Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen registrerar ett europeiskt medborgarinitiativ om definitionen av begreppen äktenskap och familj om de används i EU-rätten

Bryssel den 11 december 2015

Kommissionen registrerar ett europeiskt medborgarinitiativ om definitionen av begreppen äktenskap och familj om de används i EU-rätten

EU-kommissionen har idag registrerat ett europeiskt medborgarinitiativ där kommissionen uppmanas att föreslå lagstiftning som definierar äktenskap som en förening mellan en man och en kvinna och familj som något som grundas på äktenskap och/eller släktskap vid tillämpningen av EU-rätten. Genom registreringen inleds en period på ett år under vilken organisatörerna kan samla in underskrifter till stöd för det föreslagna medborgarinitiativet.

Kommissionens beslut att registrera initiativet innebär endast att förslaget är juridiskt tillåtligt. Villkoren för ett förslags tillåtlighet, enligt förordningen om det europeiska medborgarinitiativet, är att det föreslagna initiativet inte uppenbart faller utanför kommissionens befogenheter att föreslå lagar, att det varken är uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande och att det inte uppenbart strider mot unionens värden.

Den 9 december diskuterade kommissionskollegiet det föreslagna medborgarinitiativets tillåtlighet och kom fram till att alla rättsliga förutsättningar för dess registrering var uppfyllda. Kommissionen har inte analyserat initiativets innehåll i detta skede.

Om initiativet samlar en miljon underskrifter inom ett år, från minst sju olika EU-länder, har kommissionen tre månader på sig att reagera. Då kan kommissionen antingen besluta att hörsamma begäran eller att avvisa den. I båda fall måste den motivera sitt beslut.

Bakgrund

Medborgarinitiativ infördes genom Lissabonfördraget och blev en konkret möjlighet för medborgarna att påverka dagordningen i och med att förordningen om det europeiska medborgarinitiativet trädde i kraft i april 2012. Den förordningen genomför fördragets bestämmelser.

När ett europeiskt medborgarinitiativ är formellt registerat innebär det att en miljon medborgare från minst en fjärdedel av EU:s medlemsländer kan uppmana kommissionen att föreslå en rättsakt inom områden där kommissionen har befogenhet.

Om ett registrerat medborgarinitiativ samlar en miljon validerade underskrifter till stöd för förslaget, från minst sju EU-länder, måste kommissionen besluta om den tänker agera, och motivera sitt beslut.

Mer information

Den fullständiga texten till det europeiska medborgarinitiativet

Andra medborgarinitiativ för vilka namninsamling pågår

Webbplats för europeiska medborgarinitiativ

Förordningen om europeiska medborgarinitiativ

IP/15/6304

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar