Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Komisija predlaže bolju pristupačnost proizvoda i usluga osobama s invaliditetom

Bruxelles, 2. prosinca 2015.

Europska komisija predložila je danas Europski akt o pristupačnosti kojim će se utvrditi zajednički zahtjevi na razini EU-a za određene ključne proizvode i usluge kako bi se pomoglo osobama s invaliditetom da se potpuno uključe u društvo.

Vidjeti pristupačnu verziju ovdje te memorandum

Obuhvaćeni proizvodi i usluge pažljivo su odabrani uz savjetovanje s građanima, organizacijama civilnog društva i poduzećima. To su, među ostalim, bankomati i bankarske usluge, osobna računala, telefoni i televizijski uređaji, usluge telefonije i audiovizualne usluge, prijevoz, e-knjige i e-trgovina.  

Cilj je predložene direktive poboljšati funkcioniranje unutarnjeg tržišta jer bi se poduzećima olakšalo prekograničnu prodaju pristupačnih proizvoda i usluga. Zajednički zahtjevi za pristupačnost primjenjivat će se i u okviru pravila EU-a za javnu nabavu i upotrebu fondova EU-a. Tom će se inicijativom poticati inovacije te će se povećati ponuda takvih proizvoda i usluga za otprilike 80 milijuna osoba s invaliditetom u EU-u.

Posvećena je pozornost osiguravanju razmjernosti zahtjeva, posebno za mala poduzeća i mikropoduzeća. Zdravorazumskom klauzulom izbjegava se nerazmjerno opterećivanje zahtjevima za pristupačnost, a za mikropoduzeća su predložene blaže mjere usklađivanja. Iskustvo je pokazalo da je u većini slučajeva ponuda pristupačnih proizvoda mudra poslovna odluka, posebice kada se pristupačnost projektira u razvojnoj fazi.

Marianne Thyssen, povjerenica za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost radne snage, izjavila je: „Invaliditet ne bi smio biti prepreka potpunom uključivanju u društvo, kao što ni nedostatak zajedničkih pravila ne bi smio biti prepreka prekograničnoj trgovini pristupačnim proizvodima i uslugama. Ovim aktom želimo ojačati unutarnje tržište i upotrijebiti njegov potencijal za dobrobit poduzeća kao i građana s invaliditetom. Zapravo, akt bi mogao biti koristan svima”.    

Europskim aktom o pristupačnosti olakšat će se proizvođačima i davateljima usluga izvoz proizvoda i usluga koji ispunjavaju zahtjeve EU-a jer ih neće morati prilagođavati različitim nacionalnim pravilima. Time će se posebno pomoći malim poduzećima da potpuno iskoriste prednosti unutarnjeg tržišta.

Osobe s invaliditetom imat će koristi od veće ponude pristupačnih proizvoda i usluga po povoljnijim cijenama. Ta poboljšana ponuda bit će korisna i starijim građanima koji imaju slične potrebe u pogledu pristupačnosti, kao i svim drugim osobama koje se suočavaju s poteškoćama zbog posljedica nesreće, kratkotrajne bolesti ili neugodnog okruženja prouzročenog slabim osvjetljenjem ili visokom razinom buke. Time će se proširiti aktivno sudjelovanje u društvenom životu, uključujući obrazovanje i zapošljavanje, te stvoriti više mogućnosti za samostalnost i pokretnost.

Kontekst

Otprilike 80 milijuna osoba u EU pogođene su određenom stopom invaliditeta. Očekuje se da će se do 2020. zbog starenja stanovništva taj broj povećati na 120 milijuna. Pristupačnost je preduvjet za njihovo ravnopravno sudjelovanje i aktivnu ulogu u društvu. Tako se može pridonijeti i osiguravanju pametnog, održivog i uključivog rasta.

U Konvenciji UN-a o pravima osoba s invaliditetom navedene su obveze u pogledu pristupačnosti. Njome se zahtijeva da njezine stranke, kao što su EU i države članice EU-a, poduzmu potrebne mjere, uključujući i zakonodavne, kako bi se osigurala pristupačnost. Ako EU ne djeluje, svaka država članica nastavit će pripremati različite zakone kako bi provela svoje obveze, čime bi se sve više povećavala rascjepkanost tržišta EU-a.

Mjerama na razini EU-a može se spriječiti takva rascjepkanost i stvoriti dodatne mogućnosti za poduzeća. Može se i sniziti cijene pristupačnih proizvoda i usluga te pozitivno utjecati na javne proračune jačanjem neovisnosti starijih osoba i osoba s invaliditetom.

EU je 2011. ratificirala Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD). U njoj se invaliditet razmatra kao pitanje ljudskih prava, a ne s medicinskog ili humanitarnog gledišta. Konvencijom su obuhvaćena građanska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava te širok raspon područja politike: od pravosuđa pa do prijevoza, zapošljavanja i informacijske tehnologije i tako dalje. Članak 9. Konvencije sadržava obveze država stranaka u pogledu pristupačnosti kako bi se osobama s invaliditetom osigurala ravnopravna pristupačnost.

Sve države članice potpisale su Konvenciju, a 25 ju je i ratificiralo. Finska, Irska i Nizozemska pripremaju se za ratifikaciju. To znači da su se EU i one države članice koje su stranke Konvencije obvezali da će u okviru svojih odgovarajućih nadležnosti poštovati i štititi prava osoba s invaliditetom utvrđena u Konvenciji UN-a.

Dodatne informacije

Vidjeti i informativni članak

Novosti na web-mjestu Glavne uprave za zapošljavanje    

Pratite Marianne Thyssen i Socijalnu Europu na Twitteru

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju: http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Oznaka na Twitteru: #EUdisability

IP/15/6147

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar