Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A Bizottság elérhetőbbé szeretné tenni a termékeket és szolgáltatásokat a fogyatékossággal élők számára

Brüsszel, 2015. december 2.

A mai napon az Európai Bizottság javaslatot tett egy európai akadálymentesítési intézkedéscsomagra, amely bizonyos kulcsfontosságú termékek és szolgáltatások akadálymentesítésére vonatkozóan egységes követelményeket támasztana az Unió területén annak érdekében,

hogy a fogyatékossággal élők is teljes mértékben részt tudjanak venni a társadalom életében.

Az akadálymentes verzió itt, a kapcsolódó feljegyzés itt olvasható.

 A javaslat által érintett termékek és szolgáltatások kiválasztását az állampolgárokkal és a civil szervezetekkel, valamint különböző vállalkozásokkal való alapos egyeztetés előzte meg. Ilyenek például az ATM-ek és más banki szolgáltatások, a személyi számítógépek, a telefon- és televíziókészülékek, a telefonos és audiovizuális szolgáltatások, a közlekedés, az elektronikus könyvek és az internetes vásárlás.  

Az irányelvre irányuló javaslat javítaná a belső piac működését, mivel megkönnyítené a vállalatok számára, hogy a fogyatékossággal élők számára is elérhető terméküket vagy szolgáltatásukat egy másik uniós tagállamban is értékesítsék. Az akadálymentességet szabályozó közösségi előírások a közbeszerzési szabályokra és az uniós alapok használatára is vonatkoznának. Az intézkedéscsomag élénkítené az innovációt, valamint körülbelül 80 millió fogyatékossággal élő személy számára növelné meg az akadálymentes termékek és szolgáltatások uniós kínálatát.

A követelmények arányosságát is biztosítani kell, különösen a mikro- és kisvállalkozások szempontjából. Egy észszerűségi záradék segítségével kerülhető el, hogy az akadálymentességi előírások aránytalanul nagy terhet jelentsenek, a mikrovállalkozások számára pedig könnyített megfelelési előírások kerülnek megállapításra. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb esetben kifizetődő az akadálymentes termékek biztosítása, különösen ha már a tervezési szakaszban is tekintettel vannak erre a szempontra.

Marianne Thyssen, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért, valamint a munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos így nyilatkozott: „A fogyatékosság nem állhat a társadalmi életben való teljes részvétel útjába, az uniós szabályozás hiánya pedig nem vezethet az akadálymentes termékek és szolgáltatások kereskedelmének korlátozásához. Az intézkedéscsomaggal a belső piacot szeretnénk elmélyíteni, illetve azt szeretnénk elérni, hogy az abban rejlő lehetőségeket a vállalatok és a fogyatékossággal élők egyaránt ki tudják használni. Valójában mindenki számára előnyös lesz.”    

Az európai akadálymentesítési intézkedéscsomag megkönnyíti a gyártók és a szolgáltatók számára az uniós előírásoknak megfelelő termékek és szolgáltatások exportját, mivel ezután nem kell a különböző tagállami szabályozásokhoz alkalmazkodniuk. Elsősorban a kisvállalkozásoknak fog segíteni az intézkedéscsomag abban, hogy teljesen ki tudják aknázni az egységes piacban rejlő lehetőségeket.

Így a fogyatékossággal élő személyek több, számukra is elérhető terméket és szolgáltatást tudnak majd igénybe venni kedvezőbb áron. A kibővített kínálat egyúttal a fizikai problémákkal küzdő idősebb személyeknek, illetve a balesetből, nem krónikus betegségből vagy a rossz körülményekből (pl. túl kevés fényből vagy túl nagy zajból) adódó átmeneti nehézségeknek kitett más személyeknek is kedvezni fog. Ez növelni fogja a társadalmi életben való aktív részvételt, ideértve az oktatás és a munkavállalás lehetőségét, illetve több önállóságot és mobilitási lehetőséget biztosít.

Háttérinformációk

Az Unió területén körülbelül 80 millió személy él valamilyen mértékű fogyatékossággal. A társadalom elöregedése miatt ez a szám 2020-ra valószínűleg 120 millióra fog nőni. Az akadálymentesség a társadalmi életben való egyenlő részvétel és szerepvállalás alapfeltétele, és egyben az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést is szolgálja.

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény is tartalmaz az akadálymentességre vonatkozó kötelezettségeket. Eszerint az egyezményt aláíró felek – így az EU és a tagállamok külön-külön is – kötelesek megfelelő intézkedéseket, közöttük jogszabályokat elfogadni az akadálymentesség érdekében. Egységes uniós fellépés nélkül a tagállamok továbbra is különböző törvényeket fognak hozni a kötelezettségeik betartása érdekében, ezzel tovább szabdalva a közös piacot.

Az egységes fellépés viszont megakadályozhatja ezt, és több piaci lehetőséget teremthet a vállalatok számára. Ennek nyomán csökkenhet az akadálymentes termékek és szolgáltatások ára, ami az állami költségvetésekre is kedvező hatással lehet, mivel csökkenti az idősebb és a fogyatékossággal élő személyek másoktól való függőségét.

2011-ben az EU ratifikálta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt (UNCRPD), amely a fogyatékosságra nem orvostudományi vagy karitatív, hanem emberi jogi kérdésként tekint. Az egyezmény állampolgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogokat érint, illetve számos szakpolitikai területet fed le az igazságügytől a közlekedésig, a munkavállalástól az információs technológiáig. Az egyezmény 9. cikke szerint a részes államok kötelesek biztosítani a fogyatékossággal élő személyek hozzáférését mindahhoz, amihez a társadalom más tagjai hozzáférnek.

Minden tagállam aláírta az egyezményt, és 25 tagállam már ratifikálta is. Finnországban, Írországban és Hollandiában jelenleg folynak a ratifikáció előkészületei. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió, illetve azok a tagországok, amelyek az egyezménynek részes felei, elkötelezték magukat a fogyatékossággal élő személyek jogainak védelmére a hatáskörükön belül, ahogy az az egyezményben áll.

További információk:

Lásd a tájékoztatót.

Hírek a Foglalkoztatási Főigazgatóság weboldalán       

Kövesse Marianne Thyssen és a Szociális Európa bejegyzéseit a Twitteren!

Iratkozzon fel az Európai Bizottság foglalkoztatással, szociális ügyekkel és társadalmi befogadással foglalkozó ingyenes elektronikus hírlevelére! http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371&langId=hu

Twitter-címke: #EUdisability

 

IP/15/6147

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar