Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Ajutoare de stat: Comisia demarează o investigație oficială cu privire la tratamentul fiscal aplicat McDonald’s de către Luxemburg

Bruxelles, 3 decembrie 2015

Comisia a demarat o investigație oficială a tratamentului fiscal aplicat McDonald’s de Luxemburg și consideră că, datorită unei soluții fiscale anticipate emise de Luxemburg, este posibil ca McDonald’s să beneficieze de un tratament fiscal favorabil ce încalcă normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia va analiza în special dacă autoritățile luxemburgheze au aplicat derogări selective de la dispozițiile legislației lor fiscale interne și ale Convenției de evitare a dublei impuneri Luxemburg-SUA, oferind astfel McDonald’s un avantaj de care nu dispun alte societăți aflate într-o situație comparabilă din punct de vedere juridic și factual.

Dna comisar Margrethe Vestager, responsabilă pentru politica în domeniul concurenței, a declarat: „O soluție fiscală anticipată care permite McDonald's să nu plătească impozit pe redevențele sale europene nici în Luxemburg, nici în SUA trebuie să fie analizată foarte atent în raport cu normele UE privind ajutoarele de stat. Scopul convențiilor privind dubla impunere dintre țări este evitarea dublei impuneri, nu justificarea dublei neimpozitări.”

În temeiul a două soluții fiscale anticipate emise de autoritățile luxemburgheze în 2009, McDonald’s Europe Franchising nu a plătit impozit pe profit în Luxemburg începând cu această dată, deși a înregistrat profituri ridicate (peste 250 de milioane EUR în 2013). Aceste profituri provin din redevențele plătite de beneficiarii francizei care exploatează restaurante în Europa și în Rusia pentru dreptul de a utiliza marca McDonald’s și serviciile aferente. Sediul social din Luxemburg este desemnat ca fiind responsabil de deciziile strategice ale societății, dar aceasta are și două sucursale, una în Elveția, cu o activitate limitată în ceea ce privește drepturile de franciză, și una în SUA, fără niciun fel de activități reale. Redevențele primite de societate sunt transferate la nivel intern către sucursala sa americană.

Comisia a solicitat informații referitoare la soluțiile fiscale anticipate în vara anului 2014, ca urmare a acuzațiilor apărute în presă cu privire la tratamentul fiscal favorabil aplicat McDonald’s în Luxemburg. Ulterior, mai multe sindicate au transmis informații suplimentare Comisiei. Conform evaluării Comisiei de până acum, în special cea de a doua soluție fiscală anticipată emisă cu privire la societate a permis McDonald’s Europe Franchising să nu plătească practic, nici în Luxemburg, nici în SUA, niciun impozit pe profit începând din 2009. Mai precis, acest lucru a fost posibil deoarece:

  • o primă soluție fiscală anticipată adoptată de autoritățile luxemburgheze în martie 2009 a confirmat că societatea McDonald’s Europe Franchising nu trebuie să plătească impozit pe profit în Luxemburg pe motiv că profitul urmează să fie supus impozitării în SUA. Acest lucru a fost justificat prin trimiterea la Convenția de evitare a dublei impuneri încheiată de Luxemburg cu SUA. În soluție se prevedea obligația McDonald’s de a prezenta în fiecare an o dovadă a faptului că redevențele transferate în SUA via Elveția sunt declarate și supuse impozitării în SUA și în Elveția.
  • Cu toate acestea, contrar celor presupuse de autoritățile fiscale luxemburgheze atunci când au emis prima soluție, profitul nu urma să fie supus impozitării în SUA. Deși în interpretarea legislației luxemburgheze, McDonald’s Europe Franchising are o prezență impozabilă în SUA, în temeiul legislației SUA, societatea nu are nicio prezență impozabilă în această țară. Prin urmare, McDonald’s nu a putut prezenta nicio dovadă că profitul era supus impozitării în SUA, așa cum se prevedea în prima soluție (a se vedea mai jos pentru detalii suplimentare).
  • McDonald's a clarificat acest lucru într-o cerere prin care solicita o a doua soluție, insistând asupra faptului că Luxemburgul ar trebui totuși să scutească profitul neimpozitat în SUA de impozitare în Luxemburg. Ulterior, în septembrie 2009, autoritățile luxemburgheze au emis o a doua soluție fiscală anticipată, conform căreia McDonald’s nu mai avea obligația de a dovedi că veniturile erau supuse impozitării în SUA. Această soluție a confirmat că veniturile societății McDonald’s Europe Franchising nu erau supuse impozitării în Luxemburg, chiar dacă se confirmase faptul că nu erau supuse impozitării nici în SUA.

Prin a doua soluție, autoritățile luxemburgheze au acceptat să scutească aproape toate veniturile societății McDonald’s Europe Franchising de impozitare în Luxemburg.

 

Argumentele McDonald’s față de autoritățile fiscale luxemburgheze

În general, companiile sunt obligate să plătească impozit pe profitul înregistrat într-o țară dacă au o prezență impozabilă în țara respectivă (un așa-numit „sediu permanent”). Acest lucru presupune ca societatea să aibă un anumit nivel de activități economice în țara în cauză.

În discuțiile cu autoritățile luxemburgheze, McDonald’s a susținut că sucursala din SUA a McDonald’s Europe Franchising constituie un „sediu permanent” în temeiul dreptului luxemburghez, deoarece desfășoară suficiente activități pentru a fi considerată o adevărată prezență în SUA. În același timp, McDonald’s a susținut că sucursala sa din SUA nu este un „sediu permanent” în temeiul legislației acestei țări deoarece, din punctul de vedere al autorităților fiscale din SUA, sucursala sa de acolo nu desfășoară suficiente activități economice sau comerciale în SUA.

Prin urmare, autoritățile luxemburgheze au recunoscut sucursala din SUA a McDonald’s Europe Franchising drept locul în care ar trebui impozitat majoritatea profitului său, în timp ce autoritățile fiscale din SUA nu i-au recunoscut sucursalei acest statut. Autoritățile luxemburgheze au scutit, așadar, compania de plata impozitului pe profit în Luxemburg, deși erau la curent cu faptul că, în realitate, acest profit nu era supus impozitării în SUA.

 

Sfera investigației Comisiei

Comisia va continua acum investigațiile pentru a vedea dacă sunt justificate sau nu preocupările sale legate de faptul că, în special prin cea de a doua soluție fiscală anticipată, societății McDonald’s Europe Franchising i s-a acordat un tratament fiscal favorabil care încalcă normele UE privind ajutoarele de stat.

Comisia va verifica în special dacă autoritățile luxemburgheze au aplicat derogări selective de la dispozițiile legislației lor fiscale interne și ale Convenției de evitare a dublei impuneri Luxemburg-SUA și dacă, astfel, au oferit McDonald’s un avantaj de care nu dispun alte societăți aflate într-o situație comparabilă din punct de vedere juridic și factual. Această investigație nu pune în discuție regimul fiscal general din Luxemburg.

Demararea unei investigații aprofundate oferă părților terțe interesate și statelor membre vizate posibilitatea de a prezenta observații și nu anticipează rezultatul acesteia.

 

Istoricul dosarului

În conformitate cu articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), ajutoarele de stat care afectează schimburile comerciale dintre statele membre și amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sunt, în principiu, incompatibile cu piața unică a UE.

Soluțiile fiscale anticipate ca atare nu reprezintă o problemă în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat în cazul în care acestea nu fac decât să confirme că acordurile fiscale încheiate între societăți din cadrul aceluiași grup sunt conforme cu dispozițiile relevante ale legislației fiscale. Cu toate acestea, soluțiile fiscale anticipate care conferă un avantaj fiscal selectiv anumitor societăți, acordându-le astfel o subvenție, pot denatura semnificativ concurența de pe piața unică a UE și pot încălca normele UE privind ajutoarele de stat.

Din iunie 2013, Comisia a început să investigheze practicile statelor membre în materie de soluții fiscale anticipate. În decembrie 2014, aceasta a trimis tuturor statelor membre o cerere de informații în acest sens. În octombrie 2015, Comisia a hotărât că soluțiile fiscale anticipate emise pentru Fiat în Luxemburg și pentru Starbucks în Țările de Jos au oferit acestor societăți avantaje fiscale selective ilegale care încalcă normele UE privind ajutoarele de stat. De asemenea, Comisia desfășoară în prezent investigații aprofundate în materie de ajutoare de stat referitoare la soluții fiscale anticipate care vizează Apple în Irlanda, Amazon în Luxemburg și sistemul deciziilor privind „profiturile excedentare” aplicat în Belgia.

Versiunea neconfidențială a deciziei de demarare a investigației va fi disponibilă cu numărul de caz SA.38945 în Registrul ajutoarelor de stat de pe site-ul dedicat concurenței, de îndată ce vor fi soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate. State Aid Weekly e-News conține lista deciziilor referitoare la ajutoarele de stat publicate recent pe internet și în Jurnalul Oficial.

graph EN

IP/15/6221

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar

Photos