Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság ajánlást terjesztett elő a Szíriából érkező menekülteket védő, Törökországgal közös Önkéntes Humanitárius Befogadási Rendszerről

Strasbourg, 2015. december 15.

A Bizottság ajánlást terjesztett elő a Szíriából érkező menekülteket védő, Törökországgal közös Önkéntes Humanitárius Befogadási Rendszerről

Az Európai Bizottság ma, az Európai Tanács ülésére készülve ajánlást terjesztett elő egy önkéntes humanitárius befogadási rendszerről, amelynek célja a szolidaritás és a felelősségvállalás Törökországgal való megosztása a szíriai konfliktus miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült, Törökországban elszállásolt személyek védelme érdekében.

A rendszernek rugalmasnak kell lennie: figyelembe kell vennie, hogy Törökország intézkedései nyomán tartósan csökken-e a török határon szabálytalanul az Európai Unió területére lépő személyek száma. A Bizottság felkéri a tagállamokat, hogy önkéntes alapon, képességeiknek megfelelően vegyenek részt a rendszerben. A ma előterjesztett rendszer csak azokra a személyekre lesz alkalmazandó, akiket a török hatóságok a november 29-i EU–Törökország találkozó előtt regisztráltak.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a következőképpen nyilatkozott: „Fontos kontinensnek lenni nagy felelősséggel jár. Mai ajánlásunkban arra kérjük a tagállamokat, hogy képességeiknek megfelelően nyújtsanak átmeneti védelmet az erőszakos szíriai konfliktus elől menekülő rászorulóknak. A rendszer segítségével méltányosan megoszthatjuk a Törökországban lévő szíriai menekültek védelme iránti felelősséget. Törökország kulcsfontosságú partner a bajba jutott emberek méltó módon történő támogatására irányuló erőfeszítéseinkben. Sokuk számára Törökország már védelmet biztosít, egyeseket ezentúl az Európai Unió fog védelemben részesíteni. Törökországgal megállapodtunk abban, hogy közösen fogjuk csökkenteni az irreguláris migrációval járó emberi szenvedést, és rendezetté fogjuk tenni az Európai Unióba irányuló migrációs áramlást.”

A Bizottság a Törökországból Európába tartó irreguláris áramlás sikeres csökkentésére számítva felkéri a tagállamokat, hogy fogadjanak be a szíriai konfliktus miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült, nemzetközi védelemre szoruló személyeket Törökországból. A Bizottság a schengeni társult országokat is felkéri a részvételre. A régión belüli migrációs áramlások kiszámíthatatlansága miatt a befogadandó személyek száma rendszeres időközönként kerül majd meghatározásra, figyelembe véve az UNHCR feldolgozási kapacitását, a Törökországban tartózkodó, lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek számát és azt a hatást, amelyet a török határon szabálytalanul az EU területére lépő személyek számának fenntartható csökkenése gyakorol erre a számra. Ha a török határon szabálytalanul az EU területére lépő személyek száma nem csökkenne lényegesen, akkor a felülvizsgálatra vonatkozó rendelkezés és a monitoringmechanizmus gondoskodni fog a rendszer felfüggesztéséről vagy módosításáról.

A részt vevő államok közötti felosztásnak a felvevő-, befogadó- és integrációs képességeken kell alapulnia, és figyelembe kell vennie a népesség számát, a GDP-t, a múltbeli menekültügyi erőfeszítéseket és a nemzeti munkanélküliségi rátát. A rendszer kedvezményezettjei számára legalább egy évig kiegészítő védelmet vagy azzal egyenértékű átmeneti státuszt kell biztosítani.

A Bizottság ajánlása szerinti gyorsított eljárásban a tagállamok a nemzetközi védelemre szoruló személyeket az UNHCR ajánlása alapján fogadnák be, Törökország kérését követően. A személyazonossági, biztonsági és egészségügyi ellenőrzések mellett a jelöltek rászorultságát és családi kötelékeit is vizsgálni fogják. A befogadás előtti egységes befogadási eljárás lefolytatásában együtt kell működniük a tagállamoknak, Törökországnak, az UNHCR-nek és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalnak (EASO). A végleges befogadási határozatot az adott tagállamnak kell meghoznia, de ebben a részt vevő államoknak a Törökországban működő közös feldolgozóközpontok és mobil csoportok révén együtt kell működniük. A befogadási eljárást a lehető leghamarabb, de legkésőbb hat hónapon belül le kell folytatni.

Az Európai Unión belüli másodlagos migrációs mozgások megakadályozása érdekében a jelöltek a befogadás előtt a jogaikról és a kötelezettségeikről szóló tájékoztatást, illetve Törökországból való távozásuk előtt kulturális orientációs támogatást fognak kapni. A részt vevő államok azt is vállalnák, hogy a területükön védelemben részesített személyeket azok másodlagos migrációs mozgása esetén visszafogadják.

A régióban Törökország mellett Jordánia és Libanon a két legnagyobb, menekülteknek szállást adó ország. Igen fontos, hogy olyan átfogó megközelítéssel éljünk, amely további, Jordánia és Libanon támogatására szolgáló egyedi intézkedéseket is tartalmaz. A Bizottság a tagállamokkal, Jordánia és Libanon hatóságaival, valamint az UNHCR-rel együtt fog dolgozni a régióbeli menekültek szükségleteit kezelő innovatív, a magánszektort is bevonó partnerségek kidolgozásán. Az itt tárgyalt rendszer ennek az átfogó megközelítésnek a része, és indulása után lehetővé tenné a meglévő áttelepítési erőfeszítések Jordániára és Libanonra való összpontosítását.

Háttér-információk

Törökország jelenleg több mint kétmillió, a szíriai konfliktus miatt lakóhelyét elhagyni kényszerült személynek ad szállást. 2015-ben Törökország felől több mint 750 000 menedékkérő és gazdasági migráns lépett az EU területére.

A humanitárius befogadás olyan gyorsított eljárás, amellyel az országok – egy korlátozott feltételrendszer alapján – lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeket fogadnak be harmadik országokból azzal a céllal, hogy számukra védelmet biztosítsanak. Ez az eljárás alternatívát kínál az erőforrás-igényes, általában mintegy 12 hónapig tartó áttelepítési eljárással szemben.

Amint a ma előterjesztett, Törökországgal közös önkéntes befogadási rendszer életbe lép, a júliusi ajánlás szerinti áttelepítési erőfeszítéseket elsősorban Jordániára és Libanonra lehet összpontosítani.

A Bizottság október 15-én a Tanács elé terjesztett egy közös cselekvési tervet, amelyet Timmermans alelnök dolgozott ki Törökországgal együtt a szíriai menekültválság kezelése érdekében. A Tanács jóváhagyta a cselekvési tervet, amelyet a 2009. november 29-én tartott EU–Törökország csúcstalálkozón léptetett életbe, és ezzel új lendületet adott az EU és Törökország közötti kapcsolatoknak. Az Európai Unió kötelezettséget vállalt a Törökországgal kapcsolatos politikai szerepvállalás megerősítésére is, amely kiterjed a Törökországnak nyújtandó jelentős pénzügyi támogatásra, a vízumliberalizációs ütemterv teljesítésének felgyorsítására és Törökország csatlakozási folyamatának fellendítésére. A javasolt humanitárius befogadási rendszer a Törökországgal közös cselekvési tervben szereplő kölcsönös kötelezettségvállalások tekintetében jelentős kísérő intézkedésnek számít.

A Bizottság november 24-én előterjesztett egy új jogi keretet, a Törökország-támogató Menekültügyi Eszközt; az eszköz célja a Törökországban és a befogadó közösségekben átmeneti védelmet kapott szírek támogatására irányuló pénzügyi intézkedések koordinációja és ésszerűsítése.

További információk

A Bizottság ajánlása a Szíriából érkező menekülteket védő, Törökországgal közös Önkéntes Humanitárius Befogadási Rendszerről

A Tanács következtetései 20 000 nemzetközi védelemre szoruló személy letelepítéséről

EU–Törökország közös cselekvési terv

Az EU–Törökország csúcstalálkozón elfogadott közös nyilatkozat

Törökország-támogató Menekültügyi Eszköz

Az európai migrációs stratégia

 

 

IP/15/6330

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar