Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija ierosina modernus digitālo līgumtiesību noteikumus, lai visā ES vienkāršotu un sekmētu piekļuvi digitālajam saturam un tirdzniecībai tiešsaistē

Briselē, 2015. gada 9. decembrī

Īstenojot digitālā vienotā tirgus stratēģiju, Komisija šodien iesniedz divus priekšlikumus, kuru mērķis ir labāk aizsargāt patērētājus, kas iepērkas tiešsaistē visur Eiropas Savienībā, un palīdzēt uzņēmumiem palielināt pārdošanas apjomu tiešsaistē.

 Viens no digitālā tirgus stratēģijas pīlāriem ir nodrošināt patērētājiem un uzņēmumiem labāku pieejamību digitālajām precēm un pakalpojumiem visā Eiropā. E-komercijas apmērs pieaug, taču gan uzņēmumi, gan patērētāji Eiropā vēl aizvien pilnībā neizmanto tās potenciālu, proti, tikai 12 % no ES mazumtirgotājiem tiešsaistē pārdod preces patērētājiem citās ES valstīs, taču savā valstī to dara trīsreiz vairāk mazumtirgotāju (37 %). Līdzīgā kārtā tikai 15 % patērētāju iepērkas tiešsaistē no citas ES valsts, savukārt savā valstī to dara aptuveni trīsreiz vairāk patērētāju (44 %).

Komisija šodien pieņēma divus priekšlikumus – viens attiecas uz digitālā satura piedāvāšanu (piemēram, mūzikas straumēšanu), savukārt otrs uz preču pārdošanu tiešsaistē (piemēram, apģērba pirkšanu tiešsaistē). Ar šiem abiem priekšlikumiem tiks novērsti galvenie šķēršļi pārrobežu e-komercijai Eiropas Savienībā, proti, tiesiskā regulējuma sadrumstalotība patērētāju līgumtiesību jomā un no tās izrietošās lielās izmaksas, ar kurām saskaras uzņēmumi (jo īpaši MVU), kā arī neliela patērētāju uzticība, iepērkoties tiešsaistē no citas valsts.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips sacīja: „Kad lejupielādējat filmu vai dziesmu, ir jāspēj to skatīties un dzirdēt. Ja tas tā nav, jums ir jābūt tiesībām izbeigt līgumu un saņemt atpakaļ samaksāto naudu. Pateicoties šodien pieņemtajiem priekšlikumiem, patērētājiem būs vairāk tiesību tiešsaistē, ļaujot viņiem pilnīgā paļāvībā baudīt produktus un pakalpojumus no citām ES valstīm. Uzņēmumi – jo īpaši vismazākie uzņēmumi – var ar mazākām izmaksām paplašināt savu darbību pāri robežām, paļaujoties uz kopīgiem ES noteikumiem, nevis uz visdažādākiem valsts mēroga tiesību aktiem. Digitālais vienotais tirgus tagad kļūst realitāte, uzlabojot cilvēku ikdienu, kurā digitālie elementi ir sastopami ik uz soļa.”

Komisāre tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības jautājumos Vera Jourova sacīja: „Šodien pieņemtie priekšlikumi dos patērētājiem paļāvību iepirkties pārrobežu mērogā un nodrošinās vienkāršošanu uzņēmumiem, jo īpaši MVU, kas tiešsaistē pārdod preces visā Eiropā. Internets ir likvidējis tehnoloģiskos šķēršļus ceļā uz digitālo vienoto tirgu; ar priekšlikumiem par digitāliem līgumiem mēs vēlamies likvidēt juridiskos šķēršļus. Līgumtiesību saskaņošana visā Eiropas Savienībā sekmēs gan digitālā satura, gan preču piegādi visur Eiropā. Patērētāji būs ieguvēji vienkāršu un modernizētu noteikumu rezultātā; uzņēmumiem nāks par labu lielāka juridiskā noteiktība, kā arī tas, ka viņi varēs lētāk un vienkāršāk paplašināt savu darbību. Tas savukārt nodrošinās patērētājiem lielāku izvēli par konkurētspējīgām cenām.

Paredzams, ka to šķēršļu likvidēšana, kuru iemesls ir līgumtiesību atšķirības, dotu vispārēju ieguvumu Eiropas ekonomikai. Sagaidāms, ka vairāk nekā 122 000 uzņēmumu Eiropas Savienībā sāks pārdod preces un pakalpojumus patērētājiem citās dalībvalstīs; savukārt kopējais to patērētāju skaits, kuri iepērkas tiešsaistē no citām ES valstīm, varētu sasniegt pat 70 miljonus. Rezultātā tiks atvērti jauni tirgi, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), palielināta konkurence un sekmēta ekonomikas izaugsme – paredzams, ka zemākas patēriņa cenas palielinās patēriņu Eiropas Savienībā par 18 miljardiem eiro, un sagaidāms, ka ES IKP pieaugs par 4 miljardiem eiro salīdzinājumā ar pašreizējo līmeni.

Patērētāji gūs labumu no augstāka patērētāju aizsardzības līmeņa un lielākas preču izvēles par konkurētspējīgākām cenām, pateicoties šādiem elementiem:

  • pierādīšanas pienākuma pārnešana.Piemēram, ja patērētājs no Itālijas pašreiz atklāj, ka viņa pirms vairāk nekā 6 mēnešiem tiešsaistē iegādātajai precei ir defekts, un lūdz pārdevēju to salabot vai nomainīt, viņam var pieprasīt pierādīt, ka šis defekts pastāvēja jau piegādes brīdī. Saskaņā ar jaunajiem ierosinātajiem noteikumiem patērētājs visā divu gadu garantijas termiņā varēs lūgt atrisināt šo problēmu – un viņam nebūs jāpierāda, ka defekts pastāvēja jau piegādes brīdī;
  • skaidras un konkrētas tiesības attiecībā uz digitālo saturu. Piemēram, patērētājs, kurš lejupielādējis spēli, kas tad nedarbojas pienācīgi, pašreiz kā kompensāciju var saņemt vienīgi atlaidi citu spēļu lejupielādei nākotnē. Saskaņā ar ierosināto direktīvu patērētāji varēs lūgt atrisināt šādas problēmas, un gadījumos, kad tas nav iespējams vai nav izdarīts pienācīgi, viņiem būs tiesības prasīt cenas samazinājumu vai arī izbeigt līgumu un saņemt atpakaļ samaksāto naudu pilnā apmērā.

Uzņēmumi varēs piedāvāt digitālo saturu un pārdot preces tiešsaistē patērētājiem visā ES, balstoties uz vienām un tām pašām līgumtiesību normām:

  • juridiskā noteiktība un uzņēmējdarbībai labvēlīga vide. Pašlaik uzņēmumiem jātērē laiks un nauda, lai pielāgotos līgumtiesību noteikumiem, kas ir spēkā dalībvalstīs, kurās tie pārdod savas preces. Saskaņā ar ierosinātajiem noteikumiem uzņēmumiem vairs nebūs jāsaskaras ar šo sadrumstalotību, proti, tie varēs piedāvāt digitālo saturu vai pārdot preces patērētājiem visās dalībvalstīs, balstoties uz vieniem un tiem pašiem svarīgākajiem līgumtiesību noteikumiem;
  • izmaksu ietaupījumi uzņēmumiem. Pašlaik uzņēmumiem rodas vienreizējas papildu izmaksas 9000 eiro apmērā, lai pielāgotos tās katras jaunas dalībvalsts līgumtiesību noteikumiem, kurā tie vēlas pārdot savas preces. Pateicoties jaunajiem ES mēroga noteikumiem, uzņēmums varētu ietaupīt līdz pat 243 000 eiro, ja tas vēlētos pārdot preces visās pārējās 27 ES valstīs.

 Papildu informācija

  • Šodien pieņemtie noteikumi, kas attiecas uz autortiesībām (paziņojums presei) un digitāliem līgumiem, ir pirmie tiesību aktu priekšlikumi, kas iesniegti kā digitālā vienotā tirgus stratēģijas daļa. Kopumā līdz nākamā gada beigām tiks iesniegtas 16 iniciatīvas.

 Potenciāls, ko sniedz pārdošana tiešsaistē, Eiropas Savienībā vēl nav pilnībā izmantots, proti, 2014. gadā e-komercijas īpatsvars visā mazumtirdzniecības nozarē Eiropā bija 7,2 %, savukārt ASV tas sasniedza 11,6 %.

  • Patiešām – ES tiesību aktos ir acīmredzamas nepilnības attiecībā uz bojātu digitālo saturu. Vairumā dalībvalstu nav tiesību aktu šajā jomā. Turklāt, kaut arī patērētāju aizsardzības noteikumi jau ir saskaņoti visā Eiropas Savienībā konkrētās jomās, tomēr vēl aizvien pastāv atšķirības starp patērētāju līgumtiesībām dalībvalstīs. Šīs atšķirības rada papildu izmaksas uzņēmumiem un ietekmē patērētāju paļāvību, izmantojot pārrobežu iepirkšanās iespējas. Jo īpaši attiecībā uz patērētāju tiesībām gadījumos, kad precēm ir defekti, ir jāatzīmē, ka Eiropā joprojām tiek izmantoti 28 daļēji atšķirīgi patērētāju līgumtiesību kopumi, jo ir paredzētas tikai minimālās ES prasības.

Sīkāka informācija:

Citas noderīgas saites:

Komisijas priekšsēdētāja Junkera paziņojums par Eiropas digitālo vienoto tirgu – video

Tīmekļa vietne par digitālo vienoto tirgu (#DigitalSingleMarket)

Eiropas digitālais vienotais tirgus: Komisija izklāsta 16 iniciatīvas tā realizēšanai (2015. gada 6. maijs)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieka digitālā vienotā tirgus jautājumos Andrusa Ansipa tīmekļa vietne (@Ansip_EU)

Komisāres tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības jautājumos Veras Jourovas tīmekļa vietne(@VeraJourova)

Komisijas priekšsēdētāja Junkera politikas pamatnostādnes

Komisijas darba programma 2016. gadam

IP/15/6264

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar