Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията регистрира европейска гражданска инициатива относно основните ценности на ЕС в Унгария

Брюксел, 30 ноември 2015 r.

Комисията регистрира европейска гражданска инициатива относно основните ценности на ЕС в Унгария

Европейската комисия регистрира днес европейска гражданска инициатива (ЕГИ), призоваваща Комисията да предложи започване на процедура по член 7 от Договора за предполагаеми нарушения на основните ценности на ЕС от страна на Унгария. С регистрацията започва едногодишен процес за събиране на подписи в подкрепа на предложената гражданска инициатива от нейните организатори.

Решението на Комисията за регистрация се отнася само до правната допустимост на предложението. Регламентът относно гражданската инициатива предвижда следните условия за допустимост: предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, инициативата да не е явно в злоупотреба, несериозна или злонамерена и да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.

На 24 ноември колегиумът на членовете на Комисията обсъди допустимостта от правна гледна точка на предложената европейска гражданска инициатива и заключи, че правните условия за регистрацията ѝ са изпълнени. На този етап Колегиумът не е анализирал инициативата по същество.

Ако европейската гражданска инициатива получи един милион изявления за подкрепа в рамките на една година, от най-малко седем различни държави членки, Комисията ще трябва да реагира в срок от три месеца. Комисията може да реши дали да предприеме действия въз основа на искането или не, като и в двата случая трябва да обясни причините за своето решение.

История на досието

Европейската гражданска инициатива бе въведена с Договора от Лисабон и през април 2012 г. се превърна в реален инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които са на дневен ред, след влизането в сила на Регламента относно Европейската гражданска инициатива, с който се прилагат разпоредбите на Договора.

След като бъде официално регистрирана, инициативата позволява един милион граждани от поне една четвърт от държавите — членки на ЕС, да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в областите, в които тя има правомощия.

Ако, и само ако регистрирана ЕГИ получи един милион действителни изявления за подкрепа от поне седем държави членки, Комисията трябва да реши дали да предприеме действия и да обясни причините за този си избор.

За повече информация

Пълен текст на предложената ЕГИ за Унгария

Други европейски граждански инициативи, отворени за събиране на изявления за подкрепа

Уебсайт за европейската гражданска инициатива

Регламент относно гражданската инициатива

IP/15/6189

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar