Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας: Διευκόλυνση ύψους 3 δισ. ευρώ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2015

Συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας: Διευκόλυνση ύψους 3 δισ. ευρώ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης Οκτωβρίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για το κοινό σχέδιο δράσης με την Τουρκία ως μέρος ενός συνολικού προγράμματος συνεργασίας που θα βασίζεται σε επιμερισμένη ευθύνη, αμοιβαίες δεσμεύσεις και υλοποίηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε επίσης να ενισχύσει την πολιτική και οικονομική συνεργασία με την Τουρκία σε ορισμένους τομείς. Όπως προβλέπεται στο κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ-Τουρκίας, η ΕΕ έχει δεσμευτεί για την παροχή άμεσης και συνεχούς ανθρωπιστικής βοήθειας στην Τουρκία. Η ΕΕ θα χορηγήσει στην Τουρκία σημαντικούς νέους χρηματοδοτικούς πόρους για να την στηρίξει στην προσπάθεια αντιμετώπισης της πρόσκλησης που αντιπροσωπεύει η παρουσία στην Τουρκία Σύριων υπό καθεστώς προσωρινής προστασίας. Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε ένα νομικό πλαίσιο - τη διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία – με στόχο τον συντονισμό και τον εξορθολογισμό των χρηματοδοτούμενων ενεργειών ώστε να παρέχεται αποτελεσματική και συμπληρωματική στήριξη στους Σύριους που απολαύουν προσωρινής προστασίας, καθώς και στις κοινότητες υποδοχής στην Τουρκία. Τα κονδύλια θα διατίθενται κατά τον πλέον ευέλικτο και ταχύτερο δυνατό τρόπο, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των εθνικών και τοπικών αρχών, σύμφωνα με τον επιμερισμό των βαρών στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, είναι απολύτως σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εντείνει τη συνεργασία της με την Τουρκία, αλλά και η Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να συνεργαστούμε και να εφαρμόσουμε το κοινό σχέδιο δράσης, με στόχο τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία μιας διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία μετατρέπει τις προθέσεις μας σε συγκεκριμένα μέτρα. Τα χρήματα αυτά αφορούν την παροχή στήριξης για την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινής ζωής και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των Σύριων που αναζητούν καταφύγιο στην Τουρκία».

Η διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία είναι η απάντηση στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την παροχή σημαντικής πρόσθετης χρηματοδότησης για τη στήριξη της Τουρκίας. Συζητήθηκε κατά την άτυπη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Βαλέτα στις 12 Νοεμβρίου 2015, παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η διευκόλυνση, που θεσπίστηκε σε πλήρη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα παρέχει έναν μηχανισμό συντονισμού, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ανάγκες των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής αντιμετωπίζονται με συνεκτικό και συντονισμένο τρόπο. Ο μηχανισμός αυτός θα συντονίζει συνολικό ποσό ύψους 3 δισ. ευρώ, και θα αρχίσει να παρέχει επιχορηγήσεις και άλλες μορφές χρηματοδοτικής στήριξης από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Για να διασφαλισθεί ο συντονισμός, η συμπληρωματικότητα και η αποτελεσματικότητα της βοήθειας, η διευθύνουσα επιτροπή της διευκόλυνσης θα παρέχει στρατηγική καθοδήγηση και θα αποφασίζει ποιες δράσεις θα χρηματοδοτούνται, με ποιο ποσό και με ποια χρηματοοικονομικά μέσα. Η διευθύνουσα επιτροπή θα απαρτίζεται από αντιπροσώπους των κρατών μελών και της Τουρκίας, με συμβουλευτική ιδιότητα.

Ιστορικό

Η Τουρκία, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί σημαντική χώρα πρώτης υποδοχής και διέλευσης, για τους μετανάστες. Η χώρα φιλοξενεί πάνω από 2 εκατομμύρια αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, τον μεγαλύτερο αριθμό στον κόσμο.

Η Τουρκία καταβάλλει αξιέπαινη προσπάθεια για να εξασφαλίσει την παροχή μαζικής ανθρωπιστικής βοήθειας και στήριξης σε μια άνευ προηγουμένου και συνεχώς αυξανόμενη εισροή ατόμων που αναζητούν καταφύγιο και έχει ήδη δαπανήσει πάνω από 7 δισ. ευρώ από δικούς της πόρους για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης.

Στις 15 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με την Τουρκία σχετικά με ένα κοινό σχέδιο δράσης προκειμένου τα δύο μέρη να εντείνουν τη συνεργασία τους για τη διαχείριση της μετανάστευσης σε μια συντονισμένη προσπάθεια αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης Οκτωβρίου, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 28 κρατών μελών της ΕΕ ενέκριναν τη συμφωνία και εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το κοινό σχέδιο δράσης.

Το πρόγραμμα δράσης προσδιορίζει μια σειρά δράσεων συνεργασίας που πρέπει να υλοποιηθούν επειγόντως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία της Τουρκίας με σκοπό τη συντονισμένη αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, ώστε να συμπληρωθούν οι προσπάθειες της Τουρκίας όσον αφορά τη διαχείριση του μεγάλου αριθμού ατόμων που χρήζουν προστασίας σε αυτή τη χώρα. Επιπλέον, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη της, δεσμεύτηκαν να αυξήσουν την πολιτική συνεργασία με την Τουρκία, παρέχοντάς της σημαντική οικονομική υποστήριξη, επιταχύνοντας την ολοκλήρωση του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων και επανενεργοποιώντας τη διαδικασία προσχώρησης της Τουρκίας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Κοινό σχέδιο δράσης ΕΕ - Τουρκίας που συμφωνήθηκε προσωρινά

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2015

Συνεργασία με την Τουρκία: Παρουσίαση για την άτυπη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων: η συνεργασία με την Τουρκία, της 12ης Νοεμβρίου 2015

Ενημερωτικό δελτίο: Χρηματοδότηση για τις βασικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μετανάστευση στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία.

Υλικό για τον Τύπο σχετικά με το Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για τη Μετανάστευση

IP/15/6162

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar