Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ottaa ensiaskeleet laajentaakseen verkkosisällön saatavuutta ja esittää näkemyksensä EU:n tekijänoikeussääntöjen nykyaikaistamisesta

Bryssel 9. joulukuuta 2015

EU:n tekijänoikeussäännöt vastaamaan digitaaliaikaa

Komissio esittää tänään osana digitaalisia sisämarkkinoita koskevaa strategiaansa ehdotuksen, jolla annetaan eurooppalaisille mahdollisuus hyödyntää verkkosisältöään myös matkoilla, ja toimintasuunnitelman, jolla modernisoidaan EU:n tekijänoikeussääntöjä.

Tällä hetkellä EU:n sisällä matkustavilta eurooppalaisilta voidaan evätä elokuvia, urheilulähetyksiä, musiikkia, sähkökirjoja ja pelejä tarjoavat verkkopalvelut, joista he ovat maksaneet kotimaassaan. Tänään ehdotetussa verkkosisältöpalvelujen rajatylittävää siirrettävyyttä koskevassa asetuksessa käsitellään näitä rajoituksia, jotta EU:n kansalaiset voisivat käyttää myös matkojensa aikana digitaalista sisältöä, jonka he ovat ostaneet tai tilanneet kotimaassaan. Rajat ylittävän siirrettävyyden – EU:n kuluttajien uuden oikeuden – odotetaan olevan käytössä vuonna 2017 eli samana vuonna, jona verkkovierailumaksut EU:ssa poistuvat (lehdistötiedote). Jos ehdotettu asetus hyväksytään, sitä sovelletaan sellaisenaan EU:n kaikissa 28 jäsenvaltiossa.

Lisäksi komissio esittelee tänään näkemyksensä nykyaikaisista EU:n tekijänoikeuspuitteista. Tästä ”poliittisesta esikatsauksesta” syntyy seuraavien kuuden kuukauden aikana lainsäädäntöehdotuksia ja poliittisia aloitteita, joissa on otettu huomioon useista julkisista kuulemisista saadut kannanotot.

Komissio haluaa varmistaa, että eurooppalaisille tarjotaan laajasti laillista sisältöä. Samalla kuitenkin tekijöiden ja muiden oikeudenhaltijoiden olisi oltava paremmin suojattuja ja saatava kohtuullinen korvaus. Myös keskeiset koulutuksen, kulttuurin, tutkimuksen ja innovoinnin alat hyötyvät nykyaikaisemmista eurooppalaisista puitteista.

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip totesi, että seitsemän kuukautta sitten komissio lupasi digitaalisten sisämarkkinoiden nopean toteutumisen jatänään esitellään ensimmäinen ehdotus. ”Haluamme varmistaa, että sisällön siirrettävyys valtioiden rajojen yli onnistuu. Ihmisten, jotka ostavat laillisesti sisältöä – elokuvia, kirjoja, jalkapallo-otteluita, tv-sarjoja – on voitava viedä ne mukanaan kaikkialle Euroopassa. Tämä on todellinen muutos, samanlainen kuin se, jonka teimme verkkovierailumaksujen lopettamiseksi. Tänään esitetään myös näkemys modernista tekijänoikeusjärjestelmästä EU:ssa ja asteittaiset toimet sen saavuttamiseksi. Tavoitteena on helpottaa kulttuurisisällön saatavuutta verkossa ja tukea sisällön tekijöitä. Haluamme vahvistaa Euroopan T&K-toimintaa hyödyntämällä tekstin ja datan louhinnan kaltaista teknologiaa. Digitaaliset sisämarkkinat ovat toimintasuunnitelma Euroopalle sen ottaessa paikkansa digitaalikaudella. Ja tänään ryhdymme tekemään siitä todellisuutta”, totesi vielä komissaari Ansip.

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavan komissaarin Günther H. Oettinger in mukaan tänään ehdotettu asetus on kunnianhimoisen uudistuksen ensimmäinen vaihe. ”Luotan siihen, että lainsäätäjät varmistavat, että siirrettävyydestä tulee eurooppalaisten kuluttajien todellisuutta vuoteen 2017 mennessä, jotta he voivat nauttia suosikkisisällöstään myös matkustaessaan EU:ssa – tarvitsematta pelätä verkkovierailumaksuja, jotka päättyvät vuoden 2017 puoliväliin mennessä. EU:n toimintasuunnitelma antaa suuntaa muille ensi keväänä toteutettaville uudistuksille: haluamme tekijänoikeusympäristön, joka on kannustava, oikeudenmukainen, palkitsee investointeja luovuuteen ja helpottaa sisällön laillista saatavuutta ja käyttöä. Käynnissä olevat toimet, jotka liittyvät eri alustojen ja verkossa toimivien välittäjien rooliin, auttavat osaltaan muuntamaan suunnitelman konkreettisiksi ehdotuksiksi”, jatkoi komissaari Oettinger.

Komissio ehdottaa tänään myös uusia sääntöjä, joilla parannetaan eurooppalaisten kuluttajien suojaa verkko-ostosten tekemisessä ja autetaan yrityksiä myymään valtioiden rajojen yli (lehdistötiedote). Yhdessä nämä ovat ensimmäiset säädösehdotukset, jotka esitetään toukokuussa hyväksytyn digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian mukaisesti.

Nykyaikainen ja eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä

Komission toimintasuunnitelma perustuu neljään toisiaan täydentävään pilariin, jotka kaikki ovat yhtä tärkeitä. Siinä myös esitetään pitkän aikavälin visio tekijänoikeuksista EU:ssa (ks. tiedonantoa koskeva tiedote ja kysymyksiä ja vastauksia).

1. Sisällön laajempi saatavuus kaikkialla EU:ssa

Tänään esitettävät sisällön siirrettävyyttä koskevat säännöt ovat ensimmäinen askel kohti kulttuurialan teosten saatavuuden parantamista. Esimerkiksi elokuvia ja tv-sarjoja tarjoavan MyTF1-palvelun ranskalainen käyttäjä ei pysty vuokraamaan uutta elokuvaa ollessaan työmatkalla Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hollantilainen Netflixin tilaaja, joka matkustaa Saksaan, pystyy puolestaan katsomaan vain Netflixin saksalaisille kuluttajille tarjoamia elokuvia. Jos hän vierailee Puolassa, hän ei voi katsoa elokuvia Netflixin kautta lainkaan, koska palvelua ei ole saatavilla Puolassa. Tämä tulee muuttumaan. Matkustaessaan EU:ssa käyttäjien musiikki, elokuvat ja pelit ovat heidän saatavillaan samalla tavalla kuin kotona (ks. uusia sääntöjä koskeva tiedote).

Lisää ehdotuksia esitetään ensi vuoden keväällä. Tavoitteena on helpottaa sisällön liikkuvuutta, tarjota lisää valinnanvaraa eurooppalaisille, vahvistaa kulttuurista monimuotoisuutta ja tarjota uusia mahdollisuuksia luovalle alalle. Komissio aikoo parantaa tv- ja radio-ohjelmien rajat ylittävää jakelua verkossa (satelliitti- ja kaapelidirektiivin tarkistuksen kautta) ja helpottaa sisällön rajatylittävää saatavuutta koskevien lupien myöntämistä. Komissio aikoo myös antaa uuden elämän teoksille, joita ei enää hyödynnetä kaupallisesti.

Se aikoo edelleen hyödyntää Luova Eurooppa -ohjelmaa, jotta eurooppalainen elokuva saavuttaisi laajemman yleisön. Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan innovatiivisia välineitä, kuten hakupalvelujen ”eurooppalaista kokoajaa” ja ”lisensointikeskuksia”, joilla edistetään vain muutamassa jäsenvaltiossa saatavilla olevien elokuvien levitystä.

2. Tekijänoikeuksiin sovellettavat poikkeukset innovatiivisen ja osallistavan yhteiskunnan edistämiseksi

Komissio aikoo toteuttaa toimia, jotka koskevat tekijänoikeuksiin sovellettavia keskeisiä EU:n poikkeuksia. Poikkeusten perusteella tekijänoikeudella suojattuja teoksia voidaan käyttää määritellyissä olosuhteissa ilman oikeudenhaltijoiden ennakkolupaa. Komissio tarkistaa EU:n sääntöjä, jotta tutkijoiden olisi helpompi käyttää tekstin ja datan louhintateknologiaa suurten tietokokonaisuuksien analysoimiseksi. Toinen painopisteala on koulutus. Esimerkiksi opettajiin, jotka pitävät verkkokursseja, olisi sovellettava parempia ja selkeämpiä sääntöjä, jotka toimivat kaikkialla Euroopassa. Komissio haluaa myös tuoda teoksia paremmin vammaisten saataville (Marrakeshin sopimuksen tavoitteen mukaisesti). Lisäksi komissio arvioi tarvetta vähentää oikeudellista epävarmuutta sellaisten internetin käyttäjien osalta, jotka lataavat valokuvia rakennuksista ja taideteoksista, jotka sijaitsevat pysyvästi julkisilla paikoilla (nykyinen maisemaa koskeva poikkeus).

3. Oikeudenmukaisemmat markkinat

Komissio arvioi, onko tekijänoikeudella suojattujen teosten, jotka ovat tulosta luovien tekijöiden ja toimialojen investoinneista, verkkokäyttö asianmukaisesti sallittua ja korvattua käyttöoikeuksien kautta. Toisin sanoen on arvioitava, jakautuvatko näiden teosten verkkokäytön hyödyt oikeudenmukaisesti. Tässä yhteydessä komissio tarkastelee uutiskoostepalvelujen roolia. Komission lähestymistapa on oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden: tarkoituksena ei ole ”verottaa” hyperlinkkejä, eli käyttäjiä ei pyydetä maksamaan tekijänoikeuksista, jos he vain jakavat hyperlinkin tekijänoikeudella suojattuun sisältöön. Komissio aikoo myös tutkia, tarvitaanko EU:n tasolla ratkaisuja, joilla parannetaan oikeusvarmuutta, avoimuutta ja tasapainoa tekijöiden ja esittäjien palkkioita hallinnoivassa järjestelmässä, ottaen huomioon EU:n ja jäsenvaltioiden toimivalta. Tässä yleisessä pohdinnassa hyödynnetään eri alustojen ja verkossa toimivien välittäjien roolia koskevien julkisten kuulemisten tuloksia.

4. Piratismin torjuminen

Sisällön laajemmalla saatavuudella edistettäisiin piratismin torjumista, sillä eurooppalaisista 22 prosenttia pitää sisällön laitonta lataamista hyväksyttävänä, jos laillista vaihtoehtoa ei ole saatavilla. Tämän lisäksi komissio haluaa varmistaa, että tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa valvotaan asianmukaisesti koko EU:ssa. Tämä on osa kattavaa lähestymistapaa, jolla pyritään parantamaan kaikkien teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvontaa. Vuonna 2016 komissio laatii rahavirtojen seurantaa koskevat eurooppalaiset puitteet, joiden avulla leikataan piratismista tuloja saavien yritysten rahavirrat. Tämä edellyttää kaikkien asiaan liittyvien osapuolten (oikeudenhaltijat, mainonta- ja maksupalvelujen tarjoajat, kuluttajajärjestöt jne.) osallistumista, jotta asiasta päästään sopimukseen kevääseen 2016 mennessä. Komissio aikoo parantaa EU:n sääntöjä, jotka koskevat teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon valvontaa. Ensimmäisenä vaiheena se on tänään käynnistänyt julkisen kuulemisen nykyisten lainsäädäntöpuitteiden arvioinnista ja modernisoinnista. Komissio tarkastelee myös tapoja, joilla verkossa toimivat välittäjät saataisiin poistamaan laiton sisältö tehokkaammin.

Tekijänoikeuksia koskeva pitkän aikavälin visio

Tulevaisuudessa tekijänoikeuslainsäädännön tehokas ja yhdenmukainen soveltaminen koko EU:ssa kansallisissa lainsäädäntöelimissä ja tuomioistuimissa on yhtä tärkeää kuin itse säännöt. Vaikka tällä hetkellä kaikki edellytykset eivät täyty, jotta voitaisiin harkita tekijänoikeussääntöjen täyttä yhdenmukaistamista koko EU:ssa yhden yhtenäisen tekijänoikeussäännöstön ja tekijänoikeuden muodossa, tätä olisi pidettävä tulevaisuuden pyrkimyksenä.

Tausta

Digitaaliteknologia on muuttanut järisyttävästi tapaa, jolla luovaa sisältöä käytetään, tuotetaan ja jaellaan. EU:n internetkäyttäjistä 49 prosenttia kuuntelee musiikkia, katsoo videoita ja pelaa pelejä verkossa. Monet näistä käyttäjistä ja erityisesti nuoret odottavat voivansa tehdä samoin myös matkustaessaan EU:ssa. Näiden suuntausten odotetaan yhä kasvavan, kun vuodesta 2017 lähtien eurooppalaiset maksavat vähemmän verkkoyhteydestään mobiililaitteilla muissa EU-maissa verkkovierailumaksujen poistuessa EU:ssa (lehdistötiedote). Euroopan koulut ja yliopistot ovat innokkaita osallistumaan verkko-opiskeluun, tutkijat haluavat käyttää kehittyneitä sisällönlouhintatekniikoita ja kulttuuriperinnöstä huolehtivat laitokset haluavat digitoida kokoelmansa. Tekijänoikeusvaltaisilla aloilla (kuten tiedotusvälineet, kustantajat, äänentallennusyritykset, televisiolähetystoiminta) on yli 7 miljoonaa työpaikkaa EU:ssa. On keskeisen tärkeää, että ne voivat toimia ympäristössä, joka on valmis vastaamaan uusiin haasteisiin. Useimmat tekijänoikeussäännöt ovat kuitenkin peräisin vuodelta 2001, joten niissä on joitakin näkökohtia, jotka eivät ole tarkoituksenmukaisia pyrittäessä luomaan EU:n digitaaliset sisämarkkinat. Tämän vuoksi komissio sisällytti EU:n tekijänoikeuksien nykyaikaistamisen digitaalisia sisämarkkinoita koskevaan strategiaansa, joka esitettiin toukokuussa.

Tähtäimessä digitaaliset sisämarkkinat

Tämänpäiväiset tekijänoikeuksiin ja digitaalisiin sopimuksiin liittyvät uudet säännöt (lehdistötiedote) ovat ensimmäiset lainsäädäntöehdotukset, jotka esitetään osana digitaalisia sisämarkkinoita koskevaa strategiaa. Ensi vuoden loppuun mennessä esitetään kaiken kaikkiaan 16 aloitetta.

Tänään esitetyillä ehdotuksilla täydennetään hiljattaisia merkittäviä saavutuksia digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseksi. Näitä ovat sopimukset, jotka koskevat verkkovierailumaksujen lopettamista kesäkuuhun 2017 mennessä, verkon neutraaliuden kirjaamista osaksi EU:n lainsäädäntöä (lehdistötiedote) ja verkkoturvallisuuden vahvistamista EU:ssa (lehdistötiedote). Lisäksi komissio pyrkii kaikin voimin pääsemään tämän vuoden loppuun mennessä poliittiseen sopimukseen EU:n tietosuojasääntöjen vahvistamisesta.

Lisätietoja

Tänään hyväksytyt asiakirjat:

Asetus verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla

Asetukseen liitetty vaikutusten arviointi

Tiedonanto – Tähtäimessä nykyaikaisempi, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä

Kysymyksiä ja vastauksia:

Kysymyksiä ja vastauksia EU:n tekijänoikeussääntöjen nykyaikaistamisesta

Tiedotteet:

Digitaalinen sisältö ja matkustaminen EU:ssa

Euroopan tekijänoikeussäännöt vastaamaan digitaaliaikaa

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Digitaalisten sisämarkkinoiden verkkosivut (#DigitalSingleMarket)

Komissiolta 16 aloitetta digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi (6.5.2015)

Digitaalisista sisämarkkinoista vastaavan varapuheenjohtajan Andrus Ansipin verkkosivu (@Ansip_EU)

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavan komissaarin Günther H. Oettingerin verkkosivu (@GOettingerEU)

Puheenjohtaja Junckerin poliittiset suuntaviivat

Komission työohjelma 2016

IP/15/6261

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar