Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia prezintă o nouă strategie în domeniul aviației pentru Europa

Bruxelles, 7 decembrie 2015

Comisia a adoptat astăzi o nouă strategie în domeniul aviației, o inițiativă foarte importantă pentru a impulsiona economia Europei, a consolida baza industrială și a contribui la rolul de lider mondial al UE.

Comisia Europeană a adoptat astăzi o nouă strategie în domeniul aviației pentru Europa, o inițiativă foarte importantă pentru a impulsiona economia Europei, a consolida baza industrială și a contribui la rolul de lider mondial al acesteia. Acestea sunt trei priorități fundamentale ale președintelui Jean-Claude Juncker, la realizarea cărora va contribui strategia, garantând că sectorul european al aviației va rămâne competitiv și că el va beneficia de avantajele unei economii mondiale aflate într-o etapă de schimbare și dezvoltare rapidă. Un sector al aviației puternic și orientat spre exterior va aduce avantaje nu numai întreprinderilor, ci și cetățenilor europeni, oferindu-le mai multe conexiuni cu restul lumii, la prețuri mai mici.

Vicepreședintele pentru uniunea energetică, Maroš Šefčovič, a declarat: „Un sector al aviației competitiv și eficient este esențial pentru creștere economică în Europa. Această nouă strategie în domeniul aviației creează un cadru care va permite aviației europene să își mențină rolul de lider mondial. De asemenea, ea confirmă angajamentul de pionierat al Europei în ceea ce privește viabilitatea sectorului aviatic, un subiect de mare actualitate, dat fiind faptul că, în prezent, întreaga lume își îndreaptă atenția asupra conferinței COP21, care are loc la Paris”.

Violeta Bulc, comisarul UE pentru transporturi, a adăugat: „Aviația europeană se confruntă cu o serie de provocări, iar strategia prezentată astăzi prezintă un plan de acțiune cuprinzător și ambițios pentru a menține acest sector în prim plan. Această strategie va contribui la competitivitatea întreprinderilor europene, prin intermediul unor noi investiții și oportunități de afaceri, care le vor permite să se dezvolte în mod durabil. Cetățenii europeni vor beneficia, de asemenea, de o ofertă mai variată, de prețuri mai mici și de cele mai înalte niveluri de siguranță și securitate.”

Obiectivul Comisiei este de a contura o strategie cuprinzătoare pentru întregul ecosistem al aviației din UE. În acest context, prioritățile sunt următoarele:

1. Situarea UE ca actor principal în sectorul aviației internaționale, garantând în același timp condiții de concurență echitabile. Trebuie să i se permită sectorului aviației din UE să beneficieze de noile piețe în creștere. Acest lucru poate fi realizat prin noi acorduri în domeniul aviației cu țări și regiuni-cheie din lume. Aceste acorduri nu numai că vor îmbunătăți accesul pe piață, ci vor oferi noi oportunități de afaceri întreprinderilor europene și vor asigura condiții de piață echitabile și transparente, pe baza unui cadru de reglementare clar. Ele le vor oferi, de asemenea, pasagerilor mai multe conexiuni și prețuri mai bune. Conectivitatea la nivel mondial este un factor determinant al comerțului și al turismului și contribuie în mod direct la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă.

2. Abordarea obstacolelor în calea dezvoltării existente în spațiul aerian și la sol. Principala provocare pentru dezvoltarea sectorului aviației din UE constă în abordarea constrângerilor legate de capacitate, eficiență și conectivitate. Fragmentarea spațiului aerian european generează costuri de cel puțin 5 miliarde de euro pe an și până la 50 de milioane de tone de CO2. Constrângerile legate de capacitate în aeroporturile din UE ar putea costa până la 818 000 de locuri de muncă până în 2035. Așadar, acum este momentul ca UE să elaboreze un plan privind cererea viitoare în materie de transport aerian și să evite astfel congestionarea. Din acest motiv, strategia subliniază importanța finalizării proiectului privind „Cerul unic european”, a optimizării utilizării celor mai aglomerate aeroporturi din UE, precum și a monitorizării conectivității în interiorul și în afara UE în vederea identificării deficiențelor.

3. Menținerea standardelor înalte ale UE. În interesul cetățenilor și al întreprinderilor din Europa, este deosebit de importantă menținerea standardelor înalte ale UE în ceea ce privește siguranța, securitatea, mediul, aspectele sociale și drepturile pasagerilor. Strategia propune măsuri importante în acest sens și o actualizare a normelor UE privind siguranța, în vederea menținerii unor standarde ridicate de siguranță în paralel cu un trafic aerian în continuă creștere. În plus, un cadru de reglementare eficace și eficient va oferi sectorului mai multă flexibilitate pentru a prospera și a rămâne competitiv la nivel global. De asemenea, Comisia va căuta modalități de a reduce povara controalelor de securitate și costurile acestora, prin utilizarea de noi tehnologii și cu ajutorul unei abordări bazate pe riscuri. Comisia va consolida și mai mult dialogul social și condițiile de încadrare în muncă în sectorul aviației și va urmări adoptarea de măsuri solide și globale pentru a realiza o creștere cu caracter neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon începând cu 2020.

4. Realizarea de progrese în ceea ce privește inovarea, tehnologiile digitale și investițiile. Inovarea și digitalizarea vor fi un catalizator pentru dezvoltarea aviației și pentru funcția acesteia de motor al creșterii. În special, Europa trebuie să exploateze întregul potențial al dronelor. De aceea, strategia propune un cadru juridic care să garanteze siguranța și certitudinea juridică pentru sector și abordează preocupările legate de confidențialitate și de protecția datelor, de securitate și de mediu. În plus, investițiile adecvate în tehnologie și inovare vor asigura rolul de lider al Europei în sectorul aviației internaționale. Uniunea Europeană a planificat să investească 430 de milioane de euro[1] în fiecare an, până în 2020, în Programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european (SESAR). Implementarea în timp util a soluțiilor SESAR ar putea duce la crearea a peste 300 000 de noi locuri de muncă. Implementarea și optimizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor sunt, de asemenea, deosebit de relevante pentru capacitatea, performanța și calitatea serviciilor aeroportuare.

Pentru mai multe informații despre strategia în domeniul aviației, a se consulta:

Site-ul web dedicat strategiei în domeniul aviației: video, declarații, infografice, întrebări și răspunsuri, date și cifre

Întrebări și răspunsuri

Notă de informare cu privire la aviația internațională

Context

Strategia în domeniul aviației este una dintre inițiativele cuprinse în programul de lucru al Comisiei pentru 2015. Aceasta constă într-o comunicare, o propunere de revizuire a normelor de siguranță a aviației ale UE (Regulamentul (CE) nr. 216/2008) și solicită negocierea la nivelul UE a unor acorduri cuprinzătoare de transport aerian cu o serie de țări terțe cheie.

Aviația este un motor al creșterii economice, al ocupării forței de muncă, al comerțului și al mobilității pentru Uniunea Europeană și joacă un rol esențial în economia UE. În UE, aproape 2 milioane de persoane lucrează în acest sector, a cărui contribuție la economia Europei este de 110 miliarde de euro. În ultimii 20 de ani, liberalizarea pieței interne a serviciilor aeriene în UE, precum și creșterea substanțială a cererii în domeniul transportului aerian în UE și în întreaga lume, au dus la o dezvoltare semnificativă a sectorului european al aviației. Se estimează că traficul aerian din Europa va ajunge la 14,4 milioane de zboruri în 2035, cu 50 % mai mult decât în 2012.


[1]Contribuția anuală medie prevăzută pentru perioada 2014-2020.

IP/15/6144

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar