Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija naredila prve korake za razširitev dostopa do spletnih vsebin in predstavila svojo vizijo posodobitve pravil EU o avtorskih pravicah

Bruselj, 9. decembra 2015

Prilagoditev pravil EU o avtorskih pravicah digitalni dobi

Evropska komisija je danes v okviru izvajanja strategije enotnega digitalnega trga predstavila predlog, ki bo Evropejcem omogočil, da bodo na potovanju imeli dostop do svojih spletnih vsebin, in akcijski načrt za posodobitev pravil EU o avtorskih pravicah.

Danes je lahko Evropejcem, ko potujejo po EU, onemogočen dostop do storitev spletnih vsebin, kot so filmi, športni prenosi, glasba, e-knjige ali igre, ki so jih plačali v svoji domači državi. Današnji predlog uredbe o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin si prizadeva za odpravo teh omejitev, da bi lahko državljani EU na potovanju imeli dostop do digitalnih vsebin, na katere so se naročili ali jih kupili doma. Čezmejna prenosljivost, ki je nova pravica EU za potrošnike, naj bi se uresničila leta 2017, ko bodo odpravljeni tudi stroški gostovanja v EU (sporočilo za medije). Ker gre za predlog uredbe, se bodo predpisi po njenem sprejetju uporabljali neposredno v vseh 28 državah članicah EU.

Poleg tega je Komisija danes predstavila svojo vizijo sodobnega okvira EU za avtorske pravice. Ta „politični načrt“ se bo v prihodnjih šestih mesecih uresničil z zakonodajnimi predlogi in političnimi pobudami, pri katerih se bodo upoštevali prispevki z različnih javnih posvetovanj.

Na splošno želi Komisija zagotoviti, da Evropejci lahko dostopajo do široke zakonite ponudbe vsebin ter da so hkrati avtorji in drugi imetniki pravic bolje zaščiteni in pravično plačani. Sodobnejši in bolj evropski okvir bo koristil tudi ključnim sektorjem na področju izobraževanja, kulture, raziskav in inovacij.

Podpredsednik za enotni digitalni trg Andrus Ansip je povedal: „Pred sedmimi meseci smo obljubili hitro vzpostavitev enotnega digitalnega trga.In danes vam predstavljamo prve predloge.Zagotoviti želimo čezmejno prenosljivost vsebin.Osebe, ki zakonito kupijo vsebine, kot so filmi, knjige, nogometne tekme, televizijske nanizanke, morajo imeti možnost, da jih lahko odnesejo s seboj kamorkoli v Evropi.Gre za resnično spremembo, tako kot pri odpravi stroškov gostovanja.Danes predstavljamo tudi svojo vizijo sodobne ureditve avtorskih pravic v EU in postopnih ukrepov za dosego tega cilja.Naš cilj je razširiti dostop uporabnikov do kulturnih vsebin na spletu in podpreti ustvarjalce.Okrepiti želimo evropske raziskave in razvoj, in sicer z uporabo tehnologij, kot je besedilno in podatkovno rudarjenje.Enotni digitalni trg je načrt za Evropo, ki zahteva svoje mesto v digitalni dobi, in danes smo ga začeli uresničevati.“

Komisar za digitalno gospodarstvo in družbo Günther H. Oettinger pa meni: „Danes predlagana uredba je prvi korak v okviru ambiciozne reforme.Zanašam se na sozakonodajalca, da bosta zagotovila, da prenosljivost do leta 2017 postane resničnost za evropske potrošnike. Tako bodo lahko uživali v svojih priljubljenih vsebinah tudi med potovanjem v EU, ne da bi jih pri tem skrbelo za stroške gostovanja, ki bodo odpravljeni do sredine leta 2017.Naš akcijski načrt določa usmeritev za nadaljnjo reformo naslednje leto spomladi:ustvariti želimo spodbudne in pravične pogoje na področju avtorskih pravic, ki bodo nagrajevali naložbe v ustvarjalnost ter Evropejcem olajševali zakonit dostop do vsebin in njihovo zakonito uporabo.Naša trenutna prizadevanja v zvezi z vlogo platform in spletnih posrednikov bodo prav tako pripomogla k uresničevanju načrta s konkretnimi predlogi.“

Komisija je danes predlagala tudi nova pravila za izboljšanje varstva evropskih potrošnikov pri spletnem nakupovanju in za pomoč podjetjem pri čezmejni prodaji (sporočilo za medije). To so prvi zakonodajni predlogi v okviru strategije enotnega digitalnega trga, ki je bila predstavljena maja.

Sodoben in bolj evropski okvir za avtorske pravice

Akcijski načrt Komisije temelji na štirih dopolnjujočih se stebrih, ki so enako pomembni. Določa tudi dolgoročno vizijo na področju avtorskih pravic v EU (glej informativni list v zvezi s sporočilom in podrobne vprašanja in odgovore).

1. Razširitev dostopa do vsebin v EU

Današnja pravila o prenosljivosti vsebin predstavljajo prvi korak k izboljšanju dostopa do kulturnih del. Na primer: francoski uporabnik spletne storitve za filme in nanizanke MyTF1 si ne more izposoditi novega filma, medtem ko je na službeni poti v Združenem kraljestvu. Nizozemski naročnik storitev Netflixa, ki potuje v Nemčijo, si lahko ogleda le filme, ki jih Netflix ponuja nemškim potrošnikom. Če pa potuje na Poljsko, si ne more ogledati filmov prek Netflixa, ker ta na Poljskem ni na voljo. Vse to se bo spremenilo. Pri potovanju znotraj EU bodo uporabniki imeli dostop do svoje glasbe, filmov in iger, kot da bi bili doma (glej informativni list o novih pravilih).

Več predlogov bo sledilo naslednje leto spomladi. Naši cilji so omogočiti boljši pretok vsebin, Evropejcem ponuditi večjo izbiro, okrepiti kulturno raznolikost in zagotoviti več priložnosti za ustvarjalni sektor. Komisija namerava izboljšati čezmejno distribucijo televizijskih in radijskih programov prek spleta (s pregledom direktive o satelitskem radiodifuznem oddajanju in kabelski retransmisiji) ter olajšati izdajanje licenc za čezmejni dostop do vsebin. Prav tako bo pomagala oživiti dela, ki se ne tržijo več.

Še naprej bo uporabljala svoj program Ustvarjalna Evropa za pomoč evropski kinematografiji pri doseganju širšega občinstva. Akcijski načrt predvideva razvoj inovativnih orodij, kot so „evropski povezovalnik“ spletnih iskalnih portalov in „licenčna središča“ za podpiranje distribucije filmov, ki so na voljo le v nekaj državah članicah.

2. Izjeme od avtorskih pravil za inovativno in vključujočo družbo

Komisija se namerava posvetiti ključnim izjemam na področju avtorskih pravic v EU. Izjeme omogočajo, da se v določenih okoliščinah avtorsko zaščitena dela uporabijo brez predhodnega dovoljenja imetnikov pravic. Komisija bo pregledala pravila EU, da bi raziskovalcem olajšala uporabo tehnologij „besedilnega in podatkovnega rudarjenja“ za analizo velikih sklopov podatkov. Naslednja prednostna naloga je izobraževanje. Za učitelje spletnih tečajev bi na primer morala veljati boljša in jasnejša pravila, ki se bodo uporabljala po vsej Evropi. Komisija želi pomagati tudi invalidom pri dostopu do večje količine del (to je cilj Marakeške pogodbe). Prav tako bo ocenila potrebo po zmanjšanju pravne negotovosti za internetne uporabnike, ki na internet naložijo svoje fotografije stavb in javnih umetniških del, trajno razstavljenih na javnih mestih (trenutna izjema za panoramo).

3. Ustvarjanje bolj poštenega trga

Komisija bo ocenila, ali je spletna uporaba avtorsko zaščitenih del, ki so nastala ob podpori naložb ustvarjalcev in ustvarjalnih sektorjev, ustrezno odobrena in plačana na podlagi licenc. Z drugimi besedami: preučili bomo, ali je dobiček spletne uporabe navedenih del pravično porazdeljen. V tem okviru bo Komisija preučila vlogo storitev zbiralnika novic. Pristop Komisije bo sorazmeren: nima namena „obdavčiti“ hiperpovezav; tj. uporabnikom ne bo treba plačati za avtorske pravice, kadar bodo le delili hiperpovezavo na avtorsko zaščiteno vsebino. Komisija bo tudi preučila, ali so potrebne rešitve na ravni EU za večjo pravno varnost, preglednost in uravnoteženost sistema, ki ureja plačila avtorjem in izvajalcem v EU, ob upoštevanju pristojnosti EU in držav članic. K temu razmisleku bodo prispevali izidi trenutnega javnega posvetovanja o platformah in spletnih posrednikih.

4. Boj proti piratstvu

Širša dostopnost vsebin bo pripomogla k boju proti piratstvu, saj 22 % Evropejcev meni, da so nezakoniti prenosi sprejemljivi, če v njihovi državi ne obstaja nobena zakonita alternativa. Komisija bo šla še dlje in zagotovila, da se avtorske pravice ustrezno uveljavljajo v vsej EU, kar je del njenega celovitega pristopa za boljše uveljavljanje vseh vrst pravic intelektualne lastnine. V letu 2016 si bomo prizadevali za oblikovanje evropskega okvira za „sledenje denarju“ in prekinitev finančnih tokov podjetij, ki služijo na račun piratstva. V to bodo vključeni vsi zadevni partnerji (imetniki pravic, ponudniki oglaševalskih in plačilnih storitev, združenja potrošnikov itd.) z namenom, da se do pomladi 2016 dosežejo dogovori. Komisija namerava izboljšati pravila EU o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine in kot prvi korak k temu je danes začela javno posvetovanje o oceni in posodobitvi obstoječega pravnega okvira. Komisija bo prav tako preučila, kako zagotoviti, da bodo spletni posredniki učinkoviteje odstranjevali nezakonite vsebine.

Dolgoročna vizija na področju avtorskih pravic

V prihodnosti bo učinkovita in enotna uporaba zakonodaje o avtorskih pravicah v EU, tako s strani nacionalnih zakonodajalcev kot sodišč, enako pomembna kot sama pravila. Danes še niso izpolnjeni vsi pogoji za popolno uskladitev pravil o avtorskih pravicah v EU v obliki enotnega zakonika o avtorskih pravicah in enotne ureditve tega področja, vendar bi to moral ostati cilj za prihodnost.

Ozadje

Digitalne tehnologije so korenito spremenile način dostopanja do ustvarjalnih vsebin, njihovega nastajanja in distribucije. 49 % internetnih uporabnikov v EU posluša glasbo, gleda videoposnetke in igra igre na spletu. Mnogi izmed njih, zlasti mladi, pričakujejo, da bodo to lahko počeli tudi, ko potujejo po EU. Pričakuje se, da bodo ti trendi naraščali, ker bodo Evropejci za dostop do interneta na svojih mobilnih napravah v drugih državah članicah EU od leta 2017 plačali manj, saj bodo odpravljeni stroški gostovanja v EU (sporočilo za medije). Evropske šole in univerze si močno želijo uporabljati e-izobraževanje, raziskovalci napredne tehnologije vsebinskega rudarjenja, ustanove za kulturno dediščino pa so pripravljene digitalizirati svoje zbirke. Sektorji, za katere je značilna intenzivna uporaba avtorskih pravic, kot so mediji, knjižne založbe, podjetja za snemanje zvočnih zapisov in izdajatelji televizijskih programov, zajemajo več kot 7 milijonov delovnih mest v EU. Bistveno je, da lahko delujejo v okolju, ki je pripravljeno na nove izzive. Vendar je večina pravil o avtorskih pravicah iz leta 2001 in nekateri vidiki ne ustrezajo svojemu namenu, kar zadeva vzpostavitev enotnega digitalnega trga v EU. Zato je Komisija, kot je bilo predstavljeno maja, v svojo strategijo enotnega digitalnega trga vključila posodobitev avtorskih pravic EU.

Napredek na poti k enotnemu digitalnemu trgu

Danes predstavljena nova pravila, ki se nanašajo na avtorske pravice in digitalne pogodbe (sporočilo za medije), so prvi zakonodajni predlogi v okviru strategije enotnega digitalnega trga. Do konca prihodnjega leta bo predstavljenih skupaj 16 pobud.

Današnji predlogi bodo dopolnili nedavne pomembne dosežke pri vzpostavljanju enotnega digitalnega trga: sporazume za odpravo stroškov gostovanja do junija 2017, za vključitev omrežne nevtralnosti v zakonodajo EU (sporočilo za medije) in za krepitev kibernetske varnosti v EU (sporočilo za medije). Komisija si prav tako močno prizadeva za politični dogovor do konca tega leta o poostritvi predpisov EU o varstvu podatkov.

Več informacij

Danes sprejeti dokumenti:

Uredba o zagotavljanju čezmejne prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu

Ocena učinka, ki je priložena tej uredbi

Sporočilo – Na poti k sodobnemu, bolj evropskemu okviru za avtorske pravice

Vprašanja in odgovori:

Vprašanja in odgovori o posodobitvi pravil EU o avtorskih pravicah

Informativni listi:

Potujete s svojimi digitalnimi vsebinami po vsej EU

Digitalni dobi prilagojena evropska ureditev področja avtorskih pravic

Druge uporabne povezave:

Spletna stran o enotnem digitalnem trgu (#DigitalSingleMarket)

Enotni digitalni trg za Evropo: 16 pobud Komisije za njegovo uresničitev (6. maj 2015)

Spletna stran podpredsednika za enotni digitalni trg Andrusa Ansipa (@Ansip_EU)

Spletna stran komisarja za digitalno gospodarstvo in družbo Güntherja H. Oettingerja (@GOettingerEU)

Politične usmeritve predsednika Junckerja

Delovni program Komisije za leto 2016

IP/15/6261

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar