Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Fusionskontrol: Kommissionen godkender Statoil Fuel and Retails overtagelse af Shells Dansk Fuels på visse betingelser

Bruxelles, den 23. marts 2016

Europa-Kommissionen har efter fusionsforordningen godkendt Alimentation Couche-Tards (Canada) overtagelse af Shells danske detail- og engrosaktiviteter inden for brændstof, Dansk Fuels. Alimentation Couche-Tard er gennem sit datterselskab Statoil Fuel and Retail ("SFR") aktiv i Danmark under navnet Statoil.

Afgørelsen er betinget af en omfattende tilsagnspakke, bl.a. afhændelsen af mere end 200 tankstationer og af Shells aktiviteter inden for kommercielle brændsler. Kommissionen var bekymret for, at fusionen som oprindeligt anmeldt ville have ført til, at danskerne skulle betale højere priser for brændstof, diesel, benzin og let fyringsolie. De tilsagn, som selskaberne har afgivet, imødegår disse bekymringer.

 

Kommissionens undersøgelse

Kommissionen fokuserede i sin undersøgelse på det danske tankstationsmarked (detail) og engrosmarkederne for forskellige raffinerede olieprodukter, som både Dansk Fuels og SFR er aktive på.

Kommissionen fandt mulige konkurrenceproblemer på følgende to markeder i Danmark: tankstationsmarkedet og engrosmarkederne for diesel, benzin, let fyringsolie og svær brændselsolie. Med fusionen sammenlægges brændselsaktiviteterne hos nr. 1 og nr. 2 på de danske engrosmarkeder og nr. 1 og nr. 3 på tankstationsmarkedet i Danmark. Kommissionen var bekymret for, at de øvrige aktører ikke ville kunne udøve et tilstrækkeligt konkurrencepres på den fusionerede enhed til at forhindre prisstigninger på tankstationer og for engroskunderne.

Kommissionen har også undersøgt selskabernes aktiviteter på de vertikalt integrerede markeder og særligt de forhold, der følger af, at selskaberne er aktive på både upstream‑markederne for engroshandel med diesel, benzin og let fyringsolie til videreforhandlere eller detailhandlende og på downstream-markederne for engros- samt detaillevering af disse varer til slutbrugerne. Kommissionen var bekymret for, at den fusionerede enhed ville have mulighed for og incitament til at nægte konkurrerende videreforhandlere eller detailhandlende adgang til disse produkter på grund af den store markedsandel på upstream-markederne og de øgede gevinster, der kunne opnås på downstream-markederne.

 

Tilsagn

For at løse Kommissionens konstaterede konkurrenceproblemer afgav SFR omfattende tilsagn, som bl.a. består i:

  • afhændelse af det nationale net af 205 Shell- og SFR-tankstationer
  • afhændelse af Shells aktiviteter inden for kommercielle brændsler og flybrændstof
  • en leveringsaftale med Dansk Shell (dvs. Shells raffinaderi i Fredericia) frem til udgangen af 2016
  • adgang til to tredjepartsolieterminaler og til SFR’s olieterminal i Aalborg
  • en licensaftale med Shell, hvorved køberen af den afhændede forretning har ret til at benytte navnet Shell
  • overførsel af omkring to tredjedele af Dansk Shells B2B-kunder til køberen af den afhændede forretning (flåde og kommerciel vejtransport (”CRT”))
  • køberen af den afhændede forretning får mulighed for at udstede euroShell-kort til danske kunder og for at acceptere internationale euroShell-kort i alle sine forretninger
  • tilbud om indgåelse af en aftale med SFR om accept af euroShell-kortet i 75 SFR‑forretninger af en varighed på indledningsvis 12 måneder, som kan forlænges med yderligere 12 måneder efter køberens anmodning
  • overførsel af alle aktuelle ansatte i Dansk Fuels til køberen af den afhændede forretning for at sikre forretningskontinuitet.

Kommissionen har konkluderet, at de afgivne tilsagn løser konkurrenceproblemerne, og at den foreslåede transaktion som ændret ved tilsagnene ikke giver anledning til konkurrenceproblemer. Med afhændelsen vil der blive skabt en aktør på det nationale marked, som vil kunne erstatte en del af det konkurrencepres, der går tabt som følge af transaktionen, både på nationalt plan og lokalt plan. Afgørelsen er betinget af en fuld overholdelse af tilsagnene.

Fusionen blev anmeldt til Kommissionen den 4. februar 2016.

 

Selskaber og produkter

SFR er aktiv i Danmark under navnet Statoil og kontrolleres i sidste instans af et canadisk selskab, Alimentation Couche-Tard ("ACT"). ACT er førende inden for nærbutikker og driver et verdensomspændende net af nærbutikker og tankstationer. ACT er aktiv i Nordamerika, Europa og Asien. SFR er aktiv på tre områder i Danmark: detailhandel af motorbrændstoffer, kommerciel handel eller engroshandel med motorbrændstoffer og detailsalg af dagligvarer og smøremidler.

Dansk Fuels omfatter Shells detailsalg og ikke-detailsalg af motorbrændstoffer og aktiviteter inden for flybrændstof i Danmark.

 

Regler og procedurer i forbindelse med fusioner

Kommissionen har ansvaret for at vurdere fusioner og overtagelser mellem selskaber, der har en omsætning over en vis grænse (se artikel 1 i fusionsforordningen), og for at forhindre sammenlægninger, som i betydelig grad vil hæmme den effektive konkurrence i EØS eller en væsentlig del heraf.

Langt størstedelen af de anmeldte fusioner rejser ingen konkurrenceproblemer og godkendes efter en rutinemæssig gennemgang. Kommissionen har normalt i alt 25 arbejdsdage fra anmeldelsen af en fusion til at afgøre, om den kan godkendes (1. fase), eller om der skal indledes en dybtgående undersøgelse (2. fase). Hvis parterne (som i dette tilfælde) afgiver tilsagn, forlænges fristen til 35 arbejdsdage.

Der vil kunne hentes flere oplysninger på Kommissionens websted for konkurrence i det offentlige sagsregister under sagsnummer M.7603.

IP/16/1061

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar