Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia propune ca produsele și serviciile să devină mai accesibile pentru persoanele cu handicap

Bruxelles, 2 decembrie 2015

Comisia Europeană a propus astăzi un act european privind accesibilitatea, care va stabili cerințe comune în materie de accesibilitate pentru anumite produse și servicii cheie, ce vor ajuta persoanele cu handicap la nivelul UE să participe pe deplin în societate.

A se vedea aici o versiune accesibilă și un memo

Produsele și serviciile vizate au fost atent selectate prin consultarea cetățenilor și a organizațiilor societății civile, precum și a întreprinderilor. Printre ele se numără bancomatele și serviciile bancare, calculatoarele, telefoanele și echipamentele TV, serviciile de telefonie și audiovizuale, transportul, cărțile electronice și comerțul electronic.  

Propunerea de directivă își propune să îmbunătățească funcționarea pieței interne, făcând mai ușor pentru întreprinderi să ofere produse și servicii accesibile peste hotare. Cerințele comune de accesibilitate se vor aplica și în cadrul normelor UE privind achizițiile publice și pentru utilizarea fondurilor UE. Inițiativa va stimula inovarea și va crește oferta de produse și de servicii accesibile pentru aproximativ 80 de milioane de persoane cu handicap din UE.

S-a acordat o atenție specială pentru a garanta proporționalitatea cerințelor, în special pentru întreprinderile mici și pentru microîntreprinderi. O clauză bine gândită evită ca cerințele în materie de accesibilitate să impună o sarcină disproporționată, iar pentru microîntreprinderi sunt prevăzute măsuri de asigurare a conformității mai puțin împovărătoare. Experiența arată că, în cele mai multe cazuri, furnizarea de produse accesibile este o decizie de afaceri înțeleaptă, în special în cazul în care accesibilitatea este prevăzută în faza de proiectare.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat: „Handicapul nu ar trebui să reprezinte o barieră în calea participării depline în societate și nici nu ar trebui ca lipsa unor norme comune la nivel de UE să fie o barieră în calea comerțului transfrontalier cu produse și servicii accesibile. Cu acest act legislativ, dorim să aprofundăm piața internă și să utilizăm potențialul acesteia atât în folosul întreprinderilor, cât și în cel al cetățenilor cu handicap. De fapt, cu toții putem beneficia de acest act”.    

Actul european privind accesibilitatea va permite producătorilor și furnizorilor de servicii să exporte produse și servicii care respectă cerințele UE, deoarece nu vor mai avea nevoie să se adapteze la norme naționale diferite. În special, acesta va ajuta întreprinderile mici să profite pe deplin de piața UE.

În consecință, persoanele cu handicap vor beneficia de creșterea ofertei de produse și servicii accesibile, la prețuri mai competitive. De oferta mai bogată pot beneficia, de asemenea, cetățenii în vârstă cu nevoi de accesibilitate similare, precum și alte persoane din publicul larg care se confruntă cu dificultăți în urma unui accident, cu o boală temporară sau cu un mediu dificil, de exemplu în condiții de luminozitate redusă sau de zgomot ridicat. Acest lucru va contribui la creșterea participării active în societate, inclusiv la educație și la ocuparea forței de muncă, precum și la o mai mare autonomie și la oportunități în materie de mobilitate.

Context

Aproximativ 80 de milioane de persoane din UE sunt afectate de un handicap într-o anumită măsură. Din cauza îmbătrânirii populației, se preconizează că această cifră va crește la 120 de milioane de persoane până în 2020. Accesibilitatea este o condiție prealabilă pentru participarea egală a acestora și pentru rolul lor activ în societate și poate contribui la asigurarea unei creșteri economice inteligente, durabile și favorabile incluziunii.

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap conține obligații în materie de accesibilitate. Aceasta prevede că părțile semnatare, precum UE și statele membre, trebuie să ia măsurile necesare, inclusiv de ordin legislativ, pentru a asigura accesibilitatea. Fără intervenția UE, fiecare țară a UE va continua să elaboreze legi diferite pe măsură ce pune în aplicare obligațiile care îi revin, fragmentând astfel piața UE tot mai mult.

Acțiunea UE poate împiedica o astfel de fragmentare și poate crea mai multe oportunități de piață pentru întreprinderi. Aceasta poate reduce costurile produselor și serviciilor accesibile și poate avea un impact pozitiv asupra bugetelor publice pe termen lung, prin reducerea gradului de dependență a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu handicap.

În 2011, UE a ratificat Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH), care abordează handicapul ca pe o chestiune legată de drepturile omului — nu dintr-o perspectivă de caritate sau medicală. Convenția include puncte precum drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale și o gamă largă de domenii de politică: de la justiție la transporturi, de la ocuparea forței de muncă la tehnologia informației și așa mai departe. Articolul 9 din convenție cuprinde obligații pentru statele părți privind accesibilitatea pentru a garanta accesul persoanelor cu handicap în condiții de egalitate cu ceilalți.

Toate statele membre au semnat convenția, iar 25 au ratificat-o. Finlanda, Irlanda și Țările de Jos se pregătesc pentru ratificare. Aceasta înseamnă că UE, precum și statele membre care sunt părți la convenție, se angajează să promoveze și să protejeze drepturile persoanelor cu handicap, astfel cum sunt consfințite prin Convenția ONU, în limitele competențelor care le revin.

Pentru mai multe informații

A se vedea, de asemenea, o fișă informativă

Rubrica de știri de pe site-ul Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă           

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen și a grupului Social Europe pe twitter

Abonați-vă la buletinul de informare electronic gratuit al Comisiei Europene privind ocuparea forței de muncă, afacerile sociale și incluziunea: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=ro

Hashtag: #EUdisability

IP/15/6147

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar