Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija poduzima prve korake za širenje pristupa internetskom sadržaju i izlaže svoju viziju za modernizaciju propisa EU-a o autorskom pravu

Bruxelles, 9 prosinac 2015

Prilagodba propisa EU-a o autorskom pravu digitalnom dobu

U skladu sa svojom strategijom jedinstvenog digitalnog tržištaKomisija danas predstavlja prijedlog o tome da se Europljanima omogući putovanje uz prijenos internetskog sadržaja te akcijski plan za modernizaciju propisa EU-a o autorskom pravu.

Europljanima koji putuju unutar EU-a trenutačno se mogu uskratiti internetske usluge gledanja filmova i sportskih prijenosa, slušanja glazbe, čitanja e-knjiga ili igranje igara, za što su platili u svojim zemljama. Današnjim prijedlogom uredbe o prekograničnoj prenosivosti usluga internetskog sadržaja rješavaju se ta ograničenja kako bi se stanovnicima EU-a omogućilo da putuju s digitalnim sadržajem koji su kupili ili na koji su se pretplatili u svojoj zemlji. Očekuje se da će prekogranična prenosivost, kao novo potrošačko pravo EU-a, zaživjeti 2017., iste godine kad će se u EU-u prestati naplaćivati roaming (priopćenje za tisak). Budući da je riječ o uredbi, ona će se, nakon što bude donesena, izravno primjenjivati u svih 28 država članica.

Osim toga Komisija danas izlaže svoju viziju modernog okvira EU-a u području autorskog prava. Ta će „politička premijera” u sljedećih šest mjeseci biti prenesena u zakonodavne prijedloge i političke inicijative, uzimajući pritom u obzir cjelokupan doprinos s više javnih savjetovanja.

Komisija želi Europljanima omogućiti pristup širokoj ponudi sadržaja, osiguravajući pritom autorima i drugim nositeljima prava bolju zaštitu i pravednu naknadu. I ključni će sektori – obrazovanje, kultura, istraživanje i inovacije – imati koristi od modernijeg okvira na europskoj razini.

Andrus Ansip, potpredsjednik nadležan za jedinstveno digitalno tržište, izjavio je: „Prije sedam mjeseci obećali smo brzu uspostavu jedinstvenog digitalnog tržišta. Danas predstavljamo prve prijedloge. Želimo osigurati prekograničnu prenosivost sadržaja. Osobe koje zakonito kupuju sadržaj – filmove, knjige, nogometne utakmice i televizijske serije – moraju ih moći nositi sa sobom kamo god se kreću po Europi. To je prava promjena, slična onome što smo poduzeli za ukidanje naplate roaminga. Danas predstavljamo i svoju viziju modernog okvira EU-a u području autorskog prava te korake za njegovo postizanje. Cilj nam je proširiti internetski pristup kulturnim sadržajima i poduprijeti stvaratelje sadržaja. Želimo ojačati europsko istraživanje i razvoj zahvaljujući tehnologijiama poput rudarenja teksta i podataka. Jedinstveno digitalno tržište nacrt je za Europu u digitalnoj eri, što od danas pretvaramo u stvarnost.”

Günther H. Oettinger, povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo, izjavio je: „Predložena uredba prvi je korak ambiciozne reforme. Računam na suzakonodavce kako bi se osiguralo da prenosivost postane stvarnost za europske potrošače do 2017., što će im omogućiti da u svojim omiljenim sadržajima mogu uživati i tijekom putovanja diljem EU-a bez straha od naknada za roaming, koje će se ukinuti do sredine 2017. Akcijskim planom utvrđene su smjernice daljnje reforme na proljeće sljedeće godine: želimo oblikovati područje autorskog prava koje je poticajno i pravedno, koje nagrađuje ulaganje u kreativnost i koje Europljanima olakšava zakonit pristup sadržajima i njegovu zakonitu uporabu. Naš trenutačni rad u području uloge platformi i internetskih posrednika pridonijet će pretvaranju tog plana u konkretne prijedloge.”

Komisija predlaže danas i nove propise za bolju zaštitu europskih potrošača pri kupnji na internetu i pomoć poduzećima za unapređenje prekogranične prodaje (priopćenje za tisak). Riječ je o prvim zakonodavnim prijedlozima u okviru strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, koja je predstavljena u svibnju.

Moderan europski okvir u području autorskog prava

Komisijin akcijski plan temelji se na četiri komplementarna stupa jednake važnosti, a sadržava i dugoročnu viziju autorskog prava u EU-u (vidi informacijski listić o komunikaciji i pitanja i odgovore).

1. Širi pristup sadržaju diljem EU-a

Današnji propisi o prenosivosti sadržaja prvi su korak prema boljem pristupu kulturnim radovima. Primjerice: francuski korisnik internetskog servisa MyTF1 za filmove i serije ne može posuditi novi film tijekom službenog puta u UK; nizozemski pretplatnik na Netflix koji putuje u Njemačku može gledati samo filmove koje Netflix nudi njemačkim potrošačima; ako putuje u Poljsku, pretplatnik uopće ne može gledati filmove na Netflixu jer taj servis nije dostupan u Poljskoj. To će se promijeniti. Kad putuju diljem EU-a, korisnici će imati pristup svojoj glazbi, filmovima i igrama u jednakoj mjeri kao da su kod kuće (vidi informacijski list o novim propisima).

Više će prijedloga biti u proljeće sljedeće godine. Naš je cilj omogućiti bolje kruženje sadržaja, ponuditi Europljanima veći izbor, ojačati kulturnu raznolikost i pružiti nove mogućnosti kreativnom sektoru. Komisija namjerava poboljšati prekograničnu internetsku distribuciju televizijskog i radijskog programa (zahvaljujući reviziji Direktive o satelitskom emitiranju i kabelskom reemitiranju) te olakšati odobravanje prekograničnog pristupa sadržaju. Komisija će pridonijeti oživljavanju djela koja više nemaju komercijalnu vrijednost.

Komisija će nastaviti koristiti se svojim programom „Kreativna Europa” kako bi pomogla europskim kinematografima da prošire publiku. Akcijskim planom predviđen je razvoj inovativnih alata, primjerice „europskog agregatora” internetskih tražilica i „centara za licenciranje” radi lakše distribucije filmova dostupnih samo u nekim državama članicama.

2. Iznimke u području autorskog prava za inovativno i uključivo društvo

Komisija namjerava raditi na ključnim iznimkama u području autorskog prava u EU-u. Zahvaljujući iznimkama u definiranim je okolnostima moguća uporaba djela zaštićenih autorskim pravom bez prethodnog pristanka nositelja prava. Komisija će revidirati propise EU-a kako bi istraživačima olakšala primjenu tehnologija za „rudarenje teksta i podataka” radi analize velikih podatkovnih paketa. Sljedeći je prioritet obrazovanje. Primjerice, za predavače koji poučavaju u okviru obrazovnih programa na internetu trebala bi vrijediti bolja i jasnija pravila, koja se primjenjuju diljem Europe. Komisija želi pridonijeti širenju pristupa i osobama s invaliditetom (to je cilj Ugovora iz Marakeša). Komisija će na kraju procijeniti potrebu za smanjivanjem pravne nesigurnosti internetskih korisnika koji učitavaju svoje fotografije zgrada i umjetničkih djela koja su trajno izložena na javnim prostorima (trenutačna iznimka za panoramu).

3. Stvaranje pravednijeg tržišta

Komisija će ocijeniti je li internetska uporaba radova zaštićenih autorskim pravom, koji su rezultat ulaganja stvaratelja i kreativne industrije, propisno odobrena i je li za nju isplaćena naknada. Drugim riječima, ocijenit ćemo jesu li koristi internetske uporabe tih djela pravedno raspoređene. U tom će kontekstu Komisija ispitati ulogu servisa za prikupljanje vijesti. Komisijin će pristup biti razmjeran: ne namjerava se uvesti „oporezivanje” hiperpoveznica, odnosno od korisnika se neće zahtijevati da plate naknadu ako na sadržaj zaštićen autorskim pravom upućuju samo hiperpoveznicom. Komisija će analizirati jesu li potrebna rješenja na razini EU-a kako bi se povećale pravna sigurnost, transparetnost i ravnoteža u sustavu upravljanja naknadama autorima i izvođačima u EU-u, uzimajući pritom u obzir i nadležnosti EU-a i nacionalne nadležnosti. Rezultat tekućeg javnog savjetovanja o platformama i internetskim posrednicima pridonijet će tom općem razmatranju.

4. Suzbijanje piratstva

Šira dostupnost sadržaja pridonijet će suzbijanju piratstva jer 22 % Europljana vjeruje da je nezakonito preuzimanje sadržaja prihvatljivo ako u njihovoj zemlji ne postoji zakonita alternativa za pristup tom sadržaju. Komisija će ići i korak dalje osiguravajući pravilnu provedbu autorskih prava diljem EU-a u okviru sveobuhvatnog pristupa poboljšanju provedbe svih vrsta prava intelektualnog vlasništva. U 2016. radit ćemo na europskom okviru za praćenje traga novca kako bi se prekinuli novčani tokovi utemeljeni na zaradi piratstvom. U to će biti uključeni svi relevantni partneri (nositelji prava, pružatelji usluga oglašavanja i plaćanja, potrošačke udruge itd.) u cilju postizanja dogovora do proljeća 2016. Komisija namjerava poboljšati propise EU-a o provedbi prava intelektualnog vlasništva pa je danas, kao prvi korak, pokrenula javno savjetovanje o evaluaciji i modernizaciji postojećeg pravnog okvira. Komisija će ispitati kako se može povećati učinkovitost kojom internetski posrednici uklanjaju nezakoniti sadržaj.

Dugoročna vizija autorskog prava

U budućnosti će djelotvorna i jedinstvena primjena zakonodavstva o autorskom pravu diljem EU-a, koje će u jednakoj mjeri provoditi i nacionalni zakonodavci i sudovi, biti jednako važna kao i sami propisi. Danas još nisu ispunjeni svi uvjeti za razmatranje potpunog usklađenja propisa o autorskom pravu diljem EU-a u obliku jedinstvenog kodeksa i jedinstvene dozvole, ali tomu bi trebalo težiti u budućnosti.

Kontekst

Digitalne tehnologije radikalno su promijenile način pristupanja kreativnom sadržaju, njegovu proizvodnju i distribuciju. Gotovo polovina (49 %) internetskih korisnika u EU-u gleda filmove, sluša glazbu i igra igre na internetu. Mnogi od njih, posebno oni najmlađi, očekuju to i tijekom putovanja unutar EU-a. Očekuje se da će taj trend rasti jer će Europljani za pristup internetu iz drugih država članica s pomoću svojih mobilnih uređaja plaćati manje od 2017., kad se ukine naplata roaminga u EU-u (priopćenje za tisak). Europske škole i sveučilišta žele se uključiti u e-obrazovanje, istraživači se žele služiti naprednim tehnikama za rudarenje sadržaja, a ustanove kulturne baštine žele digitalizirati svoje zbirke. U industriji s intenzivnom uporabom autorskog prava (npr. mediji, izdavači knjiga, snimatelji zvučnih zapisa, televizijsko emitiranje) zaposleno je u EU-u više od sedam milijuna osoba. Važno je osigurati im rad u okruženju koje omogućuje suočivanje s novim izazovima. Međutim većina propisa o autorskom pravu potječe iz 2001., pa određeni aspekti ne služe više svojoj svrsi kad je riječ o stvaranju jedinstvenog digitalnog tržišta u EU-u. Zato je Komisija u svoju strategiju jedinstvenog digitalnog tržišta, kako je predstavljena u svibnju, uključila i modernizaciju autorskog prava u EU-u.

Ususret jedinstvenom digitalnom tržištu

Danas predstavljeni novi propisi u području autorskog prava i digitalnih ugovora (izvješće za tisak) prvi su zakonodavni prijedlozi u okviru strategije jedinstvenog digitalnog tržišta. Do kraja sljedeće godine bit će predstavljeno ukupno 16 inicijativa.

Današnji su prijedlozi dopuna nedavnim znatnim postignućima u izgradnji jedinstvenog digitalnog tržišta: sporazumima o ukidanju naplate roaminga do lipnja 2017., ugrađivanju mrežne neutralnosti u pravo EU-a (priopćenje za tisak) i jačanju kibernetičke sigurnosti u EU-u (priopćenje za tisak). Komisija angažirano radi na tome da do kraja ove godine postigne politički dogovor o jačanju propisa EU-a o zaštiti podataka.

Dodatne informacije

Dokumenti koji su danas doneseni

Uredba o osiguranju prekogranične prenosivosti usluga internetskog sadržaja na jedinstvenom tržištu

Prateća procjena učinka

Komunikacija – Ususret modernom europskom okviru za autorska prava

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori o modernizaciji propisa EU-a u području autorskog prava

Informativni članci:

Putovanje s digitalnim sadržajem diljem EU-a

Europsko autorsko pravo prilagođeno digitalnom dobu

Druge korisne poveznice:

Web-mjesto o jedinstvenom digitalnom tržištu (#DigitalSingleMarket)

Jedinstveno digitalno tržište za Europu: Komisija predstavlja 16 inicijativa za njegovo uspostavljanje (6. svibnja 2015.)

Web-mjesto potpredsjednika Andrusa Ansipa, nadležnog za jedinstveno digitalno tržište, (@Ansip_EU)

Web-mjesto povjerenika za digitalno gospodarstvo i društvo Günthera H. Oettingera (@GOettingerEU)

Političke smjernice predsjednika Junckera

Program rada Komisije za 2016.

IP/15/6261

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar