Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ιστορική συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι: η ΕΕ πρωτοστατεί στην παγκόσμια προσπάθεια

Paris, 12 Δεκεμβρίου 2015

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε καίριο ρόλο στην επίτευξη μιας ιστορικής συναίνεσης σήμερα στο Παρίσι, όπου 195 χώρες ενέκριναν μια νέα καθολική και νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα.

Η φιλόδοξη και ισορροπημένη συμφωνία, που αποτελεί την πρώτη μείζονα πολυμερή συμφωνία του 21ου αιώνα, καθορίζει ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης με στόχο να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα πολύ μικρότερα από τους 2 °C ώστε να αποφευχθούν οι επικίνδυνες κλιματικές αλλαγές.

Αυτή η συμφωνία είναι το επιστέγασμα πολύχρονων προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας για την επίτευξη μιας παγκόσμιας πολυμερούς συμφωνίας σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Μετά την περιορισμένη συμμετοχή χωρών στο πρωτόκολλο του Κιότο και την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας στην Κοπεγχάγη το 2009, η ΕΕ επιδίωξε τη δημιουργία μιας μεγάλης συμμαχίας αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών με το φιλόδοξο πνεύμα που διαμόρφωσε την επιτυχή έκβαση της διάσκεψης του Παρισιού. Η συμφωνία του Παρισιού στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε επενδυτές, επιχειρήσεις και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, με το οποίο δηλώνει ότι η παγκόσμια μετάβαση στις καθαρές πηγές ενέργειας είναι οριστική και ότι η χρήση ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων ως ενεργειακών πόρων πρέπει να εγκαταλειφθεί.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Ο πλανήτης σήμερα είναι ενωμένος στη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Σήμερα δίνουμε στον πλανήτη μια σανίδα σωτηρίας, μια τελευταία ευκαιρία να αφήσουμε στις μελλοντικές γενιές έναν κόσμο πιο σταθερό, έναν πλανήτη πιο υγιή, πιο δίκαιες κοινωνίες και πιο εύρωστες οικονομίες. Αυτή η ισχυρή συμφωνία θα καθοδηγήσει τη μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας παγκοσμίως. Η συμφωνία αυτή αποτελεί επίσης επιτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και πολλά χρόνια πρωτοστατούμε στις δράσεις για το κλίμα, και η συμφωνία του Παρισιού αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ, τον Επίτροπο Miguel Arias Cañete, και την ομάδα του, που εργάστηκαν νυχθημερόν για να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία και να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Είμαι υπερήφανος για όλους σας.»

Ο Miguel Arias Cañete, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια, δήλωσε: «Αυτή η συμφωνία αποτελεί μεγάλη νίκη για την Ευρώπη και, κυρίως, για την παγκόσμια κοινότητα. Η Ευρώπη πρωτοστάτησε στις προσπάθειες που έγιναν στο Παρίσι για να επιτύχουμε μια φιλόδοξη και νομικά δεσμευτική παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα. Δημιουργήσαμε συμμαχίες που μεγάλωσαν και διευρύνθηκαν. Οι βασικές επιδιώξεις μας −το επίπεδο του μακροπρόθεσμου στόχου, οι 5ετείς περιοδικές αναθεωρήσεις και η διαφάνεια− περιλαμβάνονται στη νέα συμφωνία. Επιπλέον, η συμφωνία επιβεβαιώνει και πάλι την παγκόσμια δέσμευση για συνεχή στήριξη όσων χρειάζονται βοήθεια. Πετύχαμε τη συμφωνία. Τώρα θα πρέπει να υλοποιήσουμε αυτά που υποσχεθήκαμε. Η Ευρώπη θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στην παγκόσμια μείωση των εκπομπών άνθρακα στην οποία συμφωνήσαμε.»

 

Συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι

Η συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή είναι μια γέφυρα ανάμεσα στις σημερινές πολιτικές και την επίτευξη ουδετερότητας ως προς το κλίμα πριν από το τέλος αυτού του αιώνα. Με τη συμφωνία τους στο Παρίσι, οι κυβερνήσεις εκφράζουν φιλοδοξία, δέσμευση και αλληλεγγύη.

Φιλοδοξία: Οι κυβερνήσεις συμφώνησαν ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος θα είναι η διατήρηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2 °C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα και ότι θα επιδιώξουν να περιορίσουν την αύξηση αυτή στους 1,5 °C, επίπεδο που θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η συμφωνία προβλέπει ότι οι εκπομπές σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να φθάσουν σε ένα ανώτατο επίπεδο το συντομότερο δυνατόν, αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες, και στη συνέχεια να αρχίσουν να μειώνονται με γρήγορο ρυθμό με βάση τα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Πριν και κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του Παρισιού, οι χώρες υπέβαλαν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια δράσης για το κλίμα, περιγράφοντας τρόπους για τη μείωση των εκπομπών τους. Οι συνολικά 185 εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς που εκπονήθηκαν πριν από τη διάσκεψη του Παρισιού δεν επαρκούν για να παραμείνει ο πλανήτης κάτω από τους 2 °C μέχρι το τέλος του αιώνα. Ωστόσο, η συμφωνία προβλέπει έναν τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού.

Δέσμευση: Για να επιτευχθεί αυτή η κοινή επιδίωξη, οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να συνεδριάζουν κάθε 5 χρόνια προκειμένου να θεσπίζουν πιο φιλόδοξους στόχους με βάση τα επιστημονικά δεδομένα. Δέχθηκαν επίσης να ενημερώνουν τις άλλες χώρες και το ευρύ κοινό σχετικά με τον βαθμό στον οποίο υλοποιούν τους στόχους τους, προκειμένου να διασφαλιστεί διαφάνεια και εποπτεία. Η κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο θα επανεξετάζεται κάθε 5 χρόνια. Ένα αποτελεσματικό σύστημα διαφάνειας και λογοδοσίας θα παρακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης του μακροπρόθεσμου στόχου.

Αλληλεγγύη: Η ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα εξακολουθήσουν να υποστηρίζουν τη δράση για το κλίμα με στόχο τη μείωση των εκπομπών και την αύξηση της ανθεκτικότητας των αναπτυσσόμενων χωρών στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Προτρέπονται και οι άλλες χώρες να παρέχουν ή να συνεχίσουν να παρέχουν τέτοια στήριξη σε οικειοθελή βάση. Στις αναπτυσσόμενες χώρες θα παρέχεται συνεχής και αυξημένη διεθνής στήριξη με σκοπό την προσαρμογή τους. Οι αναπτυγμένες χώρες προτίθενται να διατηρήσουν τον υφιστάμενο συλλογικό στόχο για την κινητοποίηση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ κάθε χρόνο μέχρι το 2025, οπότε και θα τεθεί νέος συλλογικός στόχος.

Απώλειες και ζημίες

Η συμφωνία του Παρισιού περιλαμβάνει επίσης ένα αυτοτελές άρθρο σχετικά με το ζήτημα των απωλειών και των ζημιών που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι χώρες αναγνωρίζουν επίσης την ανάγκη για συνεργασία και βελτίωση της κατανόησης, της δράσης και της στήριξης σε διάφορους τομείς, όπως τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, η ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και η ασφάλιση έναντι κινδύνων.

Ατζέντα δράσεων Λίμα–Παρισιού

Η ατζέντα δράσεων Λίμα–Παρισιού, μια πρωτοβουλία της περουβιανής και της γαλλικής προεδρίας της Διάσκεψης των Μερών με στόχο την κινητοποίηση δράσεων εκ μέρους πολλών ενδιαφερόμενων φορέων, συγκέντρωσε έναν πρωτοφανή αριθμό χωρών, πόλεων, επιχειρήσεων και μελών της κοινωνίας των πολιτών στην παγκόσμια σκηνή για την επίσπευση των συνεργατικών δράσεων για το κλίμα προς υποστήριξη της νέας συμφωνίας. Η πρωτοβουλία έδειξε ότι ο κόσμος είναι έτοιμος να αναλάβει δράση για το κλίμα ακόμη και πριν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία του Παρισιού το 2020. Μια σειρά σημαντικών ανακοινώσεων και καινοτόμων πρωτοβουλιών παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δεκαπενθήμερης διάσκεψης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ στον τομέα της δράσης για το κλίμα θα βρείτε στον ιστότοπο της Επιτροπής.

IP/15/6308

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar