Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Komisia zaregistrovala európsku iniciatívu občanov v oblasti definície manželstva a rodiny, ak sa používa v právnych predpisoch EÚ

Brusel 11. december 2015

Komisia zaregistrovala európsku iniciatívu občanov v oblasti definície manželstva a rodiny, ak sa používa v právnych predpisoch EÚ

Európska komisia dnes zaregistrovala európsku iniciatívu občanov vyzývajúcu Komisiu, aby navrhla právny predpis vymedzujúci pojem manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou a pojem rodiny na základe manželstva a/alebo potomstva na účely práva EÚ. Touto registráciou sa zo strany organizátorov začal jednoročný proces zberu podpisov na podporu navrhovanej európskej iniciatívy občanov.

Rozhodnutie Komisie zaregistrovať túto iniciatívu sa týka iba právnej prípustnosti návrhu. V podmienkach prípustnosti stanovených v nariadení o európskej iniciatíve občanov sa uvádza, že navrhovaná iniciatíva nemá byť zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu, nemá predstavovať zjavné zneužitie práva, nemá byť zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca a nemá byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Kolégium komisárov diskutovalo 9. decembra o právnej prípustnosti navrhovanej európskej iniciatívy občanov a dospelo k záveru, že právne podmienky na registráciu tejto iniciatívy boli splnené. Kolégium v tomto štádiu neanalyzovalo podstatu iniciatívy.

Ak by sa v súvislosti s európskou iniciatívou občanov podarilo v priebehu jedného roka získať jeden milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z najmenej siedmich rôznych členských štátov, Komisia bude musieť reagovať do troch mesiacov. Komisia sa môže rozhodnúť žiadosti vyhovieť alebo nevyhovieť a v oboch prípadoch sa bude vyžadovať vysvetlenie dôvodov takéto rozhodnutia.

Súvislosti

Európske iniciatívy občanov sa zaviedli v Lisabonskej zmluve a v apríli 2012, po nadobudnutí účinnosti nariadenia o európskej iniciatíve občanov, ktorým sa vykonávajú ustanovenia zmluvy, sa začali uplatňovať ako nástroj na tvorbu politického programu v rukách občanov.

Po formálnej registrácii umožní európska iniciatíva občanov jednému miliónu občanov pochádzajúcich najmenej z jednej štvrtiny členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby predložila právny akt v oblastiach, v ktorých má Komisia právomoc tak urobiť.

Ak – a jedine vtedy, ak – sa v súvislosti s registrovanou európskou iniciatívou občanov získa jeden milión podpísaných overených vyhlásení o podpore z najmenej siedmich členských štátov, musí Komisia rozhodnúť, či bude alebo nebude konať, a vysvetliť dôvody na prijatie tohto rozhodnutia.

Ďalšie informácie

Úplné znenie navrhovanej európskej iniciatívy občanov: „Mama, otec a deti“

Ďalšie európske iniciatívy občanov, v súvislosti s ktorými sa v súčasnosti zbierajú podpisy

Webové sídlo európskej iniciatívy občanov

Nariadenie o európskej iniciatíve občanov

 

 

IP/15/6304

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar