Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Acordul privind reforma UE în materie de protecție a datelor inițiată de Comisie va impulsiona piața unică digitală

Bruxelles, 15 decembrie 2015

În 2012, Comisia Europeană a prezentat un pachet de acte legislative privind reforma normelor UE în materie de protecție a datelor, destinat să adapteze Europa la era digitală (IP/12/46).

În 2012, Comisia Europeană a prezentat un pachet de acte legislative privind reforma normelor UE în materie de protecție a datelor, destinat să adapteze Europa la era digitală (IP/12/46). Astăzi, în urma negocierilor finale dintre cele trei instituții (în cadrul așa­numitelor reuniuni ale „trilogului”), s-a ajuns la un acord în această privință cu Parlamentul European și cu Consiliul.

Mai mult de 90 % dintre europeni declară că doresc să beneficieze în toate statele UE de aceleași drepturi în materie de protecție a datelor, indiferent de locul în care le sunt prelucrate datele: acest lucru va deveni în curând o realitate. Pachetul de reformă va pune capăt fragmentării actuale a normelor UE în materie de protecție a datelor.

Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat: „Acordul de astăzi reprezintă un pas înainte important în direcția creării unei piețe unice digitale. Acesta va elimina obstacolele existente și va debloca noi oportunități. Viitorul digital al Europei nu poate fi clădit decât pe încredere. Dacă există standarde comune solide în materie de protecție a datelor, atunci cetățenii pot avea siguranța că dețin controlul asupra datelor lor personale și se pot bucura de toate serviciile și oportunitățile oferite de piața unică digitală. Nu ar trebui să vedem în respectarea vieții private și în protejarea datelor factori care frânează activitatea economică. Acestea ne oferă de fapt un avantaj competitiv esențial. Acordul de astăzi oferă o bază solidă, care permite Europei să dezvolte servicii digitale inovatoare. Următorul pas va fi eliminarea barierelor nejustificate care limitează circulația transfrontalieră a datelor: practicile locale și uneori legislația națională, care limitează stocarea și prelucrarea anumitor date în afara teritoriului național. Să continuăm, așadar, în acest sens și să punem în UE bazele unei economii a datelor deschisă și prosperă, bazată pe cele mai ridicate standarde de protecție a datelor și fără bariere nejustificate.”

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Astăzi ne respectăm promisiunea făcută de Comisia Juncker de a duce la bun sfârșit, în 2015, reforma în materie de protecție a datelor. Aceste noi norme paneuropene sunt în avantajul cetățenilor și al întreprinderilor. Atât cetățenii, cât și întreprinderile vor avea de câștigat de pe urma unor norme clare, adaptate erei digitale, care oferă un grad ridicat de protecție și, totodată, creează oportunități și încurajează inovarea în cadrul pieței unice digitale europene. Mai mult, armonizarea normelor în materie de protecție a datelor pentru autoritățile polițienești și cele de justiție penală va facilita cooperarea bazată pe încrederea reciprocă între statele membre în materie de asigurare a respectării legii și va contribui la Agenda europeană pentru securitate.”

Pachetul de reformă cuprinde două instrumente:

 • Regulamentul general privind protecția datelor va permite cetățenilor să exercite un control sporit asupra datelor lor cu caracter personal. În același timp, modernizarea și unificarea normelor va permite întreprinderilor să profite cât mai mult de oportunitățile oferite de piața unică digitală, prin reducerea birocrației și valorificarea avantajelor oferite de încrederea sporită a consumatorilor.
 • Directiva privind protecția datelor pentru sectoarele poliției și justiției penale va garanta faptul că datele victimelor, ale martorilor și ale persoanele suspectate de infracțiuni sunt protejate în mod corespunzător în contextul anchetelor penale sau al acțiunilor de asigurare a respectării legii. Totodată, asigurarea unei armonizări legislative sporite va facilita și cooperarea transfrontalieră între forțele polițienești sau organismele de urmărire penală, permițându-le să combată în mod mai eficace criminalitatea și terorismul în întreaga Europă.

Un drept fundamental al cetățenilor

Reforma le va permite cetățenilor să aibă din nou controlul asupra datelor lor cu caracter personal. Potrivit unui sondaj Eurobarometru recent, două treimi dintre europeni (67 %) au declarat că sunt îngrijorați în legătură cu faptul că nu dețin controlul deplin asupra informațiilor pe care le furnizează online. Șapte din zece europeni sunt îngrijorați în legătură cu modul în care companiile ar putea utiliza informațiile divulgate de ei. Reforma în materie de protecție a datelor va consolida dreptul la protecția datelor, care este un drept fundamental în UE, și le va permite cetățenilor să aibă încredere atunci când furnizează date cu caracter personal.

Noile norme răspund acestor preocupări consolidând drepturile existente și conferind un control sporit persoanelor în cauză asupra datelor lor cu caracter personal. Normele prevăd în special:

 • un acces facilitat la datele proprii cu caracter personal: cetățenii vor avea la dispoziție mai multe informații cu privire la modul în care le sunt prelucrate datele, iar informațiile respective vor trebui să fie clare și ușor de înțeles;
 • dreptul la portabilitatea datelor: va fi mai ușor să vă transferați datele cu caracter personal de la un furnizor de servicii la altul;
 • un „drept de a fi uitat” mai clar: atunci când nu mai doriți ca datele dumneavoastră să fie prelucrate și dacă nu existe motive legitime pentru păstrarea lor, datele respective vor fi șterse;
 • dreptul de a ști dacă datele dumneavoastră au fost accesate ilegal: de exemplu, companiile și organizațiile trebuie să informeze cât mai rapid autoritatea națională de supraveghere cu privire la cazurile grave de încălcare a securității datelor, astfel încât utilizatorii să poată lua măsurile corespunzătoare.

Norme moderne clare pentru întreprinderi

În economia digitală actuală, datele cu caracter personal au dobândit o importanță economică enormă, în special în contextul tehnologiilor de lucru cu volume mari de date (big data). Unificând normele UE în materie de protecție a datelor, legiuitorii creează oportunități de afaceri și încurajează inovarea.

 • Un singur continent, o singură legislație: regulamentul va stabili un set unic de norme care va permite companiilor să își desfășoare activitatea în UE într-un cadru simplificat și cu costuri mai mici.
 • Punct unic de contact: întreprinderile nu vor mai trebui să se adreseze decât unei singure autorități de supraveghere, economiile anuale care decurg din această măsură fiind estimate la 2,3 miliarde EUR.
 • Norme europene pe teritoriu european : companiile care își au sediul în afara Europei vor trebui să aplice normele europene atunci când furnizează servicii în UE.
 • Abordare bazată pe risc: normele vor evita aplicarea unei obligații nivelatoare împovărătoare, optând mai degrabă pentru adaptarea acesteia în funcție de riscurile specifice.
 • Norme adaptate pentru inovare: regulamentul se va asigura că garanțiile în materie de protecție a datelor sunt integrate în produse și servicii din stadiile incipiente ale conceperii lor (protecția datelor începând cu momentul conceperii) Vor fi încurajate tehnicile care permit respectarea confidențialității, cum ar fi pseudonimizarea, pentru a beneficia de inovarea aferentă volumelor mari de date asigurând, totodată, protecția vieții private.

Beneficii pentru întreprinderile mari și mici

Reforma în materie de protecție a datelor va stimula creșterea economică prin reducerea costurilor și a birocrației pentru întreprinderile europene, mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Reforma inițiată de UE în materie de protecție a datelor va permite IMM-urilor să pătrundă pe noi piețe. Conform noilor norme, IMM-urile vor beneficia de patru măsuri de reducere a birocrației:

 • Eliminarea obligației de notificare: Notificările trimise autorităților de supraveghere sunt o formalitate care implică, pentru întreprinderi, costuri în valoare de 130 de milioane EUR anual. Reforma va elimina complet obligația de notificare.
 • Fiecare cent contează: În situațiile în care solicitările de accesare a datelor sunt în mod evident nefondate sau excesive, IMM-urile vor putea percepe un comision pentru asigurarea accesului la datele respective.
 • Responsabilii de protecția datelor: IMM-urile sunt scutite de obligația de a numi un responsabil de protecția datelor dacă prelucrarea datelor nu constituie activitatea lor principală.
 • Evaluările impactului: IMM-urile nu vor avea obligația de a efectua evaluări ale impactului decât dacă există un risc important.

Protejarea datelor cu caracter personal în contextul asigurării respectării legii

 • O cooperare îmbunătățită între autoritățile de aplicare a legii

Prin noua Directivă privind protecția datelor pentru autoritățile polițienești și cele judiciare penale, autoritățile cu atribuții în materie de asigurare a respectării legii din statele membre ale UE vor putea face schimb de informații necesare pentru derularea anchetelor într-un mod mai eficient și mai eficace, asigurându-se astfel o cooperare îmbunătățită în lupta împotriva terorismului și a altor infracțiuni grave în Europa.

Directiva privind protecția datelor pentru autoritățile polițienești și cele judiciare penale ține seama de cerințele specifice ale activității de asigurare a respectării legii, respectă tradițiile juridice diferite ale statelor membre și este pe deplin conformă cu prevederile Cartei drepturilor fundamentale.

 • O mai bună protecție a datelor cetățenilor

Datele cu caracter personal ale cetățenilor vor fi mai bine protejate în contextul prelucrării lor în scopuri de asigurare a respectării legii, inclusiv în scopuri de prevenire a infracționalității. Aceste norme vor asigura protecția tuturor părților implicate, a victimelor în aceeași măsură ca și a infractorilor sau a martorilor. Orice prelucrare care are loc în Uniune în scopuri de asigurare a respectării legii trebuie să respecte principiile necesității, proporționalității și legalității și să aplice garanții corespunzătoare în cazul indivizilor. Supravegherea este asigurată de autorități naționale independente de protecție a datelor și trebuie să se garanteze posibilitatea de a exercita căi de atac efective.

Directiva privind protecția datelor pentru autoritățile polițienești și cele judiciare penale cuprinde norme clare privind transferul datelor cu caracter personal de către autoritățile de asigurare a respectării legii în afara UE, asigurându-se că nu se aduce atingere nivelului de protecție a indivizilor garantat în interiorul UE.

Următoarele etape

În urma acordului politic obținut în cadrul trilogului, textele finale vor fi adoptate în mod oficial de Parlamentul European și de Consiliu la începutul anului 2016. Noile norme vor începe să se aplice la doi ani de la data adoptării.

Comisia va coopera îndeaproape cu autoritățile responsabile de protecția datelor din statele membre pentru a asigura o aplicare uniformă a noilor norme. În cursul acestei perioade de tranziție de doi ani, Comisia va informa cetățenii cu privire la drepturile lor și companiile cu privire la obligațiile lor.

Autoritățile de protecție a datelor vor colabora mai strâns în viitor, în special prin intermediul mecanismului de punct unic de contact, pentru a rezolva cazurile transfrontaliere de protecție a datelor.

Context

Pachetul privind protecția datelor este un instrument-cheie în procesul de construire a pieței unice digitale și de transpunere în practică a Agendei UE privind securitatea.

Propus de Comisia Europeană în luna ianuarie 2012 (a se vedea IP/12/46), pachetul de reformă în materie de protecție a datelor include Regulamentul general privind protecția datelor și Directiva privind protecția datelor pentru autoritățile polițienești și cele judiciare penale. Aceste acte actualizează și înlocuiesc normele actuale în materie de protecție a datelor, care se bazează pe Directiva din 1995 privind protecția datelor și pe Decizia-cadru din 2008 pentru sectoarele poliției și justiției penale.

Pentru mai multe informații

Reforma în materie de protecție a datelor

 

IP/15/6321

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar