Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen az ország menekültügyi szabályozása miatt

Brüsszel, 2015. december 10.

Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen az ország menekültügyi szabályozása miatt

Az Európai Bizottság ma felszólító levelet küldött Magyarországnak, és ezzel kötelezettségszegési eljárást indított a közelmúltban elfogadott magyar menekültügyi jogszabályok ügyében. A Bizottság úgy találta, hogy a magyar jogi szabályozás egyes pontjai nincsenek összhangban az uniós joggal (konkrétan a menekültügyi eljárásokról szóló 2013/32/EU átdolgozott irányelvvel és a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló 2010/64/EU irányelvvel).

A Bizottság korábban már megvizsgálta a magyar Parlament által 2015 júliusában és szeptemberében elfogadott jogszabály-módosításokat, és adminisztratív levélben közölte a magyar hatóságokkal előzetes aggodalmait. A Bizottság gondosan értékelte a magyar hatóságok válaszát, és megítélése szerint néhány aggodalomra okot adó kérdés továbbra is tisztázatlan:

Egyrészt a menekültügyi eljárásokkal kapcsolatban a Bizottság aggodalmának ad hangot arra vonatkozóan, hogy nem lehet fellebbezés keretében újabb tényekre és jogi szempontokra hivatkozni, valamint Magyarország fellebbezés esetén nem függeszti fel automatikusan az adott ügyben hozott határozatokat, és ezáltal valójában még a fellebbezési határidő lejárta vagy a fellebbezés elbírálása előtt az ország területének elhagyására kényszeríti a kérelmezőket. A menekültügyi eljárásokról szóló átdolgozott irányelv közös eljárásokat határoz meg a nemzetközi védelem megadása és visszavonása terén, és egyértelműen előírja a menedékjog kérelmezésének módját. Hatálya a tagállamok teljes területén – beleértve azok határait, felségvizeit és tranzitzónáit – benyújtott összes nemzetközi védelem iránti kérelemre kiterjed.

Másrészt a Bizottság szerint aggodalomra ad okot, hogy az illegális határátlépéssel kapcsolatos gyorsított büntetőeljárásokra vonatkozó magyar törvény nem tartja tiszteletben a büntetőeljárás során igénybe vehető fordításhoz és tolmácsoláshoz való jogról szóló irányelv rendelkezéseit, amelyek biztosítják, hogy a büntetőeljárás nyelvét nem értő gyanúsítottak vagy vádlottak megkapják minden szükséges dokumentum – köztük a bírósági határozatok – írásbeli fordítását.

Végezetül a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkében foglalt alapvető jog alapján aggályos az a tény, hogy a menedékjog iránti kérelmeket elutasító határozatok bírósági felülvizsgálatára vonatkozó új magyar törvény értelmében nem kötelező a kérelmezők meghallgatása. A bírósági titkárok által (az igazságügyi szint alatt), a bírói függetlenség biztosítása nélkül hozott bírósági határozatok feltehetően szintén a menekültügyi eljárásokról szóló irányelv és a Charta 47. cikkének megszegésével születnek. 

Az említett aggodalmak következményeként a Bizottság ma kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, és felszólító levelet küldött az országnak. A magyar hatóságoknak két hónap áll rendelkezésükre a Bizottság levelének megválaszolására.

Az említett konkrét kérdésekről szóló felszólító levélen felül a Bizottság továbbra is kétoldalú kapcsolatot fog fenntartani a magyar hatóságokkal, és további felvilágosítást fog kérni egyéb tisztázatlan kérdésekkel kapcsolatban.

Háttér-információk

A felszólító levél az első hivatalos tájékoztatási kérelem és a kötelezettségszegési eljárás első lépése. A magyar hatóságoknak két hónapon belül válaszolniuk kell a Bizottság által megfogalmazott érvekre. Ha a felszólító levélre nem érkezik válasz, vagy Magyarország olyan észrevételeket tesz a levélre, amelyek nem tekinthetők kielégítőnek, a Bizottság úgy határozhat, hogy a kötelezettségszegési eljárás következő lépéseként ún. indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak. Ezt követően – ha szükséges – a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé viheti az ügyet.

További információk

Az uniós jog alkalmazásának nyomon követése a belügy területén.

A 2015. decemberi kötelezettségszegési eljárási csomag főbb döntései: MEMO/15/6223.

Általános információk a kötelezettségszegési eljárásokról: MEMO/12/12.

A kötelezettségszegési eljárásokról.

IP/15/6228

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar