Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Evropská občanská iniciativa požaduje definici manželství a rodiny pro případ jejich použití v právu EU

Brusel 11. prosince 2015

Evropská občanská iniciativa požaduje definici manželství a rodiny pro případ jejich použití v právu EU

Evropská komise dnes zaregistrovala evropskou občanskou iniciativu (EOI), která vyzývá Komisi, aby navrhla právní předpis definující pojem manželství jako svazek mezi mužem a ženou a rodiny na základě manželství a/nebo původu pro účely práva EU. Dnem registrace iniciativy začíná běžet roční lhůta, během níž organizátoři EOI mohou shromažďovat podpisy na její podporu.

Skutečnost, že se Komise rozhodla iniciativu zaregistrovat, znamená pouze tolik, že je v pořádku z právního hlediska. Podmínky právní přípustnosti, které jsou obsaženy v nařízení o EOI, mimo jiné stanoví, že navrhovaná iniciativa musí spadat do pravomoci Komise předložit návrh právního předpisu, nesmí být zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní a nesmí být zjevně v rozporu s hodnotami Unie.

Kolegium komisařů projednalo právní přípustnost navrhované EOI dne 9. prosince a dospělo k závěru, že splňuje právní podmínky nezbytné k registraci. Kolegium se v této fázi nezabývalo obsahem iniciativy.

Pokud tato EOI během jednoho roku získá jeden milion prohlášení o podpoře z alespoň sedmi členských států, bude na ni muset Komise během tří měsíců reagovat. Komise může rozhodnout, zda iniciativu zařadí do své agendy, či nikoliv. V obou případech musí podat vysvětlení.

Souvislosti

Evropské občanské iniciativy byly zavedeny v rámci Lisabonské smlouvy. V dubnu 2012, kdy vstoupilo v platnost nařízení o EOI, kterým se provádějí příslušná ustanovení Smlouvy, se pak občanům dostaly do rukou jako nástroj, kterým mohou ovlivňovat agendu Unie.

Jakmile je EOI zaregistrována, umožňuje nejméně milionu občanů pocházejících alespoň z jedné čtvrtiny členských států vyzvat Evropskou komisi, aby předložila návrh právního aktu v určité otázce, která je v její působnosti.

Pouze pokud registrovaná EOI obdrží jeden milion potvrzených prohlášení o podpoře z alespoň sedmi členských států, musí Komise rozhodnout, zda v souvislosti s iniciativou podnikne či nepodnikne další kroky, a vysvětlit důvody svého rozhodnutí.

Další informace

Úplné znění navrhované EOI „Máma, táta a děti“

Další EOI, které v současné době shromažďují podpisy

Web evropské občanské iniciativy

Nařízení o EOI

 

 

IP/15/6304

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar