Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija reģistrē Eiropas pilsoņu iniciatīvu par terminu "laulība" un "ģimene" definīciju, ja tos lieto ES tiesību aktos

Briselē, 2015. gada 11. decembrī

Komisija reģistrē Eiropas pilsoņu iniciatīvu par terminu "laulība" un "ģimene" definīciju, ja tos lieto ES tiesību aktos

Eiropas Komisija šodien reģistrējusi Eiropas pilsoņu iniciatīvu (EPI), kurā Komisija aicināta ierosināt tiesību aktu, kas attiecībā uz ES tiesību aktiem definē laulību kā savienību starp vīrieti un sievieti un nosaka, ka ģimenes pamatā ir laulība un/vai izcelsme. No šā reģistrācijas brīža sākas vienu gadu ilgs laikposms, kurā organizatori var vākt parakstus ierosinātās EPI atbalstam.

Komisijas lēmums par reģistrāciju attiecas tikai uz priekšlikuma juridisko pieņemamību. Pieņemamības nosacījumi, kā paredzēts EPI regulā, ir tādi, ka ierosinātais pasākums acīmredzami iekļaujas Komisijas pilnvarās iesniegt tiesību akta priekšlikumu, ka tas nav acīmredzami aizskarošs, nenozīmīgs vai maldinošs un ka tas nav acīmredzami pretrunā Savienības vērtībām.

Komisāru kolēģija 9. decembrī sprieda par ierosinātās EPI juridisko pieņemamību un secināja, ka EPI reģistrācijas juridiskie nosacījumi ir izpildīti. Kolēģija šajā posmā neanalizēja iniciatīvas būtību.

Ja minētā EPI viena gada laikā no vismaz septiņām dažādām dalībvalstīm saņems vienu miljonu paziņojumu par atbalstu, Komisijai būs jāreaģē atbilde trīs mēnešu laikā. Komisija var pieņemt lēmumu vai nu apmierināt iesniegto lūgumu, vai to noraidīt, un abos gadījumos tai ir pienākums izskaidrot iemeslus.

Konteksts

Eiropas pilsoņu iniciatīva, kas ir ietekmīgs pilsoņu rīcībā esošs līdzeklis darba kārtības noteikšanai, tika paredzēta Lisabonas līgumā un ieviesta 2012. gada aprīlī pēc tam, kad spēkā stājās EPI regula, ar ko ievieš Līguma noteikumus.

Pēc tās oficiālas reģistrēšanas EPI ļauj vienam miljonam pilsoņu no vismaz ceturtdaļas ES dalībvalstu aicināt Eiropas Komisiju iesniegt tiesību aktu priekšlikumus jomās, kurās Komisijai ir šādas pilnvaras.

Gadījumā, ja reģistrētā EPI saņem vienu miljonu ar parakstiem apstiprinātu paziņojumu par atbalstu no vismaz septiņām dalībvalstīm, Komisijai ir jāizlemj, vai tā rīkosies, un jāpaskaidro savas izvēles iemesli.

Plašāka informācija

Pilns ierosinātās EPI "Mamma, tētis un bērni" teksts

Citas EPI, par kurām pašlaik tiek vākti paraksti

EPI tīmekļa vietne

EPI regula

 

IP/15/6304

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar