Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Povijesni klimatski dogovor u Parizu: EU predvodi globalna nastojanja

Paris, 12 prosinac 2015

Europska unija odigrala je ključnu ulogu u postizanju današnjega povijesnog sporazuma u Parizu, gdje je 195 zemalja prihvatilo novi, univerzalni i pravno obvezujući globalni dogovor o klimi.

Tim ambicioznim i uravnoteženim dogovorom, prvim velikim višestranim sporazumom 21. stoljeća, utvrđuje se globalni akcijski plan kojim će se svijet odvratiti s puta opasnih klimatskih promjena ograničavanjem globalnog zatopljenja na manje od 2°C.

Dogovor je vrhunac višegodišnjih napora međunarodne zajednice usmjerenih na postizanje univerzalnog višestranog sporazuma o klimatskim promjenama. Nakon ograničenog sudjelovanja u Kyotskom protokolu i nesuglasica u Kopenhagenu EU već godinama gradi široku koaliciju razvijenih zemalja i zemalja u razvoju koje se zalažu za visokoambiciozan pristup, koji je i odredio uspješan ishod konferencije u Parizu. Pariškim sporazumom šalje se jasan signal ulagačima, poduzećima i donositeljima politika da je globalni prijelaz na čiste energije naša stvarnost i da u traženju izvora energije treba napuštati onečišćujuća fosilna goriva.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: Svijet je danas ujedinjen u borbi protiv klimatskih promjena. Danas smo dobili posljednju priliku da budućim generacijama predamo stabilniji svijet, zdraviji planet, pravednija društva i prosperitetnija gospodarstva. Taj čvrsti dogovor usmjerit će svijet prema globalnom prelasku na čiste energije. Taj je dogovor uspjeh i za Europsku uniju. Dugo smo već globalni predvodnik u području klimatske politike, a pariškim se sporazumom naša ambicija sada odražava diljem svijeta. Želim zahvaliti glavnom pregovaraču EU-a povjereniku Miguelu Ariasu Cañeteu i njegovu timu na danonoćnom radu na postizanju tog sporazuma i na održavanju središnje uloge Europske unije tijekom čitavih pregovora. Ponosim se svima vama.

Povjerenik EU-a za klimatsku i energetsku politiku Miguel Arias Cañete dodao je: Ovaj je sporazum velik dobitak za Europu. No još je važnije reći da je to velik dobitak za globalnu zajednicu. Europa je u Parizu prevodila napore na postizanju ambicioznog i pravno obvezujućeg globalnog dogovora o klimi. Stvarali smo saveze kojima su se drugi pridruživali. Naši glavni ciljevi – određivanje dugoročnog cilja, petogodišnji revizijski ciklusi i transparentnost – uvršteni su u novi sporazum. Sporazumom se ponovno potvrđuje i globalna odlučnost glede daljnje potpore onima kojima je potrebna pomoć. Uspjeli smo. Sada obećanja treba ispuniti. Europa će nastaviti djelovati kao globalni predvodnik u dogovorenom prelasku na niskougljično gospodarstvo.

 

Pariški dogovor o klimi

Pariški sporazum o klimatskim promjenama most je između današnjih politika i postizanja neutralnosti emisije stakleničkih plinova prije kraja stoljeća. U Parizu su se vlade dogovorile o ciljevima, obvezama i solidarnosti.

Cilj: Vlade su se dogovorile o dugoročnom cilju da će ograničiti rast prosječne globalne temperature na znatno manje od 2°C u odnosu na predindustrijsko doba i da će nastojati ograničiti taj rast na 1,5°C jer bi se time znatno smanjili rizici i utjecaj na klimatske promjene. Prema sporazumu trebalo bi se pobrinuti da globalne emisije što prije dostignu svoj vrhunac, no uvažava se da će zemljama u razvoju za to trebati više vremena. Stoga bi na temelju najboljih dostupnih znanstvenih spoznaja trebalo poduzeti mjere za njihovo brzo smanjenje. Prije i tijekom pariške konferencije zemlje su predale opsežne nacionalne planove za klimatsku politiku za smanjenje vlastitih emisija. No, svih 185 planiranih nacionalnih doprinosa koji su pripremljeni prije pariške konferencije nije dovoljno da bi se globalno zatopljenje ograničilo na manje od 2°C do kraja stoljeća. Međutim, sporazumom se utire put ostvarenju tog cilja.

Obveza: Kako bi se postigao taj zajednički cilj, vlade su se složile da će se sastajati svakih pet godina i postavljati još ambicioznije ciljeve u skladu s razvojem znanosti. Prihvatile su i da će izvješćivati jedne druge i javnost o uspješnosti provedbe ciljeva kako bi osigurale transparentnost i pregled situacije. Svakih pet godina radit će se pregled stanja. Napredak prema dugoročnom cilju pratit će se u okviru snažnog sustava za transparentnost i odgovornost.

Solidarnost: EU i ostale razvijene zemlje nastavit će podupirati klimatske mjere za smanjenje emisija i izgrađivati otpornost na utjecaje klimatskih promjena u zemljama u razvoju. Potiče se i druge zemlje da dobrovoljno pruže tu potporu ili je nastave pružati. Zemljama u razvoju pružat će se još veća međunarodna potpora za klimatske prilagodbe. Zajednički cilj razvijenih zemalja ostaje prikupiti 100 milijardi USD godišnje do 2025., kad će se odrediti novi zajednički cilj.

Gubici i štete

Pariški sporazum sadržava i samostalan članak u kojem je riječ o gubicima i štetama povezanima s utjecajima klimatskih promjena. Zemlje su prepoznale potrebu za suradnjom i boljim razumijevanjem, djelovanjem i potporom u različitim područjima kao što su sustavi ranog upozoravanja, spremnost na hitne situacije i osiguranje od rizika.

Akcijski program Lima – Pariz

Akcijski program Lima – Pariz inicijativa je peruanskog i francuskog predsjedništva konferencije stranaka kojom se nastoji potaknuti djelovanje više interesnih skupina. Taj je program u globalnim razmjerima okupio nezabilježen broj zemalja, gradova, poduzeća i predstavnika civilnog društva kako bi zajedno radili na ubrzanju klimatskih mjera i time poduprli novi sporazum. U okviru te inicijative pokazalo se da je svijet spreman pretvoriti nastojanja u klimatska djelovanja čak i prije nego što pariški sporazum stupi na snagu 2020. Tijekom dvotjedne konferencije predstavljen je niz važnih najava i pionirskih inicijativa.

Više informacija o prioritetima Junckerove Komisije u području klimatskih mjera možete pronaći na internetskoj stranici Komisije.

IP/15/6308

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar