Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Varnost: EU okrepila odziv na hibridne grožnje

Bruselj, 6. aprila 2016

Evropska komisija in visoki predstavnik sta danes sprejela skupni okvir za preprečevanje hibridnih groženj in izboljšanje odpornosti EU, njenih držav članic in partnerskih držav ter za sočasno krepitev sodelovanja z Natom pri preprečevanju teh groženj.

V zadnjih letih so EU in njene države članice vse bolj izpostavljene hibridnim grožnjam. Te vključujejo sovražna dejanja, katerih namen je destabilizacija regije ali države. Evropska komisija in visoki predstavnik sta danes sprejela skupni okvir za preprečevanje hibridnih groženj in izboljšanje odpornosti EU, njenih držav članic in partnerskih držav ter za sočasno krepitev sodelovanja z Natom pri preprečevanju teh groženj.

Visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Federica Mogherini je povedala: V zadnjih letih se je varnostno okolje drastično spremenilo.Priča smo porastu hibridnih groženj na mejah EU.Obstaja močna potreba po tem, da se EU prilagodi in okrepi svoje zmogljivosti kot zagotavljalec varnosti.Razmerje med notranjo in zunanjo varnostjo je treba dodatno okrepiti.S temi novimi predlogi želimo okrepiti naše zmogljivosti za preprečevanje groženj hibridne narave.V ta namen bomo okrepili tudi sodelovanje in usklajevanje z Natom.“

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je dodala: „EU mora postati zagotavljalec varnosti, ki se je sposoben prilagajati spreminjajoči se naravi današnjih groženj ter ki lahko te grožnje predvidi in se zna nanje odzvati.To pomeni, da moramo našo odpornost in varnost okrepiti od znotraj, hkrati pa izboljšati našo sposobnost za preprečevanje novih zunanjih groženj.S tem okvirom bomo skupaj ukrepali za preprečevanje skupnih hibridnih groženj.Predstavljamo konkretne predloge, kako lahko Unija in države članice okrepijo sodelovanje na področju varnosti in zaščite, izboljšajo odpornost, obravnavajo strateške ranljivosti in pripravijo usklajen odziv.“

Skupni okvir ponuja celovit pristop za izboljšanje enotnega odziva na izzive, ki jih hibridne grožnje prinašajo državam članicam, državljanom in kolektivni varnosti v Evropi. Na bolj usklajen način povezuje vse ustrezne akterje, politike in instrumente za preprečevanje in ublažitev učinka hibridnih groženj. Zlasti temelji na evropski agendi za varnost, ki jo je Komisija sprejela aprila 2015, kot tudi sektorskih strategijah, kot so strategija EU za kibernetsko varnost, strategija za energetsko zanesljivost in strategija Evropske unije za pomorsko varnost.

Skupni okvir združuje obstoječe politike in predlaga dvaindvajset operativnih ukrepov, katerih namen je:

  • ozaveščanje z vzpostavljanjem mehanizmov za izmenjavo informacij med državami članicami in z usklajevanjem ukrepov EU, da se zagotovi strateško komuniciranje;
  • krepitev odpornosti z obravnavanjem možnih strateških in kritičnih sektorjev, kot so kibernetska varnost, kritične infrastrukture (na področju energije, prometa, vesolja), zaščita finančnega sistema, varovanje javnega zdravja, ter s podpiranjem prizadevanj za preprečevanje nasilnega ekstremizma in radikalizacije;
  • preprečevanje kriz, odzivanje nanje in okrevanje z opredelitvijo učinkovitih postopkov, ki jih je treba upoštevati, ter tudi s preučitvijo uporabnosti in praktičnih posledic solidarnostne klavzule (člen 222 PDEU) ter klavzule o vzajemni obrambi (člen 42(7) PEU) v primeru obsežnega in resnega hibridnega napada;
  • krepitev sodelovanja med EU in Natom ter drugimi partnerskimi organizacijami pri skupnem prizadevanju za preprečevanje hibridnih groženj, pri čemer je treba upoštevati načeli vključenosti in avtonomnosti obeh organizacij pri sprejemanju odločitev.

Okvir je zasnovan tako, da zagotavlja trdno podlago za podporo državam članicam pri skupnem preprečevanju hibridnih groženj, podprt pa je s širokim spektrom instrumentov in pobud EU ter izkorišča celotni potencial Pogodb.

Ozadje

Hibridne grožnje se nanašajo na kombinacijo dejavnosti, ki jih državni in nedržavni akterji izvajajo na usklajen način, pogosto z združevanjem konvencionalnih in nekonvencionalnih metod, pri čemer razmere ne dosežejo praga za uradno razglasitev vojne. Cilj ni le povzročitev neposredne škode in izkoriščanje ranljivosti, temveč tudi destabilizacija družbe in ustvarjanje nejasnosti za oviranje sprejemanja odločitev.

Preprečevanje hibridnih groženj je v veliki meri v nacionalni pristojnosti, torej so zanj v prvi vrsti odgovorne države članice. Vendar je cilj skupnega okvira, ki sta ga danes predstavila Evropska komisija in visoka predstavnica Federica Mogherini, državam članicam EU in njihovim partnerjem pomagati pri preprečevanju hibridnih groženj in izboljšanju odpornosti proti tem grožnjam z združevanjem evropskih in nacionalnih instrumentov na bolj učinkovit način kot doslej. Poleg tega se številne države članice EU soočajo s podobnimi grožnjami, ki so lahko usmerjene tudi v čezmejne mreže ali infrastrukture. Okvir sledi političnim usmeritvam predsednika Komisije Jeana-Clauda Junckerja, ki je poudaril, da „si moramo prizadevati za močnejšo vlogo Evrope v varnostnih in obrambnih zadevah“. Prav tako je v skladu s pozivom Sveta za zunanje zadeve z dne 18. maja 2015 o predložitvi izvedljivih predlogov za preprečevanje hibridnih groženj.

Naslednji koraki

Okvir bo predložen Svetu Evropske unije.

Več informacij:

 

IP/16/1227

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar