Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjon registreerib Euroopa kodanikualgatuse abielu ja perekonna mõiste määratlemiseks ELi õiguses

Brüssel, 11. detsember 2015

Komisjon registreerib Euroopa kodanikualgatuse abielu ja perekonna mõiste määratlemiseks ELi õiguses

Euroopa Komisjon registreeris täna Euroopa kodanikualgatuse, millega kutsutakse komisjoni üles tegema ettepanekut õigusakti kohta, kus ELi õiguse seisukohast määratletakse abielu mehe ja naise liiduna ning perekond põhineb abielul ja/või põlvnemisel. Pärast registreerimist on kodanikualgatuse korraldajatel selle toetuseks allkirjade kogumiseks aega üks aasta.

Komisjoni otsus algatus registreerida puudutab üksnes ettepaneku õiguslikku vastuvõetavust. Vastuvõetavuse tingimused on ette nähtud Euroopa kodanikualgatuse määruses. Nende kohaselt peab olema täidetud järgmine: kavandatud kodanikualgatus ei jää ilmselgelt välja komisjoni volituste ulatusest, mille kohaselt komisjon on pädev esitama liidu õigusakti ettepaneku; algatus ei ole ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu ega pahatahtlik ning algatus ei ole ilmselgelt vastuolus liidu väärtustega.

Volinike kolleegium arutas esitatud algatuse õiguslikku vastuvõetavust 9. detsembril ja jõudis järeldusele, et tingimused Euroopa kodanikualgatuse registreerimiseks on täidetud. Kolleegium ei ole praeguses etapis algatuse sisu analüüsinud.

Kui Euroopa kodanikualgatus peaks aasta jooksul koguma miljon toetusavaldust vähemalt seitsmest liikmesriigist, peab komisjon otsustama oma edasise tegevuse üle kolme kuu jooksul. Komisjon võib otsustada algatusega kaasa minna või mitte. Mõlemal juhul peab ta oma otsust põhjendama.

Taust

Euroopa kodanikualgatus loodi Lissaboni lepinguga. 2012. aasta aprillis jõustunud kodanikualgatuse määrusega said kodanikud võimaluse teha ettepanekuid ELis arutlusele võetavate teemade kohta. Määrusega rakendatakse aluslepingu sätteid.

Pärast seda, kui kodanikualgatus on ametlikult registreeritud ja seda on toetanud vähemalt üks miljon inimest ühest neljandikust ELi liikmesriikidest, saavad algatuse korraldajad kutsuda Euroopa Komisjoni üles esitama ettepaneku õigusakti kohta valdkonnas, mis kuulub tema pädevusvaldkonda.

Ainult siis, kui registreeritud Euroopa kodanikualgatus kogub miljon toetusallkirja vähemalt seitsmest liikmesriigist, peab komisjon otsustama, mis ta edasi teeb, ja põhjendama oma valikut.

Lisateave

Kodanikualgatuse „Ema, isa ja lapsed” terviktekst

Muud Euroopa kodanikualgatused, mille toetuseks praegu allkirju kogutakse

Euroopa kodanikualgatuse veebisait

Määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta

 

IP/15/6304

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar