent, proporțional și strict reglementat la informațiile de care au nevoie toate autoritățile noastre de frontieră și de securitate pentru a-și desfășura activitatea – pentru a ne asigura protecția noastră și a libertăților pe care le apărăm.”

Comisarul pentru migrație și afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, a adăugat: „Atacurile teroriste de pe teritoriul nostru au relevat amenințarea care există la adresa securității noastre, chiar în timp ce ne confruntăm cu o criză a migrației fără precedent. Schimbul de informații reprezintă punctul comun al celor două domenii. Polițiștii de frontieră, autoritățile vamale, agenții de poliție și autoritățile judiciare trebuie să aibă acces la informațiile necesare și la instrumentele adecvate pentru a aborda aceste aspecte rapid, eficient și eficace.”

La nivelul UE există o serie de sisteme de informații care le oferă polițiștilor de frontieră și agenților de poliție informații privind persoanele care traversează frontierele, însă accesul autorităților de resort și arhitectura de gestionare a datelor nu sunt adecvate pentru a face față amenințărilor actuale. Interoperabilitatea sistemelor de informații a fost deja evidențiată ca o provocare prioritară în cadrul Agendei europene privind securitatea, precum și de către Consiliul European și Consiliul Justiție și Afaceri Interne.

Activitatea lansată astăzi va completa propunerile existente privind crearea unei paze europene de frontieră și de coastă, Directiva privind registrul cu numele pasagerilor și propunerile revizuite privind un sistem de intrare/ieșire care au fost prezentate astăzi. Pentru a demara procesul, Comisia a decis să instituie la nivel înalt un grup de experți pentru sisteme informatice și interoperabilitate împreună cu agențiile UE, experții naționali și părțile instituționale interesate. Pe baza lucrărilor grupului de experți, Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului idei concrete care vor sta la baza unei dezbateri comune cu privire la calea de urmat.

Ca parte a acestui proces de reflecție, Comisia va solicita, de asemenea, contribuția Autorității Europene pentru Protecția Datelor și a autorităților naționale pentru protecția datelor reunite în cadrul Grupului de lucru „Articolul 29”. Respectarea drepturilor fundamentale va necesita sisteme tehnologice și de informații bine concepute și corect utilizate. Sistemele tehnologice și de informații pot ajuta autoritățile publice să protejeze drepturile fundamentale ale cetățenilor. Obiectivul Comisiei este elaborarea unei strategii care să protejeze mai bine frontierele externe și să consolideze securitatea internă, cu respectarea deplină a cerințelor în materie de protecție a datelor.

Context

Europa este o societate mobilă. Milioane de cetățeni ai UE și de resortisanți ai țărilor terțe trec zilnic frontierele interne și externe. În 2015, peste 50 de milioane de resortisanți ai țărilor terțe au vizitat UE, reprezentând peste 200 de milioane de treceri ale frontierelor externe ale spațiului Schengen. Dincolo de aceste fluxuri de călătorie regulamentare, doar în 2015, conflictul din Siria și crizele din alte zone au generat 1,8 milioane de cazuri de trecere neregulamentară a frontierelor externe ale Europei.

Crearea spațiului Schengen fără frontiere interne a adus beneficii importante cetățenilor și întreprinderilor europene deopotrivă. Pentru a asigura un nivel înalt de securitate internă și libera circulație a persoanelor în spațiul Schengen, absența frontierelor interne în spațiul Schengen necesită frontiere externe solide și fiabile.

La nivelul UE există o serie de sisteme de informații care le oferă polițiștilor de frontieră și agenților de poliție informații relevante asupra persoanelor. Sistemele de informații existente ar trebui utilizate pe deplin de către statele membre și agențiile relevante ale UE și ar trebui asigurate conexiunile tehnice necesare către toate aceste sisteme de informații și baze de date, în cazul în care acest lucru nu a fost deja făcut. Este, de asemenea, urgent să se remedieze deficiențele persistente în ceea ce privește introducerea de informații în bazele de date ale UE și schimbul de informații în întreaga Uniune Europeană.

Atunci când este necesar și fezabil, sistemele de informații ar trebui să fie interconectate și interoperabile în viitor. Ar trebui facilitate căutările simultane în cadrul sistemelor pentru a se asigura că toate informațiile relevante sunt puse la dispoziția polițiștilor de frontieră și/sau a agenților de poliție atunci când și în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

Arhitectura de gestionare a datelor ar trebui să urmeze o abordare modulară, profitând pe deplin de progresele tehnologice și bazându-se pe principiul luării în considerare a vieții private începând din momentul conceperii. Respectarea deplină a tuturor drepturilor fundamentale atât ale cetățenilor UE, cât și ale resortisanților țărilor terțe ar trebui asigurată încă de la început, în conformitate cu Carta drepturilor fundamentale.

Informații suplimentare

Comunicare: Sisteme de informații mai puternice și mai inteligente în materie de frontiere și securitate

DOCUMENT DE INFORMARE Pachetul „Frontiere inteligente”: întrebări și răspunsuri

Comunicat de presă: Frontiere mai puternice și mai inteligente în UE: Comisia propune instituirea unui sistem de intrare/ieșire

FIȘĂ INFORMATIVĂ: Frontiere mai puternice și mai inteligente pentru Uniunea Europeană. Sistemul de intrare/ieșire

IP/16/1248

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar