Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Nieuwe luchtvaartstrategie voor Europa

Brussel, 7 december 2015

De Commissie heeft een nieuwe luchtvaartstrategie voorgesteld. Het gaat om een toonaangevend initiatief met drie doelstellingen: de Europese economie stimuleren, de industriële basis van Europa verstevigen en het wereldwijde leiderschap van de EU bevorderen.

De Europese Commissie heeft een nieuwe luchtvaartstrategie voor Europa aangenomen. Het gaat om een toonaangevend initiatief met drie doelstellingen: de Europese economie stimuleren, de industriële basis van Europa verstevigen en het wereldwijde leiderschap van de EU bevorderen. Dat zijn meteen ook enkele kernprioriteiten van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. De Europese luchtvaart moet haar concurrentiekracht behouden en profiteren van de snel veranderende wereldeconomie. Een sterke, op de buitenwereld gerichte luchtvaartsector biedt goedkopere vluchten naar nog meer bestemmingen. Dat is niet alleen goed voor bedrijven maar ook voor burgers.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter bevoegd voor de energie-unie: "Een concurrerende en efficiënte luchtvaart is zeer belangrijk voor de Europese groei. Door de nieuwe luchtvaartstrategie kan de Europese luchtvaart haar wereldwijde leiderschap behouden. Europa blijft ook pionier op het vlak van duurzame luchtvaart, een thema dat door de klimaatconferentie in Parijs zeer actueel is”.

Violeta Bulc, EU-commissaris voor vervoer: "De Europese luchtvaart staat voor een aantal uitdagingen. De nieuwe strategie bevat een uitvoerig en ambitieus actieplan om de koppositie van de sector te vrijwaren. Nieuwe investeringen en zakelijke kansen komen de concurrentiekracht van onze bedrijven ten goede en zorgen ervoor dat ze duurzaam kunnen groeien. Onze burgers krijgen een groter aanbod, lagere prijzen en een zeer hoog veiligheidsniveau.”

De prioriteiten van de Commissie zijn:

1. een hoofdrol voor de EU in de internationale luchtvaart en gelijke kansen voor iedereen. De Europese luchtvaart moet nieuwe groeimarkten aanboren. Dat kan door nieuwe buitenlandse luchtvaartovereenkomsten te sluiten met belangrijke landen en regio’s in de wereld. Een betere toegang tot de markt opent nieuwe commerciële perspectieven voor onze ondernemingen. Duidelijke regels zorgen voor een eerlijke en transparante markt. Passagiers hebben een groter aanbod en vliegen goedkoper. Wereldwijde connectiviteit bevordert de handel en het toerisme, en draagt rechtstreeks bij tot economische groei en werkgelegenheid.

2. weg met remmende factoren. De groei van de Europese luchtvaart wordt afgeremd door beperkte capaciteit, efficiëntie en connectiviteit. Het versnipperde Europese luchtruim veroorzaakt 5 miljard euro kosten en 50 miljoen ton CO2 extra per jaar. Als de capaciteit van de Europese luchthavens tegen 2035 niet wordt opgedreven, kan ons dat 818 000 banen kosten. De EU moet nu al rekening houden met de toekomstige vraag naar luchtvervoer. Daarom wordt in de strategie gepleit voor de snelle voltooiing van het gemeenschappelijk Europees luchtruim. Onze drukste luchthavens moeten optimaal worden gebruikt en slechte verbindingen binnen de EU en met de rest van de wereld moeten worden opgespoord en verbeterd.

3. strenge Europese normen. Burgers en bedrijven hebben alle belang bij de strenge EU-normen voor veiligheid, beveiliging, milieu, sociale rechten en passagiersrechten. Maar het luchtverkeer wordt steeds drukker, en om dat hoge veiligheidsniveau te behouden wordt in de strategie gepleit voor een actualisering van de Europese veiligheidsvoorschriften. Tegelijk moeten de regels de sector voldoende flexibiliteit bieden, zodat hij verder kan groeien en kan concurreren met de rest van de wereld. De Commissie wil ook nieuwe technologieën en een risicogebaseerde aanpak toepassen om het ongemak en de kosten van veiligheidscontroles te beperken. Zij zal de sociale dialoog versterken en de arbeidsvoorwaarden verbeteren, en een robuuste wereldwijde norm nastreven voor koolstofneutrale groei vanaf 2020.

4. meer innovatie, digitale technologie en investeringen. Innovatie en digitalisering bevorderen de ontwikkeling van de luchtvaart en haar rol als groeimotor. Het potentieel van drones moet volledig worden benut. In de strategie wordt een juridisch kader voorgesteld voor veiligheid en rechtszekerheid binnen de sector. Er worden voorstellen gedaan voor de bescherming van de privacy, gegevens, de veiligheid en het milieu. Investeringen in technologie en innovatie moeten ervoor zorgen dat Europa zijn leiderspositie behoudt. De Europese Unie wil tot 2020 jaarlijks 430 miljoen euro[1] investeren in het SESAR-project voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim. De tijdige invoering van SESAR-technologie kan tot 300 000 nieuwe banen opleveren. Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën zijn ook bijzonder belangrijk om de capaciteit, werking en dienstverlening van luchthavens te verbeteren.

Meer informatie over de luchtvaartstrategie:

Website over de luchtvaartstrategie: filmpje, citaten, infografieken, vragen en antwoorden, feiten en cijfers

Vragen en antwoorden

MEMO over internationale luchtvaart

Achtergrond

De luchtvaartstrategie maakt deel uit van het werkprogramma van de Commissie voor 2015 en bevat een mededeling, een voorstel voor een herziening van de Europese veiligheidsregels voor de luchtvaart (Verordening 216/2008) en een aantal verzoeken aan belangrijke derde landen om op EU-niveau te onderhandelen over uitgebreide luchtvervoersovereenkomsten.

De luchtvaart is een krachtige motor voor economische groei, werkgelegenheid, handel en mobiliteit in de EU en speelt een cruciale rol in de Europese economie. In de EU werken bijna 2 miljoen mensen in de luchtvaart. Het aandeel van de sector in de Europese economie bedraagt 110 miljard euro. De voorbije 20 jaar is de Europese luchtvaartsector sterk gegroeid door de liberalisering van de interne markt voor luchtdiensten en de grotere vraag naar luchtvervoer in de EU en de rest van de wereld. In 2035 zullen in Europa naar verwachting 14,4 miljoen vluchten worden uitgevoerd, de helft meer dan in 2012.


[1]Verwachte gemiddelde jaarlijkse bijdrage in de periode 2014-2020.

IP/15/6144

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar