Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Biztonság: az EU megerősíti a hibrid fenyegetésekkel szembeni válaszintézkedéseket

Brüsszel, 2016. április 6.

Az Európai Bizottság és a főképviselő a mai napon közös keretet fogadott el a hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépés, valamint az EU, az uniós tagállamok és a partnerországok ellenálló képességének megerősítése érdekében, az e fenyegetésekkel szembeni küzdelem terén a NATO-val való együttműködés fokozása mellett.

Az elmúlt évek során az EU és tagállamai egyre fokozottabb mértékben szembesültek egy-egy régió vagy állam destabilizálására irányuló ellenséges akciókból álló hibrid fenyegetésekkel. Az Európai Bizottság és a főképviselő a mai napon közös keretet fogadott el a hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépés és az EU, az uniós tagállamok és a partnerországok ellenálló képességének megerősítése érdekében, az e fenyegetésekkel szembeni küzdelem terén a NATO-val való együttműködés fokozása mellett.

Federica Mogherini, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a következőket nyilatkozta: „Az elmúlt évek során drámaian megváltozott a biztonsági környezet. Szembesülnünk kellett az EU határain jelentkező hibrid fenyegetések erősödésével. Erőteljes az igény arra, hogy az EU alkalmazkodjon, és megerősítse biztonságfenntartó kapacitásait. A belső és a külső biztonság közötti kapcsolatot szintén meg kell szilárdítani. Új javaslatainkkal tovább kívánjuk fejleszteni képességeinket a hibrid jellegű fenyegetésekkel szembeni küzdelem terén. Ez irányú erőfeszítéseink során a NATO-val való együttműködést és koordinációt is fokozzuk.”

Elżbieta Bieńkowska, a belső piacért, valamint az ipar-, a vállalkozás- és a kkv-politikáért felelős biztos így nyilatkozott: „Az EU-nak biztonságfenntartó szerepet kell vállania, és az előttünk álló fenyegetések változó jellegét figyelembe véve képesnek kell lennie az alkalmazkodásra, az előrejelzésre és a válaszlépésekre. Ezt azt jelenti, hogy meg kell erősítenünk belső ellenálló képességünket és biztonságunkat, miközben fokozzuk a megjelenő külső fenyegetésekkel szembeni küzdelmet lehetővé tevő képességeinket. E keret révén együttesen lépünk fel a közös hibrid fenyegetésekkel szemben. Konkrét javaslatokat terjesztünk elő az Unió és a tagállamok számára, hogy fokozzuk az együttműködést a biztonság és a védelem területén, javítsuk az ellenálló képességet, kezeljük a stratégiai jelentőségű sebezhető pontokat, és összehangolt válaszlépést alakíthassunk ki.”

A közös keret átfogó megközelítést nyújt ahhoz, hogy javítható legyen a tagállamokat, a polgárokat és Európa együttes biztonságát érintő hibrid fenyegetésekből eredő kihívásokra adott közös válasz. Valamennyi érintett szereplőt, szakpolitikát és eszközt összefogja a hibrid fenyegetésekkel szembeni küzdelemre és e fenyegetések hatásainak csökkentésére irányuló lépések jobb összehangolása érdekében. Különösen a Bizottság által 2015 áprilisában elfogadott európai biztonsági stratégiára épít, valamint olyan ágazati stratégiákra, mint az Európai Unió kiberbiztonsági stratégiája, az energiabiztonsági stratégia, valamint az Európai Unió tengerhajózási biztonsági stratégiája.

A közös keret összefogja a meglévő szakpolitikákat, és huszonkét operatív fellépést javasol, melyek célja a következő:

  • tudatosítás, a tagállamok közötti információcserét szolgáló külön mechanizmusok kialakítása, valamint a stratégiai kommunikáció megvalósítására irányuló uniós fellépések összehangolása révén;
  • az ellenálló képesség erősítése a lehetséges stratégiai és kritikus ágazatok kezelése révén, mint amilyen például a kiberbiztonság, a kritikus infrastruktúrák (energia, közlekedés, űr), a pénzügyi rendszer védelme és a közegészség-védelem, valamint a radikalizálódással és az erőszakos szélsőségességgel szembeni erőfeszítések támogatásával;
  • a válságok megelőzése, az azokra való reagálás és az azokat követő helyreállítás egyrészt a követendő hatékony eljárások meghatározása révén, másrészt pedig széleskörű és súlyos hibrid fenyegetés jelentkezése esetén a szolidaritási klauzula (az EUMSZ 222. cikke) és a kölcsönös védelmi záradék (az EUSZ 42. cikkének (7) bekezdése) alkalmazhatóságának és gyakorlati következményeinek megvizsgálásával;
  • az EU és a NATO, valamint más partnerországok közötti együttműködés fokozása a hibrid fenyegetésekkel szembeni közös erőfeszítések keretében, tiszteletben tartva az egyes szervezetek döntéshozatali eljárásának inkluzivitását és autonómiáját.

A keret szilárd alapot kíván nyújtani a tagállamok hibrid fenyegetésekkel szembeni közös fellépésének támogatásához, az uniós eszközök és kezdeményezések széles körére támaszkodva és a Szerződésekben biztosított valamennyi lehetőséget kihasználva.

Háttér-információk

A hibrid fenyegetések olyan tevékenységek körét fedik, amelyek állami és nem állami szereplők által összehangolt módon alkalmazható hagyományos és nem hagyományos módszereket vetnek be, miközben a hivatalosan bejelentett hadviselés küszöbét nem lépik át. Céljuk nem csupán a közvetlen károkozás és a sebezhető pontok kihasználása, hanem a társadalmak destabilizálása és a döntéshozatalt megnehezítő bizonytalanság előidézése is.

A hibrid fenyegetések elleni küzdelem elsősorban nemzeti hatáskörbe tartozik, azaz elsődlegesen a tagállamok felelősek érte. Ugyanakkor az Európai Bizottság és Mogherini főképviselő által a mai napon előterjesztett közös keret az európai és a nemzeti eszközök együttes alkalmazásának hatékonyabbá tételével segítséget kíván nyújtani az uniós tagállamoknak és partnereiknek a hibrid fenyegetések elleni küzdelemhez és az azokkal szembeni ellenálló képességük megerősítéséhez. Emellett számos uniós tagállam közös fenyegetésekkel is szembesül, amelyek a határokon átnyúló hálózatokat és infrastruktúrákat vehetik célba. A keret a Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker által meghatározott politikai iránymutatást követi, amelyben felszólított arra, hogy „Európát erősebbé kell tennünk, ha biztonsági és védelmi ügyekről van szó”. Egyúttal a Külügyek Tanácsa 2015. május 18-i felkérésének is eleget tesz, amely a hibrid fenyegetésekkel szembeni fellépést lehetővé tevő, végrehajtható javaslatok benyújtására szólított fel.

A következő lépések

A keretet előterjesztik az Európai Unió Tanácsának.

További információk:

IP/16/1227

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar