Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozása Európa külső határainak védelme céljából

Strasbourg, 2015. december 15.

Az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozása Európa külső határainak védelme céljából

Az Európai Bizottság a mai napon az EU külső határainak igazgatása és a belső határok nélküli schengeni térségünk védelme érdekében fontos intézkedéscsomagot fogad el. A mai javaslatok elősegítik majd a migráció hatékonyabb kezelését, az Európai Unió belső biztonságának javítását és a személyek szabad mozgására vonatkozó alapelv megőrzését. A Bizottság a külső határok szigorú és közös igazgatásának biztosítása érdekében javaslatot tesz az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozására. Az európai polgárok biztonságának további fokozása érdekében a Bizottság javasolja szisztematikus ellenőrzések bevezetését is a schengeni térségbe belépő és onnan kilépő minden személy esetében a releváns adatbázisokra kiterjedően.

Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke így nyilatkozott:Egy olyan belső határok nélküli térségen belül, ahol biztosított a szabad mozgás, Európa külső határainak igazgatásáért közösen kell felelősséget vállalnunk. A válság feltárta az uniós előírások betartásának biztosítását célzó, meglévő mechanizmusok terén fennálló egyértelmű gyenge pontokat és hiányosságokat. Most jött el tehát annak az ideje, hogy áttérjünk a határigazgatás valóban integrált rendszerére. Az Európai Határ- és Parti Őrség egy megerősített Ügynökséget fog létrehozni, amely személyek tartalékállományára és technikai eszközállományra támaszkodhat, valamint a tagállami hatóságokra, amelyek továbbra is nap mint nap gyakorolják a határigazgatást. Az általunk javasolt rendszer lehetővé teszi majd a gyenge pontok valós időben történő azonosítását, hogy azokat gyorsan orvosolhassuk, valamint hogy együtt még eredményesebbek legyünk olyan válsághelyzetek hatékony kezelése terén, amikor a külső határ valamely szakaszára nagy nyomás nehezedik.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „A migrációhoz és biztonsághoz kapcsolódó jelenlegi kihívások nem ismernek határokat, és valóban európai megközelítést igényelnek. Amíg a Frontex tevékenysége korábban a tagállamoknak külső határaik igazgatásához nyújtott támogatásra korlátozódott, az új határ-ellenőrzési ügynökség ezen túl fog mutatni. Amit ma létrehozunk, az inkább szól Európáról: ellenőrizzük külső határainkat, fokozzuk az irreguláris migránsok visszatérését, lehetővé tesszük, hogy menekültügyi rendszerünk megfelelően működjön a segítségre szorulók számára és megszigorítjuk az Európai Unió külső határain végzett ellenőrzéseket. A mai napon bemutatásra kerülő határ-ellenőrzési csomag növelni fogja polgáraink biztonságát és biztosítja majd a határigazgatás magas színvonalát.”

Az Európai Határ- és Parti Őrség

Az Európai Határ- és Parti Őrség összehozza majd a Frontexből kialakított Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget és a határigazgatásért felelős tagállami hatóságokat, amelyek továbbra is gyakorolják a külső határok mindennapos igazgatását.

Az új Európai Határ- és Parti Őrség az alábbiakkal rendelkezik majd:

  • Gyorsan mobilizálható határőrökből álló tartalékállomány és műszaki berendezések: Az Ügynökség legalább 1 500 szakértőre támaszkodhat majd, akiket 3 nap alatt összehívhat. Most először lesz az Ügynökség abban a helyzetben, hogy maga szerezzen be eszközöket, és igénybe veheti a tagállamok által biztosított műszakieszköz-állományt. A jövőben nem lesz hiány az európai határműveletekhez szükséges személyzetben vagy eszközökben. Az új Ügynökség emberi erőforrása – a terepre kihelyezett alkalmazottakkal együtt – több mint kétszerese lesz a Frontex személyi állományának, állandó személyzete 2020-ra eléri majd az 1 000 főt.

  • Nyomonkövetési és felügyeleti szerep: A nyomonkövetési és kockázatelemzési központ létrehozásának célja, hogy nyomon kövesse az Európai Unióba irányuló és az Unión belüli migrációs áramlásokat, valamint kockázatelemzést és a veszélyeztetettségre vonatkozó kötelező értékeléseket végezzen a gyenge pontok azonosítása és kezelése érdekében. Összekötő tisztviselőket rendelnek a tagállamokba, hogy biztosítsák a helyszínen való jelenlétet ott, ahol a határok veszélynek vannak kitéve. Az Ügynökség értékelni tudja majd a tagállamok operatív kapacitásait, a műszaki berendezéseket és forrásokat, hogy kezelhessék a külső határaikon tapasztalható kihívásokat, valamint felkérheti a tagállamokat arra, hogy egy adott időkereten belül hozzanak intézkedéseket veszélyeztetettség esetén a helyzet kezelésére.

  • Beavatkozáshoz való jog: A tagállamok kérhetnek közös műveleteket és gyorsreagálású határvédelmi műveleteket, valamint ezek támogatása céljából az Európai Határ- és Parti Őrség csapatainak bevetését.Amennyiben hiányosságok maradnának fenn, vagy valamelyik tagállam a schengeni térséget veszélyeztető jelentős migrációs nyomás alatt áll és nincs kilátásban nemzeti fellépés, illetve az nem elegendő, úgy a Bizottság végrehajtási határozatot fogadhat el annak meghatározására, hogy a helyzet a külső határok egy adott szakaszán sürgős, európai szintű cselekvést igényel-e.Ez lehetővé fogja tenni az Ügynökség számára a fellépést és az Európai Határ- és Parti Őrség csapatainak bevetését annak biztosítása érdekében, hogy a helyszínen akkor is intézkedésre kerüljön sor, amikor az érintett tagállam nem képes vagy nem hajlandó meghozni a szükséges intézkedéseket.

  • A Parti Őrség által biztosított felügyelet: A tagállami parti őrség az Európai Határ- és Parti Őrség részét fogja képezni a határellenőrzési feladatok ellátásának megfelelő mértékben. Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség megbízatásait összehangolják az új Európai Határ- és Parti Őrséggel. A három Ügynökség együttesen közös megfigyelési műveleteket indíthat útnak, például távirányítású légijármű-rendszerek (drónok) közös működtetése révén a Földközi-tengeren.

  • Harmadik országokban végzett munkára szóló megbízás: Az Ügynökség új megbízást kap arra, hogy összekötő tisztviselőket küldjön szomszédos harmadik országokba, és azokkal közös műveleteket kezdeményezzen, ideértve a területükön való működést.

  • Jelentősebb szerep a visszaküldés terén: Az Ügynökségen belül létrehozzák az Európai Visszatérési Irodát, hogy lehetővé váljon a kísérő személyekből, ellenőrökből és a visszatérést segítő szakértőkből álló gyorsreagálású visszatérési Frontex-csapatok alkalmazása, akik azért dolgoznak majd, hogy segítsék az illegálisan Európában tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok sikeres visszatérését. A visszatéréshez biztosított szabványos európai úti okmány biztosítani fogja a visszatérők szélesebb körű befogadását harmadik országokban.

  • A belső biztonság garantálása: Az Ügynökség kockázatelemzését kiterjeszti a határokon átnyúló bűnözésre és a terrorizmusra, valamint az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartása mellett együttműködik egyéb uniós ügynökségekkel és nemzetközi szervezetekkel a terrorizmus megelőzése érdekében.

Az uniós polgárok szisztematikus ellenőrzése a külső határokon

A Bizottság a schengeni térségen belüli biztonság fokozása érdekében javaslatot tesz a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex célzott módosítására, hogy bevezesse az uniós polgárok külső szárazföldi, tengeri és légi határokon történő kötelező szisztematikus ellenőrzését. Az uniós polgárok kötelező ellenőrzése olyan adatbázisokra kiterjedően kerül bevezetésre, mint a Schengeni Információs Rendszer, az Interpol ellopott és elvesztett úti okmányokat tartalmazó adatbázisa és a kapcsolódó nemzeti rendszerek, annak ellenőrzése érdekében, hogy a belépő személyek ne jelentsenek veszélyt a közrendre és a belső biztonságra. A javaslat továbbá megerősíti az uniós polgárok útlevelében található biometrikus azonosítók ellenőrzésének szükségességét is, amennyiben az útlevél eredetiségét vagy az útlevél birtoklásának legitimitását illetően gyanú merülne fel. Az ellenőrzések ezentúl az Európai Unió területéről való kilépéskor is kötelezőek lesznek.

Elvileg mivel a dokumentumok és személyek ellenőrzése párhuzamosan végezhető, a hatóságoknak a határátlépés késleltetése nélkül kellene lebonyolítaniuk a releváns adatbázisokban való keresést. A szabályok biztosítják a rugalmasságot olyan esetekben, amelyekben a szisztematikus ellenőrzések aránytalan hatást gyakorolhatnának a határforgalomra. Ilyen esetekben a tagállamok kockázatértékelések alapján dönthetnek úgy, hogy célzott ellenőrzéseket végeznek egyes szárazföldi és tengeri határátlépések vonatkozásában. A kockázatelemzésről tájékoztatást kap az Ügynökség, amely a veszélyeztetettségre vonatkozó értékelésében mérlegelheti, hogy milyen módon alkalmazza a kivételt.

Az adatbázisok szisztematikus ellenőrzéseit „van találat/nincs találat” rendszer alapján végzik. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a személy nem jelent kockázatot, úgy az ellenőrzést nem regisztrálják, adatainak további feldolgozására pedig nem kerül sor. Az adatbázisok ily módon történő felhasználása azt jelenti, hogy a személyes adatokhoz fűződő jogokat csak nagyon korlátozott mértékben érintik, és azt a biztonsági célkitűzések indokolják.

Háttér-információk

Az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozása – ahogyan Juncker elnök szeptember 9-én az Unió helyzetéről szóló beszédében is felvázolta – az európai migrációs stratégia keretében hozott intézkedések részét képezi abból a célból, hogy megerősítsük az EU külső határainak igazgatását és biztonságát. Az Európai Bizottság által 2015 májusában elfogadott európai migrációs stratégia megállapította, hogy a migrációkezelés átfogó megközelítésére van szükség. Ezt a célkitűzést az Európai Parlament is jelezte és jóváhagyta az Európai Tanács által szeptember 23-án és október 15-én előterjesztett egyértelmű iránymutatásokban.

A közelmúltban Párizsban történt tragikus eseményekre és a külföldi terrorista harcosok által jelentett egyre nagyobb fenyegetettségre válaszul a Bizottság gyors intézkedést hajtott végre a munkatempó és az európai biztonsági stratégia keretében hozott intézkedések végrehajtásának felgyorsítása érdekében. A mai javaslat választ ad a biztonsági ellenőrzéseknek az EU külső határain történő megerősítése szükségességére, amelyre november 20-án a belügyminiszterek is felszólítottak.

További információk:

TÁJÉKOZTATÓ: Az Európai Határ- és Parti Őrség

TÁJÉKOZTATÓ: Szisztematikus ellenőrzések a külső határokon

Részletes kérdések és válaszok: Az Európai Határ- és Parti Őrség

Jogalkotási dokumentumok

Az európai migrációs stratégia:

IP/15/6327

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar