Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija potrdila prijavo evropske državljanske pobude za opredelitev zakonske zveze in družine v pravu EU

Bruselj, 11. decembra 2015

Komisija potrdila prijavo evropske državljanske pobude za opredelitev zakonske zveze in družine v pravu EU

Evropska komisija je danes potrdila prijavo evropske državljanske pobude, ki Komisijo poziva, naj predlaga zakonodajni akt, v katerem bo v smislu prava EU zakonska zveza opredeljena kot zveza moškega in ženske, opredelitev družine pa utemeljena na zakonski zvezi in/ali potomcih. Organizatorji pobude imajo od prijave eno leto časa, da zberejo dovolj podpisov v njeno podporo.

Odločitev Komisije, da potrdi prijavo pobude, se nanaša le na pravno dopustnost predloga. V skladu z uredbo o evropski državljanski pobudi so pogoji za dopustnost naslednji: predlagani ukrep ne sodi očitno izven okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov, predlagana pobuda ni očitno žaljiva, neresna ali provokativna in ni v očitnem nasprotju z vrednotami Unije.

Kolegij komisarjev je 9. decembra razpravljal o pravni dopustnosti predlagane državljanske pobude in sklenil, da so pravni pogoji za prijavo pobude izpolnjeni. V tej fazi kolegij ni preučil vsebine pobude.

Če bodo organizatorji v enem letu zbrali en milijon izjav o podpori iz najmanj sedmih držav članic, se bo Komisija morala na pobudo odzvati v treh mesecih. Komisija ni dolžna ukrepati v skladu s pobudo, v vsakem primeru pa mora svojo odločitev pojasniti.

Ozadje

Instrument evropske državljanske pobude je bil uveden z Lizbonsko pogodbo. Na podlagi določb pogodbe je aprila 2012 začela veljati uredba o evropski državljanski pobudi, ki državljanom omogoča, da sooblikujejo delovni program Komisije.

Če formalno prijavljeno pobudo podpre vsaj milijon državljanov iz vsaj četrtine držav članic EU, lahko Evropsko komisijo pozovejo, naj pripravi predlog zakonodajnega akta na svojih področjih pristojnosti.

Samo če prijavljeno državljansko pobudo z veljavnimi izjavami o podpori podpre milijon državljanov iz najmanj sedmih držav članic, se mora Komisija odločiti, ali bo ukrepala ali ne, in pojasniti razloge za svojo odločitev.

Več informacij

Celotno besedilo pobude „Mum, Dad & Kids“

Druge pobude v teku

Spletišče evropske državljanske pobude

Uredba o evropski državljanski pobudi

 

 

IP/15/6304

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar