Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europese Commissie - Persbericht

Concentraties: Commissie geeft Trafigura groen licht voor de-facto alleenzeggenschap over Nyrstar

Brussel, 16 december 2015

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-concentratieverordening aan het Nederlandse Trafigura toestemming gegeven voor de verwerving van uitsluitende zeggenschap over het Belgische Nyrstar.

Trafigura is een van de grootste onafhankelijke grondstoffenhandelaren ter wereld, die zich toelegt op de markten voor olie, mineralen en metalen. Nyrstar is een geïntegreerd mijnbouw- en metaalbedrijf, met gevestigde posities voor zink en lood.

De Commissie is tot de conclusie gekomen dat Trafigura's voornemen om zeggenschap te verwerven over Nyrstar, in de Europese Economische Ruimte (EER) geen mededingingsbezwaren zou doen rijzen op de markt voor zinkmetaal omdat de ondernemingen geen nauwe concurrenten zijn en alternatieve leveranciers ook na de concentratie actief zullen blijven. Zink wordt in een reeks toepassingen gebruikt zoals verzinken, messinghalffabrikaten en -gietwerk, gewalste en geëxtrudeerde producten, legeringen voor hogedrukgieten en chemicaliën. De belangrijkste toepassing van zink is het verzinken van staal, dat bijvoorbeeld in de automobielindustrie wordt gebruikt.

Momenteel levert Nyrstar zinkmetaal aan Noble op basis van een bestaand langlopend contract. Recentelijk heeft Noble, een concurrent van Trafigura, een aanzienlijke positie opgebouwd op de EER-zinkmarkt. De Commissie heeft onderzocht wat de mogelijke gevolgen zouden zijn, mochten de leveranciersrelaties met Noble na de concentratie worden stopgezet. Uit dat onderzoek is gebleken dat er geen negatieve effecten zouden zijn voor de mededinging op de EER-markt voor zinkmetaal. In de eerste plaats omdat Noble zinkmetaal uit andere bronnen zou kunnen betrekken. In de tweede plaats omdat zelfs indien bepaalde afnemers bij Noble zouden wegtrekken, zij op de markt nog alternatieven zouden kunnen vinden voor Trafigura.

De Commissie onderzocht ook de verticale relatie die voortvloeit uit de levering door Trafigura van zinkconcentraat, dat kan worden gebruikt als grondstof bij Nyrstars productie van zinkmetaal. De conclusie van dat onderzoek was dat de nieuwe onderneming niet in staat zou zijn om producenten van zinkmetaal de toegang tot zinkconcentraat te beletten, omdat nog diverse bronnen van zinkconcentraat beschikbaar zouden blijven, onder meer de mogelijkheid voor velen onder hen om zich intern te bevoorraden. Bovendien mag Nyrstar dan misschien wel een belangrijke afnemer van zinkconcentraat zijn, maar concurrerende leveranciers van Trafigura zouden nog steeds een voldoende klantenbasis hebben, omdat diverse andere afnemers op de markt actief blijven.

De transactie werd onderzocht volgens de normale procedure inzake concentratiecontrole. Trafigura heeft haar belang in Nyrstar geleidelijk opgebouwd totdat dit nu rond 20% bedraagt. Op basis van de deelnamepercentages aan aandeelhoudersvergaderingen van Nyrstar in het verleden, levert dit controle op over een stabiele meerderheid van stemmen. Daarom geldt de transactie als een transactie die op grond van de EU-concentratieregels moet worden aangemeld. Meer informatie over deze zaak komt in het publieke zaakregister op de website van DG Concurrentie van de Commissie beschikbaar onder zaaknummer M.7779.

Ondernemingen

Trafigura is een Nederlandse multinational en een van de vooraanstaande onafhankelijke grondstoffenhandelaren, die zich toelegt op de markten voor olie, mineralen en metalen.

Nyrstar, een onderneming naar Belgisch recht, is een geïntegreerd mijnbouw- en metaalbedrijf, met gevestigde posities voor zink en lood.

Achtergrond

Het is de taak van de Commissie om fusies en acquisities te beoordelen wanneer de omzet van de betrokken ondernemingen bepaalde drempels overschrijdt (zie artikel 1 van de EU-concentratieverordening) en om concentraties te voorkomen die de daadwerkelijke mededinging in de EER (of een wezenlijk deel daarvan) op significante wijze zouden belemmeren.

Volgens artikel 4 van de EU-concentratieverordening moet een transactie bij de Commissie worden aangemeld indien er een duurzame wijziging van zeggenschap plaatsvindt.

Het overgrote deel van de concentraties die worden aangemeld, levert geen mededingingsbezwaren op en wordt na een routinebeoordeling goedgekeurd. Wanneer een transactie is aangemeld, heeft de Commissie normaal gesproken 25 werkdagen de tijd om de transactie goed te keuren (fase I) of een diepgaand onderzoek te beginnen (fase II).

IP/15/6334

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar