Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Europejska inicjatywa obywatelska dotycząca definicji małżeństwa i rodziny w prawie UE

Bruksela, 11 grudnia 2015

Europejska inicjatywa obywatelska dotycząca definicji małżeństwa i rodziny w prawie UE

Komisja Europejska zarejestrowała dziś inicjatywę obywatelską dotyczącą nowych przepisów, w których zdefiniowano by pojęcie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz pojęcie rodziny jako jednostki opartej na małżeństwie lub na więzach krwi w ramach prawa unijnego. Rejestracja rozpoczyna roczny proces zbierania podpisów przez organizatorów inicjatywy.

Decyzja Komisji w sprawie rejestracji odnosi się wyłącznie do prawnej dopuszczalności wniosku. Zgodnie z warunkami tej dopuszczalności, przewidzianymi w odnośnym rozporządzeniu, proponowane działanie nie może wykraczać w sposób oczywisty poza kompetencje Komisji w zakresie proponowania aktów prawnych, nie może być oczywistym nadużyciem, nie może być ewidentnie niepoważne lub dokuczliwe ani w sposób oczywisty sprzeczne z wartościami Unii.

9 grudnia kolegium komisarzy omówiło prawną dopuszczalność proponowanej inicjatywy i stwierdziło, że warunki prawne jej rejestracji zostały spełnione. Na tym etapie nie analizowano inicjatywy pod względem merytorycznym.

Jeżeli w ciągu roku poprze ją milion osób z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy. Może wówczas zdecydować, czy podejmie stosowne działania prawne czy też nie, i w obu wypadkach ma obowiązek przedstawić uzasadnienie.

Informacje dodatkowe

Europejska inicjatywa obywatelska została wprowadzona Traktatem z Lizbony i od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie inicjatywy wdrażającego postanowienia Traktatu, czyli od kwietnia 2012 r., stanowi instrument, przy pomocy którego obywatele mogą kształtować działania UE.

Po formalnej rejestracji inicjatywy 1 milion obywateli z przynajmniej jednej czwartej państw członkowskich będzie mógł zwrócić się do Komisji Europejskiej o przedłożenie wniosku ustawodawczego w jednej z dziedzin, w których posiada ona takie uprawnienia.

Jeżeli zarejestrowana inicjatywa obywatelska uzyska 1 mln ważnych deklaracji poparcia z co najmniej siedmiu państw członkowskich, Komisja musi podjąć decyzję w sprawie ewentualnych działań i ją uzasadnić.

Dodatkowe informacje

Pełny tekst proponowanej inicjatywy „Mum Dad & Kids”

Inne europejskie inicjatywy obywatelskie, pod którymi zbiera się obecnie podpisy

Strona internetowa poświęcona europejskiej inicjatywie obywatelskiej

Rozporządzenie w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

 

IP/15/6304

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar