Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Acord istoric la Paris privind schimbările climatice: UE se află în avangarda eforturilor globale

Paris, 12 decembrie 2015

Uniunea Europeană a jucat un rol important în medierea acordului istoric încheiat astăzi la Paris: 195 de țări au adoptat un nou acord universal privind clima, obligatoriu din punct de vedere juridic.

Acest acord ambițios și echilibrat, primul acord multilateral major încheiat în secolul al XXI-lea, pune bazele unui plan global de acțiune pe care omenirea ar trebui să îl urmeze pentru a evita schimbări climatice periculoase, limitând încălzirea globală la sub 2°C.

Acordul este rezultatul eforturilor pe care comunitatea internațională le-a făcut ani de-a rândul pentru a ajunge la un acord multilateral privind schimbările climatice. Ținând cont de rata scăzută de participare în cadrul Protocolului de la Kyoto și de eșecul de la Copenhaga din 2009, UE a construit o amplă coaliție de țări dezvoltate și în curs de dezvoltare, ceea ce a permis ajungerea la un rezultat pozitiv la Conferința de la Paris. Acordul de la Paris trimite un semnal clar investitorilor, întreprinderilor și factorilor de decizie, și anume că tranziția globală către o energie curată va deveni realitate și se va baza pe evitarea utilizării de combustibili fosili poluanți.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat: „Astăzi, lumea este unită în lupta împotriva schimbărilor climatice. Astăzi, omenirea primește un colac de salvare, o ultimă șansă de a preda generațiilor viitoare o lume mai stabilă, o planetă mai sănătoasă, societăți mai echitabile și economii mai prospere. Acest acord solid va ghida lumea în tranziția globală către o energie curată. Acest acord este, de asemenea, un succes pentru Uniunea Europeană. De mult timp ne remarcăm drept lideri mondiali în acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, iar Acordul de la Paris reflectă acum ambiția noastră la nivel mondial. Aș dori să îi mulțumesc negociatorului-șef al UE, comisarul Miguel Arias Cañete, și echipei sale pentru eforturile depuse zi și noapte pentru ca acest acord să devină realitate și pentru ca Uniunea Europeană să fie actorul central pe durata negocierilor. Sunt mândru de voi toți.”

Comisarul european pentru politici climatice și energie, Miguel Arias Cañete, a declarat: „Acest acord este un pas major pentru Europa. Dar, și mai important, este un pas major pentru comunitatea internațională. Europa a condus eforturile depuse la Paris pentru a obține un acord ambițios privind combaterea schimbărilor climatice, obligatoriu din punct de vedere juridic. Am încheiat alianțe și alții ni s-au alăturat. Obiectivele noastre principale - obiectivul pe termen lung, ciclurile de revizuire la 5 ani și transparența - figurează în noul acord. De asemenea, acordul reafirmă angajamentul global de a-i sprijini în continuare pe cei care au nevoie de asistență. Am reușit. Urmează să fie realizat ceea ce s-a promis. Europa va continua să conducă tranziția spre o economie cu emisii scăzute, asupra căreia am convenit.”

 

Acordul de la Paris privind schimbările climatice

Acordul de la Paris privind schimbările climatice reprezintă o punte între politicile actuale și atingerea unui echilibru climatic până la sfârșitul secolului. Ambiție, angajament și solidaritate: acesta este mesajul transmis de reprezentanții guvernelor reuniți la Paris.

Ambiție: Guvernele au convenit asupra unui obiectiv pe termen lung de a menține creșterea temperaturii medii la nivel mondial cu mult sub 2°C peste nivelurile din perioada preindustrială și de a încerca să limiteze creșterea la 1,5°C, deoarece acest lucru ar reduce în mod semnificativ riscurile și efectele schimbărilor climatice. În acord se indică nevoia de a stabiliza emisiile globale cât mai curând posibil, recunoscând că acest lucru va necesita o perioadă mai lungă pentru țările în curs de dezvoltare, și de a efectua reduceri rapide ale cotelor de emisii, în conformitate cu cele mai bune dovezi științifice disponibile. Înaintea și în timpul Conferinței de la Paris, țările participante au prezentat planuri cuprinzătoare de acțiune privind reducerea emisiilor. Cele 185 de contribuții preconizate stabilite la nivel național, pregătite înainte de Conferința de la Paris, nu sunt încă suficiente pentru a menține creșterea temperaturii medii globale sub 2°C până la sfârșitul secolului. Cu toate acestea, acordul prezintă calea de urmat pentru atingerea acestui obiectiv.

Angajament: Pentru a realiza această aspirație comună, guvernele au convenit să se reunească o dată la 5 ani pentru a stabili obiective mai ambițioase, în conformitate cu datele științifice. De asemenea, au acceptat să comunice între ele și cu publicul cu privire la măsurile pe care le iau pentru a-și pune în aplicare obiectivele și pentru a asigura transparența și supervizarea. O dată la cinci ani, va avea loc un bilanț global. Un sistem solid de transparență și responsabilitate va monitoriza progresele înregistrate către realizarea obiectivului pe termen lung.

Solidaritate: UE și alte țări dezvoltate vor continua să sprijine acțiunile de combatere a schimbărilor climatice, pentru a reduce emisiile și pentru a consolida rezistența la impactul schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare. Alte țări sunt încurajate să furnizeze sau să continue să acorde sprijin în mod voluntar. Țărilor în curs de dezvoltare li se va acorda sprijin internațional, continuu și susținut, pentru adaptare. Țările dezvoltate intenționează să-și mențină obiectivul colectiv de a mobiliza 100 de miliarde USD pe an până în 2025, când va fi stabilit un nou obiectiv colectiv.

Pierderi și daune

Acordul de la Paris include și un articol privind problema pierderilor și daunelor provocate de impactul schimbărilor climatice. Țările participante au recunoscut că trebuie să coopereze și să consolideze cunoașterea, acțiunile și sprijinul în diferite domenii, cum ar fi sistemele de alertă timpurie, pregătirea pentru situațiile de urgență și asigurarea în caz de riscuri majore.

Agenda de acțiune Lima-Paris

Agenda de acțiune Lima-Paris, o inițiativă a președințiilor peruană și franceză ale COP, care vizează catalizarea acțiunilor multilaterale ale părților interesate, a reunit pe scena mondială un număr fără precedent de țări, orașe, întreprinderi și reprezentanți ai societății civile, pentru a accelera acțiunile comune de combatere a schimbărilor climatice, în sprijinul noului acord. Inițiativa a demonstrat că întreaga comunitate internațională era pregătită să acționeze, chiar înainte de intrarea în vigoare a Acordului de la Paris în 2020. De-a lungul celor două săptămâni, în cadrul conferinței au fost prezentate o serie de anunțuri majore și inițiative novatoare.

Pentru mai multe informații cu privire la prioritățile Comisiei Juncker în domeniul politicilor climatice, accesați site-ul Comisiei.

IP/15/6308

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar