Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия и Агенцията на ООН за бежанците стартират програма за 20 000 места за настаняване на бежанци в Гърция

Athens, 14 декември 2015 r.

Европейската комисия и Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) стартират програма, която ще предостави 20 000 места за настаняване на бежанци в Гърция чрез субсидии за частния сектор.

Европейската комисия и Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) стартират програма, която ще предостави 20 000 места за настаняване на бежанци в Гърция чрез субсидии за частния сектор. За целта комисията отделя 80 млн. евро от европейския бюджет за 2016 г. Така се изпълнява един от ангажиментите, поети по време на Срещата за миграционния маршрут през Западните Балкани на 25 октомври 2015 г.

Заместник-председателят на комисията с ресор Бюджет и човешки ресурси Кристалина Георгиева подписа споразумението от името на Европейската комисия, заедно с г-н Джордж Окот-Обо, заместник-върховен комисар на ООН за бежанците, и г-н Йоанис Муцалас, министър на вътрешните работи и административната реформа на Гърция.

Заместник-председател Георгиева каза: "Днес проявяваме солидарност с Гърция и с децата, жените и мъжете, които търсят убежище в Европа. Чрез програма, която стартираме, използваме европейския бюджет, за да подкрепим хиляди семейства, най-вече като им осигуряваме покрив над главите. Макар така да предоставяме само временна помощ, комисията продължава да прави всичко по силите си, за да намери дългосрочно решение на кризата с бежанците в Европа."

Заместник-върховният комисар на ООН за бежанците Джордж Окот-Обо допълни: "От приемането на Европейската програма за миграцията през май до днес Европейската комисия предприе редица мерки за справяне с настоящата спешна ситуация. От днес ще бъде възможно да предоставяме животоспасяваща помощ чрез 20 000 места за настаняване. В момента е приоритет да гарантираме, че "горещите точки" и схемите за преместване работят, но цялостния подход може да бъде успешен само ако е придружен от широкомащабно приемане, съдействие и регистрация на новопристигналите в най-засегнатите страни."

По силата на декларацията, комисията предоставя финансиране от европейския бюджет на ВКБООН, за да подкрепи Гърция в това да развие своя капацитет за приемане. ВКБООН ще предостави 20,000 места за настаняване чрез субсидии за наем и програми за приемни семейства. Местата, предоставени по тази схема, са важен елемент от схемата за спешно преместване. По нея ще се предоставят временно настаняване на хората, които чакат да бъдат преместени в други държави-членки.  

ВКБООН вече подкрепи гръцкото правителство в усилията си да подобри съществуващите съоръжения на някои от островите. И докато изграждането на "горещи точки" е основна отговорност на гръцките власти, по силата на днешната декларация ВКБООН ще окаже допълнително съдействие чрез експертни служители, закупуване на материали и строителни дейности, ако е необходимо.

Цялостното финансиране на бежанската криза от европейския бюджет през 2015 и 2016 г. е на обща стойност от 10 млрд. евро. Разходите за стартираната днес програма са част от 4-те млрд. евро в европейския бюджет за 2016 г., които се насочват за справяне с бежанската криза в страните-членки и адресиране на първопричините в страните, от които бежанците идват и през които преминават.

Контекст

Гърция е една от страните-членки, подложени на най-голям натиск от невижданата бежанска криза, пред която Европа е изправена. Повече от 750,000 души от трети страни са пристигнали в Гърция през 2015 г.

Комисията предложи системата на "горещите точки" и схемата за спешно преместване в Европейската програма за миграцията, представена през м. май. Схемите гарантират, че общо 160 000 човека, които търсят международна закрила, ще бъдат преместени от Гърция и Италия в други страни-членки, които ще разгледат молбите им. По-голяма част от тези хора ще трябва да бъдат приети в "горещи точки", където европейските агенции работят с националните власти, за да регистрират и обработят документите на новопристигналите.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер свика Срещата за миграционния маршрут през Западните Балкани на 25 октомври 2015 г., за да отговори на спешната ситуация в засегнатите страни. В нея участваха държавните глави и правителствените ръководители на Австрия, Албания, бившата югославска република Македония, България, Германия, Гърция, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватия и Унгария, председателите на Европейския парламент, на Европейския съвет и на Европейската комисия, ВКБООН и отговорните агенции на Европейския съюз.

Срещата приключи със Съвместно изявление на лидерите, което включва ангажимент за по-добър обмен на информация и координация между страните по протежение на маршрута през Западните Балкани, за да се постигне постепенно, контролирано и навременно преместване на хората. Лидерите се договориха още да предоставят допълнителни 50 000 места за приемане за хора, търсещи убежище, по протежение на маршрута, както и 50 000 места в Гърция, включително 20 000 съвместно с ВКБООН.

Допълнителна информация

Съвместна декларация с ВКБООН за подкрепа на Гърция

Изказване на г-жа Кристалина Георгиева след посписването на декларацията

Уеб страните на Срещата за миграционния маршрут през Западните Балкани

Съвместно изявление на лидерите

Пресинформация бюджет на Европейския съюз за 2016

Всички материали за медиите относно Програмата на ЕС за миграцията

IP/15/6316

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar