Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija siūlo modernias skaitmeninių sutarčių taisykles, kurios supaprastins ir skatins prieigą prie skaitmeninio turinio ir elektroninę prekybą visoje Europoje

Briuselis, 2015 m. gruodžio 9 d.

Įgyvendindama bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, šiandien Komisija pateikė du pasiūlymus, kuriais siekia geriau apsaugoti internetu visoje Europos Sąjungoje apsiperkančius vartotojus ir padėti įmonėms plėsti internetinę prekybą.

Įgyvendindama bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, šiandien Komisija pateikė du pasiūlymus, kuriais siekia geriau apsaugoti internetu visoje Europos Sąjungoje apsiperkančius vartotojus ir padėti įmonėms plėsti internetinę prekybą.

Vienas iš bendrosios skaitmeninės rinkos uždavinių – užtikrinti vartotojams ir įmonėms geresnes sąlygas pirkti ir parduoti prekes bei paslaugas visoje Europoje. Elektroninės prekybos apimtis vis auga, tačiau tiek įmonės, tiek vartotojai vis dar naudojasi ne visomis bendrosios skaitmeninės rinkos galimybėmis – tik 12 proc. ES mažmenininkų internetu parduoda kitų ES šalių vartotojams, nors savo šalyje tai daro tris kartus daugiau įmonių (37 proc.). Panaši ir vartotojų padėtis – tik 15 proc. vartotojų apsiperka internetu kitose ES šalyse, nors maždaug tris kartus daugiau jų (44 proc.) tai daro savo šalyje.

Šiandien Komisija priėmė du pasiūlymus: dėl skaitmeninio turinio tiekimo (pvz., srautinio muzikos siuntimo) ir dėl prekių pardavimo internetu (pvz., internetinės prekybos drabužiais). Šie du pasiūlymai leis pašalinti pagrindines tarpvalstybinės elektroninės prekybos ES kliūtis – teisinius skirtumus vartotojų sutarčių teisės srityje ir su tuo susijusias dideles įmonių išlaidas bei vartotojų nepasitikėjimą apsiperkant internetu kitose šalyse.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Jei parsisiunčiate filmą ar dainą, jie turi veikti. Jei ne, jums turi būti suteikta galimybė nutraukti sutartį ir atgauti pinigus. Šiandien pateikti pasiūlymai suteiks daugiau teisių internetu apsiperkantiems vartotojams – jie galės be rūpesčių mėgautis kitose ES šalyse įsigytais produktais ir paslaugomis. Įmonės, ypač mažosios, galės pigiau plėsti savo veiklą kitose šalyse, nes įsigalios bendros ES taisyklės, pakeisiančios nenuoseklų įvairių šalių reglamentavimą. Bendroji skaitmeninė rinka greitai taps realybe, o tai palengvins kasdienį žmonių gyvenimą, kuriame skaitmeninių produktų reikia nuolat“.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová sakė: „Šiandien pateikti pasiūlymai suteiks vartotojams pasitikėjimo pirkti kitose šalyse, o įmonėms, pirmiausia mažosioms, bus paprasčiau prekiauti internetu visoje Europoje. Internetas panaikino technines bendrosios skaitmeninės rinkos kliūtis; pasiūlymais dėl skaitmeninių sutarčių siekiame panaikinti ir teisines kliūtis. Visoje ES suvienodinus sutartines teises, bus lengviau tiekti skaitmeninį turinį ir prekes visoje Europoje. Vartotojai pajus paprastų ir modernių taisyklių naudą, o nauda įmonėms – didesnis teisinis tikrumas, paprastesni ir pigesni būdai plėsti veiklą visoje ES. Dėl to vartotojai turės daugiau pasirinkimo konkurencingomis kainomis“.

Kliūčių, kylančių dėl sutarčių teisės skirtumų, pašalinimas turėtų būti naudingas Europos ekonomikai. Numatoma, kad daugiau nei 122 000 ES įmonių pradės pardavimą vartotojams kitose valstybėse narėse, o bendras vartotojų, apsiperkančių internetu kitose ES šalyse, skaičius gali pasiekti 70 milijonų. Dėl to atsivers naujos rinkos, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), padidės konkurencingumas ir ekonomikos augimas: Manoma, kad dėl sumažėjusių vartotojų kainų vartojimo apimtis ES padidės 18 mlrd. EUR, o ES BVP, palyginti su dabartiniu, išaugs 4 mlrd. EUR.

Vartotojams bus naudinga aukštesnio lygio vartotojų apsauga ir didesnis produktų pasirinkimas konkurencingesnėmis kainomis.

  • Įrodinėjimo prievolės perkėlimas. Pavyzdžiui, pagal dabartinę tvarką, jei Italijos vartotojas aptinka, kad daugiau kaip prieš 6 mėnesius internetu įsigytas produktas turi trūkumų, ir prašo pardavėjo jį pataisyti arba pakeisti, jam gali tekti įrodyti, kad tas trūkumas egzistavo jau pristatant produktą. Pagal siūlomas naujas taisykles per visą dvejų metų garantijos laikotarpį vartotojas turės teisę reikalauti ištaisyti trūkumus, ir jam nereikės įrodinėti, kad jie egzistavo jau pristatant prekę.
  • Aiškios ir konkrečios teisės skaitmeninio turinio tiekimo srityje. Pavyzdžiui, vartotojas, atsisiuntęs neveikiantį žaidimą, dabar gali gauti kompensaciją tik kaip nuolaidą vėliau įsigyjant kitą žaidimą. Pagal siūlomą direktyvą vartotojai galės prašyti išspręsti tokias problemas, o jei tai neįmanoma ar padaroma netinkamai, gauti sumokėtos kainos nuolaidą arba nutraukti sutartį ir atgauti visus pinigus.

Įmonės galės tiekti skaitmeninį turinį ir parduoti prekes internetu visos ES vartotojams vadovaudamosi vienodomis sutartinėmis taisyklėmis:

  • Teisinis tikrumas ir verslui palanki aplinka. Dabar įmonės praranda laiko ir pinigų, kad prisitaikytų prie sutarčių teisės nuostatų valstybėse narėse, su kuriomis prekiauja. Įsigaliojus siūlomoms taisyklėms įmonėms nebekils sunkumų dėl tokių skirtumų – jos galės tiekti skaitmeninį turinį ar parduoti prekes vartotojams visose valstybėse narėse vadovaudamosi tomis pačiomis pagrindinėmis sutarčių teisės nuostatomis.
  • Mažesnės įmonių išlaidos. Šiuo metu prisitaikymui prie kiekvienos naujos valstybės narės, su kuria jos nori prekiauti, nacionalinės sutarčių teisės įmonės kiekvienos šalies atveju išleidžia 9 000 eurų. Įsigaliojus naujoms ES taisyklėms įmonės, norinčios prekiauti su visomis 27 ES šalimis, galėtų sutaupyti iki 243 000 EUR.

 Pagrindiniai faktai

  • Šiandien pasiūlytos naujos taisyklės dėl autorių teisių (pranešimas spaudai) ir skaitmeninių sutarčių yra pirmieji teisėkūros pasiūlymai, pateikti įgyvendinant bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją. Iš viso iki kitų metų pabaigos planuojama pateikti 16 iniciatyvų.
  • Visos prekybos internetu galimybės ES dar neišnaudotos: 2014 m. elektroninės prekybos dalis mažmeninės prekybos sektoriuje Europoje sudarė 7,2 proc., o JAV ji siekė 11,6 proc.
  • Reglamentavimas skaitmeninio turinio su trūkumais srityje – akivaizdi ES teisės spraga. Daugelyje valstybių narių nėra šios srities teisės aktų. Tam tikrose srityse vartotojų apsaugos taisyklės visoje ES jau suderintos, tačiau vis dar esama nacionalinių vartotojų sutarčių teisės skirtumų. Dėl šių skirtumų įmonės patiria daugiau išlaidų ir smunka vartotojų pasitikėjimas tarpvalstybine prekyba. Visų pirma, kalbant apie vartotojų teises prekių su trūkumais atveju, Europoje vis dar taikomos 28 šalių iš dalies skirtingos vartotojų sutarčių teisės nuostatos, nes nustatyti tik būtiniausi bendri ES reikalavimai.

Daugiau informacijos

Kitos naudingos nuorodos

Komisijos Pirmininko J. C. Junckerio pranešimas dėl bendrosios skaitmeninės rinkos. Vaizdo medžiaga

Bendrosios skaitmeninės rinkos svetainė (#DigitalSingleMarket)

Europos bendroji skaitmeninė rinka. Komisija skelbia 16 bendrosios skaitmeninės rinkos sukūrimo veiksmų (2015 m. gegužės 6 d.)

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingo Komisijos pirmininko pavaduotojo Andruso Ansipo svetainė (@Ansip_EU)

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakingos Komisijos narės Vĕros Jourovos svetainė (@VeraJourova)

Komisijos Pirmininko J. C. Junckerio politinės gairės

2016 m. Komisijos darbo programa

 

IP/15/6264

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar