Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Državna potpora: Komisija pokreće službeni istražni postupak o poreznom tretmanu poduzeća McDonald's u Luksemburgu

Bruxelles, 3 prosinac 2015

Komisija je pokrenula službeno preispitivanje državne potpore u pogledu poreznog tretmana poduzeća McDonald's u Luksemburgu. Preliminarno je stajalište da je Luksemburg poreznim mišljenjem možda omogućio poduzeću McDonald's povoljan porezni tretman suprotno pravilima EU-a o državnim potporama.

Konkretnije, Komisija će procijeniti jesu li luksemburška nadležna tijela selektivno odstupala od odredaba svojeg nacionalnog poreznog zakonodavstva i sporazuma o dvostrukom oporezivanju između Luksemburga i SAD-a te time dala poduzeću McDonald's prednost koja nije dostupna ostalim poduzećima u usporedivoj činjeničnoj i pravnoj situaciji.

Povjerenica za politiku tržišnog natjecanja Margrethe Vestager izjavila je: „Porezno mišljenje kojim se poduzeću McDonald's omogućuje da ne plaća porez na europske licencijske naknade ni u Luksemburgu ni u SAD-u mora se pažljivo razmotriti u okviru pravila EU-a o državnim potporama. Cilj je sporazumâ o dvostrukom oporezivanju između zemalja izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, a ne opravdavanje dvostrukog neoporezivanja.”

Na temelju dvaju poreznih mišljenja koja su u 2009. donijela luksemburška nadležna tijela grupa McDonald's Europe Franchising otada nije plaćala porez na dobit u Luksemburgu unatoč velikoj zabilježenoj dobiti (više od 250 milijuna EUR u 2013.). Ta je dobit ostvarena od licencijskih naknada koje plaćaju korisnici franšize koji upravljaju restoranima u Europi i Rusiji za pravo na uporabu proizvoda marke McDonald's i povezanih usluga. Sjedište poduzeća u Luksemburgu zaduženo je za donošenje strateških odluka poduzeća, ali poduzeće ima i dvije podružnice: švicarsku podružnicu, koja ima ograničenu aktivnost povezanu s pravima na franšizu, i podružnicu u SAD-u, koja nema stvarnih aktivnosti. Licencijske naknade koje poduzeće prima interno se prenose u podružnicu u SAD-u.

Komisija je zatražila informacije o poreznim mišljenjima u ljeto 2014. nakon medijskih navoda povezanih s povoljnim poreznim tretmanom poduzeća McDonald's u Luksemburgu. Sindikati su zatim Komisiji dostavili dodatne informacije. Procjena Komisije dosad je pokazala da grupa McDonald's Europe Franchising, osobito zbog drugog poreznog mišljenja donesenog u pogledu poduzeća, od 2009. zapravo nije plaćala porez na dobit ni u Luksemburgu ni u SAD-u. To je osobito bilo moguće zbog sljedećeg:

  • Prvim poreznim mišljenjem luksemburških nadležnih tijela u ožujku 2009. potvrdilo se da grupa McDonald's Europe Franchising nije dužna plaćati porez na dobit u Luksemburgu s obzirom na činjenicu da se dobit trebala oporezivati u SAD-u. To se opravdalo upućivanjem na sporazum o dvostrukom oporezivanju. U skladu s mišljenjem od poduzeća McDonald's zahtijevalo se da svake godine pruža dokaze da se licencijske naknade koje su se preko Švicarske prenosile u SAD prijavljuju i oporezuju u SAD-u i Švicarskoj.
  • Međutim, suprotno pretpostavci luksemburških poreznih tijela pri donošenju prvog mišljenja, dobit se nije oporezivala u SAD-u. Dok je na temelju predloženog tumačenja luksemburškog zakonodavstva grupa McDonald's Europe Franchising obavljala oporezivu gospodarsku djelatnost u SAD-u, prema zakonodavstvu SAD-a grupa u toj zemlji nije obavljala nikakvu oporezivu gospodarsku djelatnost. Stoga poduzeće McDonald's nije moglo pružiti dokaze da se dobit oporezivala u SAD-u, kako se zahtijevalo prvim mišljenjem (vidi dodatne pojedinosti u nastavku).
  • To je poduzeće McDonald's pojasnilo u podnesku kojim je zatraženo drugo mišljenje inzistirajući na tome da bi Luksemburg ipak trebao izuzeti dobit koja se ne oporezuje u SAD-u od oporezivanja u Luksemburgu. Luksemburška nadležna tijela zatim su u rujnu 2009. izdala drugo porezno mišljenje u skladu s kojim poduzeće McDonald's više ne treba dokazivati da se prihod oporezuje u SAD-u. Tim mišljenjem potvrdilo se da se prihod grupe McDonald's Europe Franchising u Luksemburgu ne oporezuje unatoč činjenici da je potvrđeno da se ne oporezuje ni u SAD-u.

Drugim su mišljenjem luksemburška nadležna tijela prihvatila izuzimanje gotovo cijelog prihoda grupe McDonald's Europe Franchising od oporezivanja u Luksemburgu.

 

Argumenti poduzeća McDonald's za luksemburška porezna tijela

Poduzeća su općenito dužna plaćati porez na dobit zabilježenu u zemlji ako u toj zemlji obavljaju oporezivu gospodarsku djelatnost (tzv. „stalna poslovna jedinica”). Time se podrazumijeva da poduzeće ondje obavlja određene poslovne djelatnosti.

U svojim raspravama s luksemburškim nadležnim tijelima poduzeće McDonald's tvrdilo je da podružnica grupe McDonald's Europe Franchising u SAD-u čini prema luksemburškom zakonodavstvu „stalnu poslovnu jedinicu” jer je njezina aktivnost u SAD-u dovoljna da bi se smatrala pravom gospodarskom djelatnošću. Poduzeće McDonald's istodobno je tvrdilo da njegova podružnica u SAD-u nije „stalna poslovna jedinica” prema zakonodavstvu SAD-a jer iz perspektive poreznih tijela SAD-a podružnica u SAD-u nije ostvarila dovoljnu poslovnu aktivnost ili trgovinu unutar SAD-a.

Kao rezultat toga luksemburška su nadležna tijela prihvatila podružnicu grupe McDonald's Europe Franchising u SAD-u kao mjesto na kojem bi trebalo oporezivati većinu njihove dobiti, dok porezna tijela SAD-a to nisu prihvatila. Stoga su luksemburška nadležna tijela izuzela dobit od oporezivanja u Luksemburgu znajući da se ona zapravo ne oporezuje u SAD-u.

 

Opseg istražnog postupka Komisije

Komisija će sada nastaviti s istražnim postupkom kako bi utvrdila je li opravdana njezina zabrinutost da se osobito s pomoću drugog poreznog mišljenja grupi McDonald's Europe Franchising omogućio povoljni porezni tretman kojim se krše pravila EU-a o državnim potporama.

Komisija će posebno procijeniti jesu li luksemburška nadležna tijela selektivno odstupala od odredaba svojeg nacionalnog poreznog zakonodavstva i sporazuma o dvostrukom oporezivanju između Luksemburga i SAD-a te time dala poduzeću McDonald's prednost koja nije dostupna ostalim poduzećima u usporedivoj činjeničnoj i pravnoj situaciji. Tim se istražnim postupkom ne dovodi u pitanje opći porezni režim u Luksemburgu.

Pokretanjem detaljnog istražnog postupka zainteresiranim se trećim stranama i predmetnim državama članicama daje prilika za dostavljanje primjedbi. Time se ne prejudicira ishod istražnog postupka.


Kontekst

U skladu s člankom 107. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), državna potpora kojom se utječe na trgovinu među državama članicama i kojom bi se moglo narušiti tržišno natjecanje stavljanjem određenih poduzetnika u povoljniji položaj u načelu je nespojiva s jedinstvenim tržištem EU-a.

Sama porezna mišljenja iz perspektive pravila EU-a o državnim potporama nisu sporna ako se njima jednostavno potvrđuje da su porezni dogovori između poduzeća unutar iste grupe u skladu s mjerodavnim poreznim zakonodavstvom. Međutim, porezna mišljenja kojima se određenim poduzećima dodjeljuje selektivna porezna prednost, a na taj način i subvencije, mogu ozbiljno narušiti tržišno natjecanje na jedinstvenom tržištu EU-a te kršiti pravila EU-a o državnim potporama.

Komisija je od lipnja 2013. istraživala prakse poreznih mišljenja država članica. U prosincu 2014. proširila je istragu o informacijama na sve države članice. Komisija je u listopadu 2015. odlučila da se poreznim mišljenjima za Fiat u Luksemburgu i Starbucks u Nizozemskoj odobrila nezakonita selektivna porezna prednost tim poduzećima, čime su se prekršila pravila EU-a o državnim potporama. Komisija provodi i detaljne istražne postupke o državnim potporama u pogledu poreznih mišljenja za poduzeća Apple u Irskoj i Amazon u Luksemburgu te sustava poreznih mišljenja koji se u Belgiji primjenjuje na višak dobiti.

Primjerak odluke o pokretanju istražnog postupka koji nije povjerljiv bit će objavljen pod brojem predmeta SA.38945 u registru državnih potpora na web-mjestu za tržišno natjecanje kad se riješe sva pitanja u pogledu povjerljivosti podataka. Nove objave odluka o državnim potporama na internetu i u Službenom listu navedene su na web-mjestu Tjedne e-novosti o državnim potporama.

graph EN

IP/15/6221

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar

Photos