Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija pokreće raspravu o budućem okviru za jače i pametnije informacijske sustave za upravljanje granicama i unutarnju sigurnost

Bruxelles, 6. travnja 2016.

Komisija pokreće raspravu o budućem okviru za jače i pametnije informacijske sustave za upravljanje granicama i unutarnju sigurnost

Europska komisija danas je donijela Komunikaciju o jačim i pametnijim informatičkim sustavima za granice i sigurnost, u kojoj se iznose mogućnosti poboljšavanja upravljanja vanjskim granicama i unutarnje sigurnosti u EU-u upotrebom postojećih i budućih informacijskih sustava. Današnjom Komunikacijom započinje proces strukturnog poboljšavanja EU-ove arhitekture upravljanja podacima, potpuno u skladu s temeljnim pravima, posebno u pogledu zaštite osobnih podataka. U toj se Komunikaciji predstavljaju mjere za poboljšanje funkcioniranja i interoperabilnosti postojećih informacijskih sustava i potencijalnih novih sustava kako bi se uklonili nedostaci.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: Granična i policijska tijela moraju imati odgovarajući pristup svim postojećim bazama podataka kad su im potrebni za obavljanje njihovih specifičnih zadaća. Bolja razmjena podataka prepoznata je kao prioritet europskog programa sigurnosti, a nedavni napadi samo jačaju našu odlučnost. Moramo pronaći način da postignemo taj cilj, istodobno osiguravajući zaštitu osobnih podataka pojedinaca kako ne bi došlo do povrede njihovih prava na privatnost. Tu nije riječ o nekakvom EU-ovu Velikom bratu, nego o inteligentnom, razmjernom i pažljivo uređenom pristupu svim našim informacijama koji je potreban našim graničnim i sigurnosnim tijelima za obavljanje njihove zadaće – zaštite nas i sloboda koje branimo.

Povjerenik za migracije i unutarnje poslove Dimitris Avramopoulos dodao je: Teroristički napadi na našem tlu dokaz su prijetnje našoj sigurnosti, a istodobno se suočavamo s migracijskom krizom dosad neviđenih razmjera. Za oba izazova ključna je razmjena informacija. Naši granični i policijski službenici te carinska i pravosudna tijela moraju imati pristup potrebnim informacijama i alatima za brzo, učinkovito i djelotvorno rješavanje tih izazova.

Na razini EU-a postoji niz informacijskih sustava kojima se graničnim i policijskim službenicima pružaju informacije o osobama koje prelaze granicu, ali pristup koji se pruža nadležnim tijelima kao i arhitektura upravljanja podacima nisu primjereni s obzirom na prijetnje koje danas postoje. Interoperabilnost informacijskih sustava već je istaknuta kao prioritetni izazov u europskom programu sigurnosti, što su učinili i Europsko vijeće te Vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove.

Radom koji je započet danas nadopunit će se postojeći prijedlozi o stvaranju europske granične i obalne straže, direktive o evidenciji podataka o putnicima, kao i revidirani prijedlozi za sustav ulaska/izlaska koji su podneseni danas. Komisija je odlučila osnovati stručnu skupinu za informatičke sustave i interoperabilnost na visokoj razini u kojoj sudjeluju agencije EU-a, nacionalni stručnjaci i institucionalni dionici kako bi se započeo taj proces. Na temelju rada stručne skupine Komisija će Europskom parlamentu i Vijeću predstaviti konkretne zamisli kao temelj za zajedničku raspravu o sljedećim koracima.

Kao dio postupka razmatranja, Komisija će se savjetovati s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka i nacionalnim tijelima za zaštitu podataka, koji su okupljeni u radnu skupinu u skladu s člankom 29. Za poštovanje temeljnih prava potrebni su dobro osmišljeni i pravilno upotrijebljeni informacijski sustavi i tehnologija. Tehnologijom i informacijskim sustavima može se pomoći nadležnim tijelima da zaštite temeljna prava građana. Cilj je Komisije razviti strategiju kojom se u skladu sa zahtjevima zaštite podataka bolje štite vanjske granice EU-a i poboljšava unutarnja sigurnost.

Kontekst

Europa je mobilno društvo. Milijuni građana EU-a i državljana trećih zemalja svakodnevno prelaze unutarnje i vanjske granice. Više od 50 milijuna državljana trećih zemalja posjetilo je EU 2015., čime je ostvareno više od 200 milijuna prelazaka vanjskih granica schengenskog područja. Uz ta uobičajena putovanja, samo je tijekom 2015. bilo 1,8 milijuna nezakonitih prelazaka granice potaknutih sukobima u Siriji i drugim područjima.

Stvaranjem schengenskog prostora bez unutarnjih granica ostvarene su znatne koristi za europske građane i poduzeća. Kako bi se osigurala visoka razina unutarnje sigurnosti te slobodno kretanje osoba unutar schengenskog područja, kao i zbog nestanka unutarnjih granica, potrebna je snažna i pouzdana vanjska granica.

Na razini EU-a postoji niz informacijskih sustava kojima se graničnim i policijskim službenicima pružaju relevantne informacije o osobama. Države članice i agencije EU-a moraju potpuno iskoristiti postojeće informacijske sustave, a u slučajevima u kojima još ne postoje nužne tehničke veze s tim sustavima i bazama podataka one se trebaju uspostaviti. Hitna je zadaća i uklanjanje stalnih nedostataka u popunjavanju EU-ovih baza podataka i razmjeni informacija unutar Unije.

U slučajevima kad je to potrebno i izvedivo, informacijski bi sustavi u budućnosti trebali biti međusobno povezani i interoperabilni. Potrebno je olakšati istodobne pretrage sustava kako bi se osiguralo da granični i/ili policijski službenici imaju pristup svim relevantnim informacijama na mjestu i u trenutku u kojem su im potrebne za obavljanje njihovih odgovarajućih zadataka.

Arhitektura upravljanja podacima treba se zasnivati na modularnom pristupu uz potpuno iskorištavanje tehnološkog razvoja te na načelu dizajnirane privatnosti. Jedno od osnovnih načela mora biti potpuno poštovanje temeljnih prava građana EU-a i državljana trećih zemalja u skladu s Poveljom o temeljnim pravima.

Dodatne informacije

Komunikacija: Jači i pametniji informacijski sustavi za granice i sigurnost

INFORMATIVNI ČLANAK: Paket o pametnim granicama: pitanja i odgovori

Priopćenje za tisak: Jače i pametnije granice EU-a: Komisija predlaže uspostavu sustava ulaska/izlaska

INFORMATIVNI ČLANAK: Jače i pametnije granice Europske unije. Sustav ulaska/izlaska

IP/16/1248

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar