Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio esittää nykyaikaiset digitaalisopimussäännöt digitaalisen sisällön saannin yksinkertaistamiseksi ja verkkokaupan edistämiseksi EU:ssa

Bryssel 9. joulukuuta 2015

Komissio on tänään hyväksynyt digitaalisten sisämarkkinoiden strategian mukaisesti kaksi ehdotusta, joilla parannetaan kuluttajansuojaa muiden jäsenvaltioiden verkkokaupoissa tehtävien ostosten yhteydessä ja autetaan yrityksiä laajentamaan verkkomyyntiään.

Yksi digitaalisten sisämarkkinoiden strategian tavoitteista on helpottaa tavaroiden ja palvelujen verkkokauppaa kaikkialla Euroopassa sekä kuluttajien että yritysten kannalta. Verkkokauppa kasvaa, mutta vielä on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia sekä eurooppalaisille kuluttajille että yrityksille: vain 12 prosenttia EU:n vähittäiskauppiaista tarjosi tuotteitaan verkossa muiden EU-maiden kuluttajille, kun taas kotijäsenvaltiossaan verkkokauppaa kävi kolminkertainen määrä kauppiaita (37 %). Vastaavasti vain 15 prosenttia kuluttajista teki ostoksia verkossa toisesta EU-maasta, kun taas kotijäsenvaltiossaan verkko-ostoksia teki kolminkertainen määrä kuluttajia (44 %).

Komissio on tänään hyväksynyt kaksi ehdotusta: toinen koskee digitaalista sisältöä (esimerkiksi musiikin kuuntelua suoratoistona) ja toinen tavaroiden verkkokauppaa (esimerkiksi vaatteiden ostamista nettikaupasta). Ehdotuksilla puututaan rajat ylittävän verkkokaupan suurimpiin esteisiin EU:ssa eli kuluttajasopimussääntöjen eroavuuksista johtuvaan oikeudelliseen hajanaisuuteen. Ne aiheuttavat suuria kuluja etenkin pk-yrityksille ja johtavat myös siihen, että kuluttajat ovat arkoja tekemään ostoksia muiden jäsenvaltioiden verkkokaupoissa.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan varapuheenjohtajan Andrus Ansipin mukaanverkosta ladatun elokuvan tai musiikkikappaleen on syytä myös toimia. ”Jos näin ei ole, kuluttajan pitää pystyä irtisanomaan sopimus ja saamaan rahansa takaisin. Tänään annetut ehdotukset parantavat kuluttajien oikeuksia verkkokaupassa. Niiden myötä kuluttajat voivat ostaa luottavaisin mielin tuotteita ja palveluita toisista EU-maista. Yritykset, etenkin kaikkein pienimmät yritykset, voivat kasvaa yli rajojen pienemmin kustannuksin, kun käytössä on kansallisten lakien sijaan EU:n yhteiset säännöt. Digitaalisten sisämarkkinoiden toteutuminen alkaa nyt. Kuluttajien arki helpottuu, sillä digitaalinen sisältö on jo kiinteä osa elämäämme”, Ansip toteaa.

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Věra Jourován mukaan tänään annettujen ehdotusten myötä kuluttajien luottamus ostoksien tekoon toisten jäsenvaltioiden verkkokaupoissa lisääntyy ja yritysten, erityisesti pk-yritysten, on jatkossa yksinkertaisempaa harjoittaa verkkokauppaa eri puolilla Eurooppaa. ”Internet on poistanut digitaalisten sisämarkkinoiden tekniset esteet, ja digitaalisopimuksia koskevien ehdotusten avulla haluamme poistaa myös oikeudelliset esteet. Sopimusoikeuden yhdenmukaistaminen EU-tasolla helpottaa sekä digitaalisen sisällön että tavaroiden myyntiä kaikkialla Euroopassa. Kuluttajat hyötyvät yksinkertaisista ja uudistetuista säännöistä. Yritykset taas hyötyvät paremmasta oikeusvarmuudesta, minkä ansiosta niiden on helpompaa ja halvempaa laajentaa toimintaansa. Tämä taas takaa kuluttajille laajemmat valikoimat ja kilpailukykyisemmät hinnat", Jourová selittää

Sopimusoikeudesta johtuvien eroavuuksien poistamisesta on hyötyä koko Euroopan taloudelle. Yli 122 000 yrityksen odotetaan avaavan verkkokauppansa muiden jäsenvaltioiden kuluttajille, ja jopa 70 miljoonaa kuluttajaa voi ryhtyä tekemään verkko-ostoksia muista EU-maista. Tämä synnyttää uusia markkinoita erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, vahvistaa kilpailua ja edistää talouskasvua. Kuluttajahintojen alenemisen odotetaan kiihdyttävän kulutusta EU:ssa 18 miljardilla eurolla, ja EU:n BKT:n odotetaan kasvavan nykytasosta 4 miljardia euroa.

 

Kuluttajat hyötyvät siitä, että kuluttajansuoja paranee, tuotevalikoima laajenee ja hinnat alenevat:

  • Käänteinen todistustaakka:Jos esimerkiksi italialainen kuluttaja huomaa, että hänen verkosta yli 6 kuukautta sitten ostamansa tuote on viallinen, ja pyytää myyjää korjaamaan tai vaihtamaan sen, hän saattaa joutua ensin todistamaan, että tuote oli viallinen jo silloin kun se toimitettiin hänelle. Ehdotettujen uusien sääntöjen nojalla kuluttaja voi koko kaksivuotisen takuuajan kuluessa vaatia ongelman korjaamista ilman, että hänen tarvitsee todistaa tuotteen olleen viallinen jo silloin kun se toimitettiin.
  • Digitaalista sisältöä varten räätälöidyt selkeät säännöt: Jos kuluttaja lataa verkosta pelin, joka ei toimikaan niin kuin pitää, hän voi nykyään saada korvauksena vain alennusta myöhemmin ladattavista peleistä. Ehdotetun direktiivin nojalla kuluttajat voivat vaatia tällaisten ongelmien korjaamista. Jos se ei ole mahdollista tai jos sitä ei tehdä kunnolla, kuluttajalla on oikeus hinnanalennukseen, tai hän voi purkaa sopimuksen ja saada rahansa takaisin.

 

Yritykset voivat toimittaa digitaalista sisältöä ja myydä tavaroita verkossa kuluttajille kaikkialla EU:ssa samojen sopimusoikeudellisten sääntöjen nojalla:

  • Oikeusvarmuus ja yritystoimintaa edistävä ympäristö: Nykyään yrityksiltä kuluu aikaa ja rahaa, kun niiden on laadittava erilaiset sopimukset kaikkia niitä jäsenvaltioita varten, joissa ne käyvät kauppaa. Ehdotettujen sääntöjen nojalla niiden ei tarvitse enää kärsiä tällaisesta oikeudellisesta hajanaisuudesta, vaan ne voivat toimittaa digitaalista sisältöä ja myydä tavaroita verkossa kuluttajille kaikissa jäsenvaltioissa samojen sopimusoikeuden sääntöjen nojalla.
  • Yrityksiltä säästyy kustannuksia: Nykyään yrityksille aiheutuu noin 9 000 euron lisäkustannukset siksi, että niiden on otettava sopimuksissaan erikseen huomioon kaikkien niiden jäsenvaltioiden lainsäädäntö, joissa ne haluavat myydä tuotteitaan. Uusien EU:n laajuisten sääntöjen ansiosta yritykset voivat säästää jopa 243 000 euroa, jos ne haluavat myydä tuotteitaan kaikkiin 27:ään muuhun jäsenvaltioon. 

 

Tausta

  • Nämä uudet tekijänoikeuksia (IP/15/6261) ja digitaalisopimuksia koskevat ehdotukset ovat ensimmäiset lainsäädäntöehdotukset, jotka esitetään osana digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa. Ensi vuoden loppuun mennessä on tarkoitus esittää kaiken kaikkiaan 16 aloitetta.
  • EU:ssa ei vielä hyödynnetä kunnolla kaikkia verkkokauppaan sisältyviä mahdollisuuksia: vuonna 2014 verkkokaupan osuus koko vähittäiskauppasektorista oli Euroopassa 7,2 % ja Yhdysvalloissa 11,6 %.

 EU:n lainsäädännössä on selkeä aukko digitaalisen sisällön virheiden osalta. Useimmilla jäsenvaltioilla ei ole lainkaan tämän alan lainsäädäntöä. Vaikka kuluttajansuojaa koskevat säännöt on EU:ssa jo yhdenmukaistettu tietyiltä osin, kansallisissa kuluttajasopimussäännöissä on edelleen eroja. Niistä aiheutuu yrityksille lisäkustannuksia, ja niiden vuoksi kuluttajat eivät aina uskalla tehdä verkko-ostoksia muista jäsenvaltioista. Erityisesti viallisten tuotteiden osalta kuluttajan oikeudet perustuvat Euroopassa edelleen 28:aan erilaiseen kuluttajansuojalainsäädäntöön, koska EU:n tasolla on hyväksytty tältä osin vain vähimmäisvaatimukset.

 

Lisätietoja

 

Muita hyödyllisiä linkkejä

Puheenjohtaja Junckerin viesti Euroopan digitaalisista sisämarkkinoista – video

Digitaalisten sisämarkkinoiden verkkosivut (#DigitalSingleMarket)

Euroopan digitaaliset sisämarkkinat: Komissiolta 16 aloitetta digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi (6. toukokuuta 2015)

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan varapuheenjohtajan Andrus Ansipin verkkosivut (@Ansip_EU)

Oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaavan komissaarin Věra Jourován verkkosivut (@VeraJourova)

Puheenjohtaja Junckerin poliittiset suuntaviivat

Komission työohjelma 2016

 

 

IP/15/6264

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar