Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie registreert Europees burgerinitiatief over de definitie van huwelijk en gezin in het EU-recht

Brussel, 11 december 2015

Commissie registreert Europees burgerinitiatief over de definitie van huwelijk en gezin in het EU-recht

De Europese Commissie heeft vandaag een Europees burgerinitiatief geregistreerd dat de Commissie ertoe oproept EU-wetgeving voor te stellen waarin voor de toepassing van het EU-recht "huwelijk" wordt gedefinieerd als een verbintenis tussen een man en een vrouw en "gezin" als zijnde gebaseerd op huwelijk en/of afkomst. Nu het voorgestelde initiatief is geregistreerd, hebben de organisatoren een jaar de tijd om handtekeningen te verzamelen ter ondersteuning van hun initiatief.

Het besluit van de Commissie om het initiatief te registreren, heeft enkel betrekking op de juridische ontvankelijkheid van het voorstel. In de verordening over het Europees burgerinitiatief is bepaald dat, om ontvankelijk te worden verklaard, het voorgestelde burgerinitiatief niet zichtbaar buiten het kader mag vallen van de bevoegdheden van de Commissie om een voorstel in te dienen voor een rechtshandeling, geen misbruik mag opleveren en niet lichtzinnig of ergerlijk mag zijn, en niet zichtbaar mag indruisen tegen de waarden van de Unie.

Het college van commissarissen heeft op 9 december de juridische ontvankelijkheid van het voorgestelde initiatief besproken en heeft geconcludeerd dat de juridische voorwaarden voor registratie zijn vervuld. Het college heeft in dit stadium nog niet gekeken naar de inhoud van het initiatief.

Als er voor het initiatief binnen het jaar een miljoen steunbetuigingen worden verzameld uit ten minste zeven verschillende lidstaten, moet de Commissie binnen drie maanden reageren. De Commissie kan dan besluiten om al dan niet op het verzoek in te gaan en moet in beide gevallen haar besluit motiveren.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief werd geïntroduceerd bij het Verdrag van Lissabon. In april 2012 is de verordening inzake het Europees burgerinitiatief, waarmee uitvoering aan de Verdragsbepalingen wordt gegeven, van kracht geworden. Sindsdien kunnen burgers via dit instrument mee bepalen wat er op de agenda komt.

Na officiële registratie van een initiatief kunnen een miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-lidstaten de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarop zij bevoegd is.

Uitsluitend wanneer voor een geregistreerd Europees burgerinitiatief geldige steunbetuigingen van minstens een miljoen ondertekenaars worden verzameld uit ten minste zeven lidstaten, moet de Commissie besluiten of zij al dan niet maatregelen neemt en de redenen voor haar besluit toelichten.

Meer informatie

Volledige tekst van het voorgestelde Europees burgerinitiatief "Mum, Dad & Kids"

Andere Europese burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Website over het Europees burgerinitiatief

Verordening over het Europees burgerinitiatief

 

 

IP/15/6304

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar