Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Doneseno svih 118 programa ruralnog razvoja

Bruxelles, 11 prosinac 2015

Svih 118 programa ruralnog razvoja EU-a u vrijednosti 99,6 milijardi EUR za 2014. – 2020. sada može započeti.

Današnje donošenje grčkog programa ruralnog razvoja (PRR) označava kraj postupka donošenja svih 118 programa za razdoblje 2014. – 2020. Sa 99,6 milijardi EUR iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i dodatnih 60,6 milijardi EUR koje se sufinanciraju iz nacionalnih i regionalnih javnih sredstava ili privatnog ulaganja PRR-ovi će pomoći europskim ruralnim područjima i zajednicama pri suočavanju s trenutačnim gospodarskim, ekološkim i društvenim izazovima te iskorištavanju mogućnosti koje su im na raspolaganju.

U obilježavanju ovog važnog trenutka povjerenik Phil Hogan izjavio je: Smisao programa ruralnog razvoja jesu radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost u ruralnoj Europi. Njegov je cilj poticanje ruralnih područja i zajednica da se suoče s brojnim izazovima i mogućnostima koje se nalaze pred njima u 21. stoljeću u području gospodarstva, društva i okoliša. S pomoću pametnog i strateškog ulaganja PRR-ovi će poticati generacijsku obnovu i stvoriti uvjete za dinamično ruralno gospodarstvo, društvo i okoliš. Budući da se trenutačno u Parizu održava konferencija COP21, neizbježan je naglasak na rješavanju velikih klimatskih izazova, a program ruralnog razvoja dat će znatan doprinos suočavanju s tim izazovima.

Pretežno ruralne regije čine 52 % područja EU-a, a broje 112,1 milijuna stanovnika. Te se regije međusobno znatno razlikuju, a izazovi s kojima su suočene odražavaju te brojne različite okolnosti. Zato Komisija nudi veću fleksibilnost državama članicama da potpora bude bolje prilagođena konkretnim potrebama svake regije ili zemlje te da je odraz većeg naglaska na supsidijarnosti. Tako države članice mogu izgraditi vlastite nacionalne ili regionalne programe koji odražavaju te konkretne potrebe i koji su utemeljeni na najmanje četiri zajednička prioriteta od njih šest, a to su znanje i inovacije, konkurentnost, bolja organizacija prehrambenog lanca, očuvanje ekosistema, učinkovitost resursa i socijalna uključenost. Ti prioriteti odražavaju i u kojoj mjeri financiranje u okviru PRR-a ima povoljan učinak na društvo općenito, a ne samo na poljoprivredna gospodarstva i druge ruralne zajednice.

Na primjer, poljska nadležna tijela odlučila su dodijeliti jednu trećinu svojih sredstava za PRR za jačanje isplativosti poljoprivrednih gospodarstava i konkurentnosti s pomoću programa kojim će se pružiti investicijska potpora za oko 200 000 poljoprivrednih gospodarstava i više od 1800 proizvođačkih grupa, a sve u cilju otvaranja na tisuće radnih mjesta. Potpore mladim poljoprivrednicima dio su brojnih regionalnih programa, kao što je program regija Picardie i Basse-Normandie u Francuskoj.

Aktivnosti u području klime jedan su od najčešćih projektnih prioriteta nacionalnih i regionalnih PRR-ova.

Na primjer, Austrija je namijenila 71 % svoje potpore boljem upravljanju prirodnim resursima i poticanju klimatski prihvatljivih načina uzgoja, a sve u cilju da se 83 % poljoprivrednih zemljišta upravlja u okviru ugovora radi poticanja veće bioraznolikosti te 75 % radi poboljšanja kvalitete vode.

Slično tome, središnji prioritet irskog PRR-a jest obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom. Tri četvrtine ukupnog financiranja za Irsku namijenjene su tom prioritetu.

Povezivanje ruralnih područja i poboljšanje infrastrukture važan je preduvjet za konkurentnost. U Italiji PRR regije Calabria pridonijet će socijalnoj uključenosti i gospodarskom razvoju u ruralnim područjima poboljšanjem širokopojasne infrastrukture za oko 48 % ruralnog stanovništva.

Neka očekivana postignuća za razdoblje 2014. – 2020. opisana su u sljedećem informativnom članku. Provedba i učinak programa ruralnog razvoja detaljno se prati i ocjenjuje. Zaključci su dostupni u izvješćima objavljenima na web-mjestu Komisije.

Kontekst

Potpora ruralnom razvoju čini drugi stup zajedničke poljoprivredne politike. Njome se državama članicama pružaju sredstva EU-a kako bi njima raspolagale u okviru višegodišnjih, sufinanciranih programa na nacionalnoj ili regionalnoj razini. Ukupno je predviđeno 118 programa u vrijednosti 99,6 milijardi EUR za svih 28 država članica (što je više od 95,6 milijardi EUR koje su bile najavljene prije godinu dana zbog prijenosa iz prvog stupa). Nova Uredba o ruralnom razvoju (Uredba (EU) br. 1305/2013) za razdoblje 2014. – 2020. usmjerena je na šest gospodarskih, ekoloških i društvenih prioriteta. Programi sadržavaju jasne ciljeve koje se namjerava ostvariti. Osim toga, radi boljeg usklađivanja mjera i ostvarivanja maksimalne sinergije s drugim europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF), sa svakom državom članicom sklopljen je sporazum o partnerstvu. Tim sporazumima naglašava se šira strategija strukturnih ulaganja koja se financiraju sredstvima EU-a. S proračunom od 454 milijarde EUR za 2014. – 2020. ESIF je glavni instrument EU-a u području politike ulaganja.

Poveznice

Informativni članak o nekim postignućima koja se očekuju od programa za 2014. – 2020.

Pregled svih 118 programa ruralnog razvoja za 2014. – 2020.

Više informacija o politici ruralnog razvoja EU-a.

IP/15/6283

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar