Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Predlog Komisije za večjo dostopnost proizvodov in storitev invalidom

Bruselj, 2. decembra 2015

Evropska komisija je danes predlagala evropski akt o dostopnosti, ki bo določil skupne zahteve glede dostopnosti za nekatere ključne proizvode in storitve, da se invalidom na ravni EU omogoči polna udeležba v družbi.

Glej dostopno različico in memo.

Zajeti proizvodi in storitve so bili skrbno izbrani v posvetovanju z državljani, organizacijami civilne družbe in podjetji. Vključujejo bankomate in bančne storitve, osebne računalnike, telefone in televizijsko opremo, telefonske in avdiovizualne storitve, prevoz, e-knjige in e-trgovino.  

Cilj predloga direktive je izboljšati delovanje notranjega trga, da bi podjetja lažje ponujala dostopne proizvode in storitve čez mejo. Skupne zahteve glede dostopnosti se bodo uporabljale tudi pri pravilih EU o javnem naročanju in pri uporabi sredstev EU. Pobuda bo spodbudila inovacije ter povečala ponudbo dostopnih proizvodov in storitev za približno 80 milijonov invalidov v EU.

Posebna pozornost je bila namenjena zagotavljanju sorazmernosti zahtev, zlasti za mala in mikropodjetja. Zdravorazumska klavzula preprečuje, da bi zahteve glede dostopnosti prinesle nesorazmerno breme. Za mikropodjetja so predvideni milejši ukrepi glede skladnosti. Izkušnje kažejo, da je s poslovnega vidika v večini primerov smiselno zagotoviti dostopne proizvode, zlasti kadar je dostopnost predvidena v fazi zasnove.

Evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je dejala: „Invalidnost ne bi smela biti ovira za polno udeležbo v družbi, prav tako odsotnost skupnih pravil EU ne bi smela ovirati čezmejne trgovine z dostopnimi proizvodi in storitvami.S tem aktom želimo poglobiti notranji trg ter izkoristiti njegov potencial v korist podjetij in invalidov.Dejansko lahko koristi nam vsem.“   

Evropski akt o dostopnosti bo proizvajalcem in ponudnikom storitev olajšal izvoz proizvodov in storitev, ki izpolnjujejo zahteve EU, saj se jim ne bo več treba prilagajati različnim nacionalnim pravilom. Zlasti mala podjetja bodo zato lahko lažje v celoti izkoristila prednosti trga EU.

Posledično bo invalidom na voljo več dostopnih proizvodov in storitev po konkurenčnejših cenah. Izboljšana ponudba lahko koristi tudi starejšim državljanom, ki imajo podobne potrebe glede dostopnosti, ter vsem drugim osebam, ki se soočajo s težavami zaradi posledic nesreče, začasne bolezni ali neprimernega okolja (na primer pomanjkanja svetlobe ali velikega hrupa). To bo prispevalo k večji aktivni udeležbi v družbi, tudi na področju izobraževanja in zaposlovanja, ter povečanju možnosti za avtonomijo in mobilnost.

Ozadje

Okoli 80 milijonov ljudi v EU ima določeno stopnjo invalidnosti. To število naj bi zaradi staranja prebivalstva do leta 2020 naraslo na 120 milijonov. Dostopnost je predpogoj za njihovo enakopravno udeležbo in aktivno vlogo v družbi, prispeva pa lahko tudi k pametni, trajnostni in socialno vključujoči rasti.

Konvencija Združenih narodov (ZN) o pravicah invalidov vsebuje obveznosti glede dostopnosti. Od pogodbenic, med katerimi so tudi EU in njene države članice, zahteva, da sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev dostopnosti, vključno z zakonodajo. Brez ukrepanja na ravni EU bodo evropske države pri izvajanju teh obveznosti še naprej pripravljale različne zakone, kar bo povzročilo še večjo razdrobljenost notranjega trga EU.

Ukrepanje na ravni EU lahko prepreči tako razdrobljenost, za podjetja pa ustvari več tržnih priložnosti. Prav tako lahko zmanjša stroške dostopnih proizvodov in storitev ter dolgoročno pozitivno vpliva na javne proračune z zmanjšanjem odvisnosti starejših in invalidov.

EU je leta 2011 ratificirala Konvencijo ZN o pravicah invalidov. Ta konvencija invalidnost obravnava z vidika človekovih pravic in ne z zdravstvenega vidika ali vidika dobrodelnosti. Zajema državljanske, politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice ter številna področja, od pravosodja do prevoza, zaposlovanja, informacijske tehnologije itn. 9. člen Konvencije določa obveznosti držav pogodbenic glede dostopnosti, na podlagi katerih se invalidom zagotovi enak dostop kot drugim.

Konvencijo so podpisale vse države članice, 25 držav jo je ratificiralo, Finska, Irska in Nizozemska pa pripravljajo ratifikacijo. To pomeni, da so EU in tiste države članice, ki so pogodbenice Konvencije, zavezane, da v okviru svojih pristojnosti zagovarjajo in ščitijo pravice invalidov, kot so zapisane v Konvenciji ZN.

Več informacij

Glej tudi podatkovni list

Prispevek na spletišču GD za zaposlovanje                 

Spremljajte Marianne Thyssen in socialno Evropo na Twitterju

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=sl

Oznaka na Twitterju: #EUdisability

 

IP/15/6147

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar