Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisija pieņem jaunu aviācijas stratēģiju Eiropai

Briselē, 2015. gada 7. decembrī

Šodien Komisija pieņēma jaunu aviācijas stratēģiju – nozīmīgu iniciatīvu, kas sapurinās Eiropas ekonomiku, spēcinās tās rūpniecisko bāzi un nostiprinās ES līderpozīcijas pasaulē.

Šodien Komisija pieņēma jaunu aviācijas stratēģiju Eiropai – nozīmīgu iniciatīvu, kas sapurinās Eiropas ekonomiku, spēcinās tās rūpniecisko bāzi un stiprinās ES līderpozīcijas pasaulē. Tās ir Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera trīs prioritātes, kuras stratēģija palīdzēs īstenot, nodrošinot Eiropas aviācijas nozares konkurētspēju un izmantojot izdevības, kas rodas strauji mainīgā un augošā pasaules ekonomikas vidē. No spēcīgas un ekspansīvas aviācijas nozares ieguvēji ir ne tikai uzņēmumi, bet arī Eiropas iedzīvotāji, kuri par zemāku cenu varēs izmantot vairāk maršrutu, kas tos savienos ar visu pasauli.

Par enerģētikas savienību atbildīgais priekšsēdētāja vietnieks Marošs Šefčovičs sacīja: “Konkurētspējīga aviācija ir būtisks Eiropas izaugsmes elements. Jaunā aviācijas stratēģija rada satvaru, kas ļaus Eiropas aviācijai saglabāt līderpozīcijas pasaulē. Tajā arī apstiprināta Eiropas apņemšanās pāriet uz ilgtspējīgu aviāciju – revolucionāra un ārkārtīgi aktuāla tēma, ņemot vērā gaidāmo pasaules klimata konferenci Parīzē.”

ES transporta komisāre Violeta Bulca piebilda: “Eiropas aviācija saskaras ar vairākiem izaicinājumiem, un šodien pieņemtā stratēģija piedāvā visaptverošu un vērienīgu rīcības plānu, lai šī nozare turētos soli priekšā pārmaiņām. Tas palīdzēs Eiropas uzņēmumiem saglabāt konkurētspēju, gādājot par jauniem ieguldījumiem un uzņēmējdarbības iespējām un ļaujot tiem ilgtspējīgi attīstīties. Ieguvēji būs arī Eiropas iedzīvotāji: viņiem būs plašāka izvēle, lētākas cenas un augstāks drošības līmenis.”

Komisijas mērķis ir visaptveroša stratēģija, kas ietver visu ES aviācijas ekosistēmu. Šajā saistībā ir vairākas prioritātes.

1. Gādāt par ES līderpozīcijām starptautiskajā aviācijā, vienlaikus nodrošinot visiem vienādus noteikumus. ES aviācijas nozarei jādod iespēja piekļūt jauniem, augošiem tirgiem. To var panākt, noslēdzot jaunus aviācijas nolīgumus ar svarīgākajiem reģioniem un valstīm. Tas ne tikai uzlabos piekļuvi tirgum, bet arī pavērs Eiropas uzņēmumiem jaunas uzņēmējdarbības iespējas un nodrošinās godīgus un pārredzamus tirgus nosacījumus, kas balstās uz skaidru regulējumu. Pateicoties šiem nolīgumiem, radīsies vairāk maršrutu un labākas cenas pasažieriem. Globālās sasaistes tīkls veicina tirdzniecību un tūrismu un sekmē izaugsmi un darbvietu rašanos.

2. Novērst izaugsmi ierobežojošos faktorus debesīs un uz zemes. Galvenās problēmas, kas kavē ES aviācijas izaugsmi, ir ierobežota kapacitāte, efektivitāte un savienojumi. Eiropas gaisa telpas sadrumstalotība izmaksā vismaz 5 miljardus eiro gadā un rada līdz pat 50 miljoniem tonnu CO2 izmešu. ES lidostu ierobežotās kapacitātes dēļ līdz 2035. gadam varam zaudēt līdz pat 818 tūkstošiem darbvietu. Tagad ES pienācis laiks sākt nākotnes gaisa satiksmes plānošanu, lai nepieļautu sastrēgumus. Tāpēc stratēģijā uzsvērts, cik svarīgi ir pabeigt Eiropas vienotās gaisa telpas izveidi, optimizējot visnoslogotāko lidostu izmantošanu un pārraugot sasaisti ar ES iekšējiem un ārējiem galamērķiem, lai atklātu šajā ziņā pastāvošos trūkumus.

3. Uzturēt augstus ES standartus. ES iedzīvotāju un uzņēmumu interesēs ir saglabāt augstus ES standartus drošuma, drošības, vides aizsardzības, sociālajā un pasažieru tiesību jomā. Stratēģijā šajā ziņā ierosināti būtiski pasākumi, paredzēts aktualizēt ES drošības noteikumus, lai uzturētu augstus drošības standartus, ņemot vērā gaisa satiksmes augošo intensitāti. Efektīvs un iedarbīgs regulējums turklāt nodrošinās nozarei elastīgākus apstākļus, lai tā varētu izvērsties un saglabāt konkurētspēju pasaules mērogā. Komisija arī meklē iespējas, kā atvieglot apgrūtinošās drošības pārbaudes un ar tām saistīto izmaksu slogu, izmantojot jaunas tehnoloģijas un uz risku balstītu pieeju. Tā vēl vairāk nostiprinās sociālo dialogu un nodarbinātības nosacījumus aviācijas nozarē un meklēs pārliecinošu globālu risinājumu, kā pēc 2020. gada pāriet uz izaugsmi, kas nerada oglekļa dioksīda emisijas.

4. Panākt progresu, izmantojot inovāciju, digitālās tehnoloģijas un ieguldījumus. Aviācijas attīstību paātrinās inovācija un digitalizācija, ļaujot šai nozarei sekmēt vispārējo izaugsmi. Eiropai it sevišķi jāpievēršas dronu potenciāla pilnīgai izvēršanai. Tāpēc stratēģija ierosina tiesisko regulējumu, kas gādās par drošumu un visai nozarei svarīgo juridisko noteiktību, un risina jautājumus, kas saistīti ar konfidencialitāti un datu aizsardzību, drošību un vidi. Turklāt pienācīgas investīcijas tehnoloģijās un inovācijā nodrošinās Eiropas līderpozīcijas starptautiskajā aviācijā. Eiropas Savienība plāno līdz 2020. gadam ik gadu ieguldīt 430 miljonus eiro[1] jaunās paaudzes gaisa satiksmes pārvaldības sistēmā (SESAR). Laikus ieviešot SESAR risinājumus, varētu izveidot vairāk nekā 300 tūkstošus jaunu darbvietu. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ieviešana un optimāla izmantošana ir īpaša svarīga, lai pilnvērtīgi izvērstu lidostu kapacitāti un jaudu un nodrošinātu pakalpojumu kvalitāti.

Plašāka informācija par aviācijas stratēģiju:

Aviācijas stratēģijas tīmekļa vietne: videomateriāli, citāti, infografikas, jautājumi un atbildes, fakti un skaitļi

Jautājumi un atbildes

Informatīvs paziņojums par starptautisko aviāciju

Konteksts

Aviācijas stratēģija ir viena no iniciatīvām, kas minētas Komisijas 2015. gada darba programmā. Tajā ietilpst paziņojums, ierosinājums pārskatīt ES aviācijas drošības noteikumus (Regulu (EK) Nr. 216/2008) un aicinājums sākt sarunas par visaptverošiem ES līmeņa gaisa transporta nolīgumiem ar svarīgākajām ārpussavienības valstīm.

Aviācijas nozare sekmē ekonomikas izaugsmi, darbvietu veidošanu, tirdzniecību un mobilitāti Eiropas Savienībā, tai ir ļoti svarīga vieta ES tautsaimniecībā. Nozare Eiropas Savienībā nodarbina gandrīz 2 miljonus cilvēku, un no tās Eiropas ekonomika iegūst 110 miljardus eiro gadā. Pēdējo 20 gadu laikā ES ir liberalizējusi gaisa pakalpojumu iekšējo tirgu un visā ES un pasaulē ir krietni audzis pieprasījums pēc gaisa transporta pakalpojumiem. Tā rezultātā Eiropas aviācijas nozare ir piedzīvojusi ievērojamu attīstību. Gaidāms, ka 2035. gadā Eiropā tiks veikti 14,4 miljoni avioreisu – par 50 % vairāk nekā 2012. gadā


[1]Paredzētais vidējais gada ieguldījums 2014.–2020. gadā.

IP/15/6144

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar