Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Komisija predstavila novo letalsko strategijo za Evropo

Bruselj, 7. decembra 2015

Komisija je danes sprejela novo letalsko strategijo – pobudo, ki pomeni mejnik za spodbuditev gospodarstva Evrope ter okrepitev njene industrijske baze in svetovnega vodilnega položaja.

Evropska komisija je danes sprejela novo letalsko strategijo za Evropo – pobudo, ki pomeni mejnik za spodbuditev gospodarstva Evrope ter okrepitev njene industrijske baze in svetovnega vodilnega položaja. To so tri najpomembnejše prednostne naloge predsednika Komisije Jeana-Clauda Junckerja. Izpolnjene bodo s strategijo, ki bo zagotovila, da bo evropski letalski sektor ohranil konkurenčnost in izkoristil prednosti hitro spreminjajočega in razvijajočega se svetovnega gospodarstva. Močan in navzven usmerjen letalski sektor ne koristi le podjetjem, temveč tudi evropskim državljanom, saj zagotavlja več povezav s preostalim svetom po nižjih cenah.

Podpredsednik Komisije, pristojen za energetsko unijo, Maroš Šefčovič je povedal: „Konkurenčno in učinkovito letalstvo je osrednjega pomena za rast Evrope. Nova letalska strategija vzpostavlja okvir, s katerim bo evropsko letalstvo lahko ohranilo vodilno vlogo v svetu.Prav tako potrjuje pionirsko zavezanost Evrope trajnostnemu letalstvu, kar je toliko pomembnejše sedaj, ko so vse oči uperjene v Pariz, kjer bo potekala 21. konferenca pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov.“

Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je dodala: „Evropsko letalstvo se spopada s številnimi izzivi in danes objavljena strategija zajema celovit in ambiciozen akcijski načrt, s katerim bo ta sektor ostal na čelu napredka.Na podlagi tega načrta bodo evropska podjetja z novimi poslovnimi in investicijskimi priložnostmi ostala konkurenčna, kar bo omogočilo njihovo trajnostno rast.Evropski državljani bodo imeli koristi tudi zaradi večje izbire, nižjih cen ter najvišje ravni varnosti.“

Cilj Komisije je oblikovati celovito strategijo za celotni letalski sektor Unije. Pri tem so prednostne naloge:

1. Postaviti EU na vodilno mesto v mednarodnem letalskem prometu in hkrati zagotoviti enake konkurenčne pogoje. Letalski sektor Unije mora imeti možnost, da izkoristi nove rastoče trge. To je mogoče doseči z novimi zunanjimi letalskimi sporazumis ključnimi državami in regijami sveta. S temi sporazumi se bo izboljšal dostop do trga, zagotovljeni pa bodo tudi nove poslovne priložnosti za evropska podjetja ter pravični in pregledni tržni pogoji, ki temeljijo na jasnem regulativnem okviru. Poleg tega bodo ti sporazumi zagotovili več povezav in ugodnejše cene za potnike. Globalna povezanost je gonilo trgovine in turizma ter neposredno prispeva h gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest.

2. Odpraviti omejitve rasti v zraku in na tleh. Glavni izziv za rast letalstva EU je odprava omejitev zmogljivosti, učinkovitosti in povezanosti. Razdrobljenost evropskega zračnega prostora pomeni stroške v višini najmanj 5 milijard evrov letno in do 50 milijonov ton CO2. Omejitve zmogljivosti na letališčih EU bi lahko do leta 2035 vodile v izgubo do 818 000 delovnih mest. Zato je zdaj pravi trenutek, da EU pri svojih načrtih upošteva prihodnje povpraševanje po zračnem prometu in skuša preprečiti zastoje. Strategija zato poudarja pomen dokončanja projekta enotnega evropskega neba, s čimer bi se optimizirala uporaba najbolj obremenjenih letališč v Uniji in spremljala povezanost znotraj in zunaj EU, s čimer naj bi se ugotovile pomanjkljivosti.

3. Ohraniti visoke standarde EU. V interesu evropskih državljanov in podjetij je bistveno ohraniti visoke standarde EU glede varnosti, varovanja, okolja, socialnih vprašanj in pravic potnikov. V zvezi s tem so v strategiji predlagani pomembni ukrepi, pri čemer so posodobljeni varnostni predpisi Unije za ohranitev visokih varnostnih standardov ob vse večjem obsegu zračnega prometa. Poleg tega bo uspešen in učinkovit regulativni okvir industriji omogočil večjo prožnost za gospodarski razcvet in ohranitev konkurenčnosti na svetovni ravni. Komisija si bo prizadevala tudi za zmanjšanje bremena varnostnih pregledov in stroškov z uporabo novih tehnologij in pristopa, ki temelji na tveganju. Dodatno bo okrepila socialni dialog in pogoje zaposlovanja v letalstvu ter si prizadevala za izvajanje strogega globalnega ukrepa za dosego nevtralne rasti z vidika emisij ogljika od leta 2020 dalje.

4. Doseči napredek pri inovacijah, digitalnih tehnologijah in naložbah. Inovacije in digitalizacija bodo spodbudile razvoj letalstva in omogočile njegovo rast. Evropa mora zlasti v celoti izkoristiti potencial brezpilotnih zrakoplovov. Zato je v strategiji predlagan pravni okvir za zagotovitev varnosti, tudi pravne, za industrijo, obravnavani pa so tudi pomisleki v zvezi z zasebnostjo in varstvom podatkov ter varnostjo in okoljem. Poleg tega bodo ustrezne naložbe v tehnologijo in inovacije zagotovile vodilno vlogo Evrope na področju mednarodnega letalskega prometa. Evropska unija namerava do leta 2020 vsako leto investirati 430 milijonov evrov[1] v raziskovalni projekt za upravljanje zračnega prometa v okviru enotnega evropskega neba (SESAR). S pravočasno uvedbo rešitev SESAR bi lahko pripomogli k ustvarjanju več kot 300 000 novih delovnih mest. Uvedba in optimizacija informacijskih in komunikacijskih tehnologij sta zlasti pomembni za zmogljivost letališč ter učinkovitost in kakovost storitev.

Več informacij o letalski strategiji:

Spletišče, posvečeno letalski strategiji, na katerem so na voljo video posnetki, navedki, infografike, vprašanja in odgovori ter dejstva in številke

Vprašanja in odgovori

Obvestilo o mednarodnem letalstvu

Ozadje

Letalska strategija je ena od pobud iz delovnega programa Komisije za leto 2015. Sestavljajo jo sporočilo, predlog za revizijo predpisov Unije o varnosti v letalstvu (Uredba št. 216/2008) in poziv k sklenitvi celovitih sporazumov o zračnem prometu na ravni EU na podlagi pogajanj s številnimi ključnimi tretjimi državami.

Letalstvo je močno gonilo gospodarske rasti, ustvarjanja delovnih mest, trgovine in mobilnosti v Evropski uniji in ima ključno vlogo v gospodarstvu Unije. Sektor v EU zaposluje skoraj 2 milijona ljudi in v evropsko gospodarstvo prispeva 110 milijard evrov. V zadnjih 20 letih sta liberalizacija notranjega trga zračnih prevozov s strani Unije in znatna rast povpraševanja po zračnem prometu znotraj Unije in po svetu privedli do znatnega razvoja evropskega letalskega sektorja. Letalski promet v Evropi naj bi leta 2035 dosegel 14,4 milijona letov, kar je 50 % več kot leta 2012.


[1]Predviden povprečni letni prispevek v obdobju 2014–2020.

IP/15/6144

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar