Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията регистрира европейска гражданска инициатива относно определението за брак и семейство, което да се използва в правото на ЕС

Брюксел, 11 декември 2015 r.

Комисията регистрира европейска гражданска инициатива относно определението за брак и семейство, което да се използва в правото на ЕС

Европейската комисия регистрира днес европейска гражданска инициатива, приканваща Комисията да предложи законодателство, в което да даде определение за брак като съюз между един мъж и една жена и определение за семейство въз основа на брак и/или произход за целите на правото на ЕС. С регистрацията започва едногодишен процес за събиране на подписи в подкрепа на предложената гражданска инициатива от нейните организатори.

Решението на Комисията за регистрация се отнася само до правната допустимост на предложението. Регламентът относно гражданската инициатива предвижда следните условия за допустимост: предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, инициативата да не е явно в злоупотреба, несериозна или злонамерена и да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

На 9 декември колегиумът на членовете на Комисията обсъди допустимостта от правна гледна точка на предложената европейска гражданска инициатива и заключи, че правните условия за регистрацията ѝ са изпълнени. На този етап Колегиумът не е анализирал инициативата по същество.

Ако европейската гражданска инициатива получи един милион изявления за подкрепа в рамките на една година от най-малко седем различни държави членки, Комисията ще трябва да реагира в срок от три месеца. Комисията може да реши дали да предприеме действия въз основа на искането или не, като и в двата случая трябва да обясни причините за своето решение.

Контекст

Европейската гражданска инициатива бе въведена с Договора от Лисабон и през април 2012 г. се превърна в реален инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които са на дневен ред. Това стана след влизането в сила на Регламента относно Европейската гражданска инициатива, който прилага разпоредбите на Договора.

След като бъде официално регистрирана, инициативата позволява един милион граждани от поне една четвърт от държавите — членки на ЕС да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в областите, в които тя има правомощия.

Единствено в случай че регистрирана европейска гражданска инициатива получи един милион действителни изявления за подкрепа от поне седем държави членки, Комисията трябва да реши дали да предприеме действия и да обясни причините за своя избор.

За повече информация

Пълен текст на предложената европейска гражданска инициатива „Мама, татко & ние, децата“

Други европейски граждански инициативи, отворени за събиране на изявления за подкрепа

Уебсайт за европейската гражданска инициатива

Регламент относно европейската гражданска инициатива

IP/15/6304

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar