Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio rekisteröi eurooppalaisen kansalaisaloitteen avioliiton ja perheen määritelmästä EU:n lainsäädännössä

Bryssel 11. joulukuuta 2015

Komissio rekisteröi eurooppalaisen kansalaisaloitteen avioliiton ja perheen määritelmästä EU:n lainsäädännössä

Euroopan komissio on tänään rekisteröinyt eurooppalaisen kansalaisaloitteen, jossa komissiota pyydetään ehdottamaan lainsäädäntöä, jossa avioliitto määritellään EU:n lainsäädännön tarkoituksiin miehen ja naisen väliseksi liitoksi ja perhe avioliittoon ja/tai polveutumiseen perustuvaksi. Ehdotetun kansalaisaloitteen järjestäjillä on rekisteröinnin jälkeen vuosi aikaa kerätä allekirjoituksia aloitteensa tueksi.

Komission päätös rekisteröidä kansalaisaloite koskee ainoastaan ehdotuksen oikeudellista hyväksyttävyyttä. Ehdotettu aloite voidaan rekisteröidä, jos se täyttää kansalaisaloitteesta annetussa asetuksessa säädetyt edellytykset: ehdotettu kansalaisaloite ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä ehdotus unionin säädökseksi, se ei ole selvästi oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa eikä se ole selvästi unionin arvojen vastainen.

Komission jäsenten kollegio käsitteli ehdotetun kansalaisaloitteen oikeudellista hyväksyttävyyttä 9. joulukuuta ja tuli siihen tulokseen, että rekisteröintiä koskevat edellytykset täyttyvät. Kollegio ei ole vielä analysoinut aloitteen sisältöä.

Jos eurooppalainen kansalaisaloite saa vuoden kuluessa vähintään miljoona tuenilmausta vähintään seitsemästä eri jäsenvaltiosta, komission on otettava aloitteeseen kantaa kolmen kuukauden kuluessa. Komissio päättää, toteuttaako se ehdotetun aloitteen johdosta toimia vai ei, ja sen on kummassakin tapauksessa perusteltava päätöksensä.

Tausta

Eurooppalainen kansalaisaloite otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella. Se käynnistettiin kansalaisaloitteesta annetun asetuksen tullessa voimaan huhtikuussa 2012 välineeksi, jonka avulla kansalaiset voivat tehdä ehdotuksia EU:n asialistalle otettavista aiheista. Asetuksella pannaan täytäntöön perussopimuksen määräykset.

Sen jälkeen kun kansalaisaloite on rekisteröity virallisesti ja se on saanut tuekseen miljoona kansalaista vähintään neljäsosasta EU:n jäsenvaltioita, aloitteen järjestäjät voivat pyytää Euroopan komissiota tekemään säädösehdotuksen aloilla, joilla komissiolla on toimivalta ehdottaa lainsäädäntöä.

Jos – ja vain jos – rekisteröity ehdotus eurooppalaiseksi kansalaisaloitteeksi saa vaaditut miljoona pätevää tuenilmausta vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta, komission on päätettävä, aikooko se toteuttaa toimia, sekä perusteltava valintansa.

Lisätietoja

Ehdotetun kansalaisaloitteen ”Mum, Dad & Kids” koko teksti

Muut kansalaisaloitteet, joihin kerätään parhaillaan allekirjoituksia

Eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevat verkkosivut

Kansalaisaloitetta koskeva asetus

 

 

IP/15/6304

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar