Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Historyczne porozumienie w Paryżu: UE liderem w walce ze zmianą klimatu

Paris, 12 grudnia 2015

Unia Europejska odegrała ważną rolę w negocjacjach prowadzących do dzisiejszego historycznego wydarzenia w Paryżu. 195 krajów przyjęło nowe, powszechne, prawnie wiążące porozumienie międzynarodowe w dziedzinie klimatu.

W pierwszym wielostronnym porozumieniu XXI wieku, ambitnym i wyważonym, przyjęto ogólnoświatowy plan działań, który ma nas chronić przed groźbą zmiany klimatu poprzez ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości znacznie poniżej 2°C.

Osiągnięty kompromis jest ukoronowaniem wielu lat wysiłków podejmowanych przez wspólnotę międzynarodową na rzecz powszechnego i wielostronnego porozumienia klimatycznego. Po niepełnym uczestnictwie w protokole z Kioto i w związku z nieosiągnięciem porozumienia w Kopenhadze w 2009 r. UE pracowała nad stworzeniem szerokiej koalicji krajów rozwiniętych i rozwijających się, popierając ambitne podejście, które ukształtowało pomyślny wynik konferencji w Paryżu. Zawarte w Paryżu porozumienie jest wyraźnym sygnałem dla inwestorów, przedsiębiorców i polityków, że czysta energia to nasza przyszłość i konieczne jest odejście od szkodliwych dla środowiska paliw kopalnych.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: „Świat zjednoczył się dzisiaj w walce ze zmianą klimatu. Rzucono nam dzisiaj koło ratunkowe – ostatnią szansę na przekazanie przyszłym pokoleniom stabilniejszej i zdrowszej planety, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa oraz lepiej prosperującej gospodarki. Osiągnięte porozumienie ukierunkuje świat na korzystanie z czystej energii. Jest to również sukces Unii Europejskiej. Od dawna jesteśmy światowym liderem w zakresie działań na rzecz klimatu, a paryskie porozumienie tylko potwierdza nasze ambicje na arenie międzynarodowej. Chciałbym podziękować głównemu negocjatorowi z ramienia UE – komisarzowi Miguelowi Ariasowi Cañete – i jego zespołowi za ciężką pracę nad wypracowaniem tego porozumienia i za to, że Unia Europejska była kluczowym uczestnikiem negocjacji. Jestem z was wszystkich dumny.”

Komisarz UE ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete stwierdził: „Osiągnięte porozumienie to wielka wygrana dla Europy. A co ważniejsze, również wygrana dla społeczności międzynarodowej. Europa dokładała wszelkich starań, aby w Paryżu możliwe było osiągnięcie ambitnego i prawnie wiążącego globalnego porozumienia w dziedzinie klimatu. Szukaliśmy sojuszników i znaleźliśmy ich. W porozumieniu uwzględniliśmy nasze najważniejsze cele: długoterminową perspektywę, przegląd postępów co 5 lat i przejrzystość. Porozumienie jest również przypieczętowaniem globalnego zobowiązania do udzielania ciągłego wsparcia tym, którzy potrzebują go najbardziej. Udało nam się. Teraz musimy dotrzymać obietnic. Europa będzie nadal odgrywać ważną rolę w realizacji uzgodnionego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.”

 

Porozumienie w sprawie klimatu w Paryżu

Porozumienie w sprawie zmiany klimatu w Paryżu jest pomostem łączącym dzisiejszą politykę z neutralnością klimatyczną, która jest celem na koniec bieżącego stulecia. W Paryżu rządy porozumiały się co do ambitnych celów, zaangażowania i solidarności.

Ambitne cele: Rządy wyraziły zgodę na długoterminowy cel polegający na utrzymaniu wzrostu średniej temperatury na świecie do wartości znacznie niższej niż 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, dokładając starań do ograniczenia wzrostu do 1,5°C, co znacznie obniżyłoby ryzyko i skutki zmiany klimatu. W porozumieniu wzywa się do osiągnięcia najwyższego poziomu emisji jak najszybciej – uznając, że krajom rozwijającym się zajmie to dłużej – a następnie do jak najszybszej redukcji emisji zgodnie z dostępnymi informacjami naukowymi. Przed konferencją klimatyczną w Paryżu i w czasie jej trwania poszczególne państwa przedkładały obszerne krajowe plany działania na rzecz zmniejszenia emisji. Z przygotowanego przed konferencją podsumowania 185 zaplanowanych, ustalonych na szczeblu krajowym wkładów wynika, że nadal jest to za mało, aby osiągnąć redukcję poniżej 2°C do końca tego stulecia. Porozumienie wytyczyło jednak drogę do osiągnięcia tego celu.

Zobowiązanie: Aby osiągnąć ten wspólny, ambitny cel, rządy uzgodniły, że co 5 lat będą się spotykać, aby wyznaczać ambitniejsze cele zgodnie z dostępną w danym momencie wiedzą naukową. Zgodziły się one również na informowanie siebie nawzajem i opinii publicznej o postępach w realizacji celów, aby zapewnić przejrzystość i nadzór. Światowe podsumowanie będzie dokonywane co pięć lat. Dzięki temu systemowi gwarantującemu przejrzystość i rozliczalność możliwe będzie prześledzenie postępu w realizacji długoterminowego celu.

Solidarność: UE i inne kraje rozwinięte będą nadal wspierać działania w zakresie klimatu zmierzające do ograniczenia emisji oraz budować odporność na skutki zmiany klimatu w krajach rozwijających się. Pozostałe państwa zachęca się do udzielania wsparcia lub kontynuacji takiego wsparcia na zasadzie dobrowolnej. Krajom rozwijającym się udzielane będzie nadal zwiększone wsparcie na przystosowanie się do zmiany klimatu. Kraje rozwinięte mają zamiar nadal przeznaczać na ten cel 100 mld USD rocznie do 2025 r., kiedy to zostanie uzgodniony nowy wspólny cel.

Straty i szkody

W porozumieniu paryskim zawarto również oddzielny artykuł poświęcony kwestii strat i szkód związanych ze skutkami zmiany klimatu. Państwa sygnatariusze uznają również potrzebę współpracy i lepszego zrozumienia, działania i wsparcia w różnych obszarach, takich jak systemy wczesnego ostrzegania, gotowość na wypadek sytuacji wyjątkowej oraz ubezpieczenie od ryzyka.

Plan działania Lima-Paryż

Plan działania Lima-Paryż to inicjatywa Peru i Francji – państw przewodniczących Konferencji Stron (COP). Celem planu jest stymulowanie działań z udziałem wielu partnerów. Jednoczy on na arenie międzynarodowej bezprecedensową liczbę krajów, miast, przedsiębiorstw i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, których celem jest dynamizacja współpracy w zakresie klimatu na rzecz realizacji nowego porozumienia. Inicjatywa dowodzi, że świat jest gotowy na zintensyfikowanie wysiłków w dziedzinie klimatu, jeszcze zanim paryskie porozumienie wejdzie w życie w 2020 r. Podczas dwutygodniowej konferencji zaprezentowano szereg ważnych komunikatów i przełomowych inicjatyw.

Więcej informacji na temat priorytetów Komisji Junckera w dziedzinie polityki klimatycznej można znaleźć na stronie internetowej Komisji.

IP/15/6308

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar