Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Securitate: UE consolidează răspunsul la amenințările hibride

Bruxelles, 6 aprilie 2016

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au adoptat astăzi un cadru comun de contracarare a amenințărilor hibride și de consolidare a rezilienței UE, a statelor sale membre și a țărilor partenere, intensificând totodată cooperarea cu NATO în materie de contracarare a acestor amenințări.

În ultimii ani, UE și statele sale membre au fost tot mai frecvent expuse amenințărilor hibride care constau în acțiuni ostile ce urmăresc destabilizarea unei regiuni sau a unui stat. Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au adoptat astăzi un cadru comun de contracarare a amenințărilor hibride și de consolidare a rezilienței UE, a statelor sale membre și a țărilor partenere, intensificând totodată cooperarea cu NATO în materie de contracarare a acestor amenințări.

Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, a declarat: „În ultimii ani, mediul de securitate s-a schimbat în mod dramatic. Am asistat la creșterea amenințărilor hibride la frontierele UE. S-a lansat apelul ferm ca UE să își adapteze și să își amelioreze capacitățile în calitate de furnizor de securitate. Relația dintre securitatea internă și cea externă trebuie să fie consolidată în continuare. Prin aceste noi propuneri, dorim să consolidăm capacitatea noastră de contracarare a amenințărilor de natură hibridă. În acest demers, vom intensifica, de asemenea, cooperarea și coordonarea cu NATO”.

Elżbieta Bieńkowska, comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM­uri, a declarat: „Trebuie ca UE să devină un furnizor de securitate în măsură să se adapteze, să anticipeze și să reacționeze la natura schimbătoare a amenințărilor cu care ne confruntăm. Aceasta înseamnă că trebuie să consolidăm reziliența și securitatea din interior concomitent cu întărirea capacității noastre de a contracara amenințările externe emergente. În temeiul acestui cadru, acționăm împreună pentru a contracara amenințările hibride comune. Prezentăm propuneri concrete pentru ca Uniunea și statele membre să își intensifice cooperarea în materie de securitate și de apărare, să îmbunătățească reziliența, să abordeze vulnerabilitățile strategice și să pregătească un răspuns coordonat.”

Cadrul comun oferă o abordare cuprinzătoare pentru îmbunătățirea răspunsului comun la provocările pe care amenințările hibride le aduc statelor membre, cetățenilor și securității colective a Europei. Acesta reunește ansamblul actorilor, politicilor și instrumentelor relevante în vederea contracarării și atenuării impactului amenințărilor hibride într-o manieră mai coordonată. Cadrul comun are la bază în particular Agenda europeană privind securitatea, pe care Comisia a adoptat-o în aprilie 2015, precum și strategiile sectoriale, cum ar fi Strategia de securitate cibernetică a UE, Strategia europeană pentru securitate energetică și Strategia Uniunii Europene în materie de securitate maritimă.

Cadrul comun reunește politicile existente și propune douăzeci și două de acțiuni operaționale având scopul:

  • de sensibilizare, prin instituirea de mecanisme specializate pentru schimbul de informații între statele membre și prin coordonarea acțiunilor UE în vederea comunicării strategice;
  • de consolidare a rezilienței, prin abordarea sectoarelor potențial strategice și critice, precum securitatea cibernetică și infrastructurile critice (energie, transporturi, spațiu), prin protejarea sistemului financiar, a sănătății publice și prin sprijinirea eforturilor de combatere a extremismului violent și a radicalizării;
  • de prevenire, de răspuns la crize și de restabilire, prin definirea unor proceduri eficiente de urmat, precum și prin analizarea aplicabilității și a implicațiilor practice ale clauzei de solidaritate (articolul 222 din TFUE) și ale clauzei de apărare reciprocă [articolul 42 alineatul (7) din TUE] în cazul în care are loc un atac hibrid amplu și grav;
  • de intensificare a cooperării între UE și NATO, precum și alte organizații partenere, ca parte a efortului comun de contracarare a amenințărilor hibride, respectând principiile incluziunii și autonomiei specifice procesului decizional al fiecărei organizații.

Cadrul este conceput astfel încât să constituie un temei solid care să sprijine statele membre în contracararea amenințărilor hibride în mod colectiv, fiind sprijinit de o gamă largă de instrumente și inițiative ale UE și folosind potențialul deplin al tratatelor.

Context

Amenințările hibride desemnează combinația de activități în care metodele convenționale și cele neconvenționale se întrepătrund frecvent și care pot fi utilizate într-o manieră coordonată de către actorii statali și nestatali, rămânând însă sub limita pragului de stare de război declarată oficial. Obiectivul urmărit nu este doar de a cauza un prejudiciu direct și a exploata vulnerabilitățile, ci și de a destabiliza societățile și a crea ambiguitate în vederea obstrucționării procesului decizional.

Contracararea amenințărilor hibride intră în mare parte în competența națională, responsabilitatea principală revenind statelor membre. Cu toate acestea, cadrul comun pe care Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant, Mogherini, l-au prezentat astăzi are scopul de a sprijini statele membre ale UE și pe partenerii lor în eforturile de contracarare a amenințărilor hibride și de a ameliora reziliența lor atunci când se confruntă cu aceste amenințări, corelând instrumentele europene și naționale într-un mod mai eficace decât în trecut. De asemenea, multe dintre statele membre ale UE se confruntă cu amenințări comune, care pot viza rețele sau infrastructuri transfrontaliere. Cadrul răspunde Orientărilor politice ale președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a subliniat faptul că trebuie „să depunem eforturi pentru ca Europa să fie mai puternică în materie de securitate și de apărare”. De asemenea, cadrul dă curs invitației Consiliului Afaceri Externe din 18 mai 2015, de a prezenta propuneri de acțiuni pentru contracararea amenințărilor hibride.

Etapele următoare

Cadrul va fi prezentat Consiliului Uniunii Europene.

Informații suplimentare

IP/16/1227

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar