Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisija pristatė naują Europos aviacijos strategiją

Briuselis, 2015 m. gruodžio 7 d.

Šiandien Komisija priėmė naują aviacijos strategiją. Tai labai svarbi iniciatyva, skirta Europos ekonomikos augimui skatinti, jos pramonės bazei stiprinti ir ES vadovaujamam vaidmeniui pasaulyje didinti.

Šiandien Europos Komisija priėmė naują Europos aviacijos strategiją. Tai labai svarbi iniciatyva, skirta Europos ekonomikos augimui skatinti, jos pramonės bazei stiprinti ir ES vadovaujamam vaidmeniui pasaulyje didinti. Šie elementai yra Komisijos Pirmininko Jeano Claude'o Junckerio trys pagrindiniai prioritetai, kuriuos ši strategija padės įgyvendinti, užtikrinant, kad Europos aviacijos sektorius išliktų konkurencingas ir pasinaudotų sparčiai kintančios ir besivystančios pasaulio ekonomikos teikiamomis galimybėmis. Stiprus ir naujovėms atviras aviacijos sektorius bus naudingas ne tik įmonėms, bet ir Europos piliečiams, kurie galės pigiau nuvykti į daugiau pasaulio miestų.

Už energetikos sąjungą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius teigė: „Konkurencinga ir veiksminga aviacija nepaprastai svarbi Europos augimui. Šia nauja aviacijos strategija sukuriama sistema, suteiksianti Europos aviacijai galimybę išsaugoti pirmaujančias pozicijas pasaulyje. Ji taip pat yra Europos pasiryžimo būti tvarios aviacijos pirmeive patvirtinimas – tai labai aktualus klausimas šiuo metu, kai viso pasaulio žvilgsniai nukrypę į Paryžiuje vykstančią klimato konferenciją COP21.“

Už transportą atsakinga Europos Komisijos narė ir Violeta Bulc pridūrė: „Europos aviacijai kyla nemažai problemų. Šiandien priimtoje strategijoje pateikiamas išsamus ir plataus užmojo veiksmų planas siekiant, kad sektorius išsaugotų pirmaujančias pozicijas. Dėl jo Europos įmonės, pasinaudojusios naujomis investavimo ir verslo galimybėmis, išliks konkurencingos ir galės tvariai augti. Europos piliečiams tai taip pat bus naudinga, nes jie turės didesnę pasiūlą, kainos bus mažesnės, o saugumas – didesnis.“

Komisijos tikslas yra parengti išsamią strategiją, skirtą visai ES aviacijos sistemai. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, prioritetai yra šie:

1. Užtikrinti ES pirmaujančias pozicijas tarptautinės aviacijos srityje, bet taip pat sudaryti vienodas veiklos sąlygas. ES aviacijos sektoriuje turi būti suteikta galimybė patekti į naujas augančias rinkas. Tą galima pasiekti naujais išorės aviacijos susitarimais su svarbiausiomis pasaulio šalimis ir regionais. Dėl to ne tik pagerėtų patekimo į rinką galimybės, bet ir būtų sukurta naujų verslo galimybių Europos įmonėms ir užtikrintos teisingos ir skaidrios rinkos sąlygos, grindžiamos aiškia reguliavimo sistema. Dėl šių susitarimų taip pat padidės maršrutų skaičius ir sumažės bilietų kaina keleiviams. Galimybės pasiekti įvairias pasaulio vietas skatina prekybą ir turizmą ir tiesiogiai prisideda prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo.

2. Įveikti augimo ribas ore ir žemėje. Pagrindinis uždavinys šalinant ES aviacijos augimo kliūtis yra išspręsti ribotų pajėgumų, veiksmingumo ir maršrutų problemas. Dėl suskaidytos Europos oro erdvės kasmet patiriama mažiausiai 5 mlrd. eurų išlaidų ir išmetama iki 50 mln. tonų CO2. Dėl ribotų pajėgumų ES oro uostuose iki 2035 m. gali būti nesukurta 818 000 darbo vietų. Todėl dabar ES laikas rengti planus, kaip patenkinti būsimą kelionių oru paklausą ir išvengti per didelės oro kelių apkrovos. Dėl šios priežasties strategijoje pabrėžiama, kad svarbu užbaigti bendro Europos dangaus projektą, optimizuoti naudojimąsi labiausiai apkrautais oro uostais ir stebėti ES vidaus ir išorės maršrutus, kad būtų nustatyti trūkumai.

3. Išlaikyti aukštus ES standartus. Siekiant apsaugoti Europos piliečių ir įmonių interesus, labai svarbu išlaikyti aukštus ES saugos, saugumo, aplinkosaugos, socialinius ir keleivių teisių standartus. Strategijoje šiais klausimais siūloma svarbių priemonių, taip pat ES saugos taisyklių atnaujinimas, kad intensyvėjant oro eismui būtų užtikrinti aukšti saugos standartai. Be to, dėl veiksmingos ir efektyvios reguliavimo sistemos šis ekonomikos sektorius įgis daugiau lankstumo, kad galėtų klestėti ir išlikti konkurencingas pasaulyje. Komisija taip pat ieškos būdų, kaip sumažinti saugumo patikrų naštą ir sąnaudas, tuo tikslu diegiant naujas technologijas ir rizikos vertinimu pagrįstus metodus. Ji taip pat dės pastangas dar labiau sustiprinti socialinį dialogą ir darbo sąlygas aviacijos srityje ir siekti tvirto pasaulinio tikslo, kad nuo 2020 m. šis sektorius augtų nedidindamas taršos anglies dvideginiu.

4. Daryti pažangą inovacijų, skaitmeninių technologijų ir investicijų srityse. Aviacijos plėtrą ir jos galimybes skatinti augimą paspartins inovacijos ir skaitmeninimas. Europa turi visų pirma išnaudoti visą bepiločių orlaivių potencialą. Todėl strategijoje siūloma teisinė sistema, kuria šiam sektoriui būtų užtikrinta sauga ir teisinis tikrumas, sprendžiami su privatumu ir duomenų apsauga, saugumu ir aplinka susiję klausimai. Be to, atitinkamomis investicijomis į technologijas ir inovacijas bus užtikrintos pirmaujančios Europos pozicijos tarptautinėje aviacijoje. Europos Sąjunga numatė kasmet iki 2020 m. investuoti 430 mln. eurų[1] į Bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų (SESAR) projektą. Laiku įdiegus SESAR sprendimus galėtų būti sukurta daugiau nei 300 000 naujų darbo vietų. Informacinių ir ryšių technologijų diegimas ir optimizavimas taip pat labai svarbus oro uostų pajėgumams, veiklai ir paslaugų kokybei.

Daugiau informacijos apie aviacijos strategiją:

Aviacijos strategijos svetainė: vaizdo įrašai, citatos, diagramos, klausimai ir atsakymai, faktai ir skaičiai

Klausimai ir atsakymai

Informacinis pranešimas apie tarptautinę aviaciją

Pagrindiniai faktai

Aviacijos strategija yra viena iš iniciatyvų, įtrauktų į Komisijos 2015 m. darbo programą. Ją sudaro komunikatas, pasiūlymas persvarstyti ES aviacijos saugos taisykles (Reglamentas 216/2008) ir prašymas derėtis dėl visapusiškų ES lygmens susitarimų dėl oro susisiekimo su tam tikromis svarbiomis trečiosiomis šalimis.

Aviacija labai skatina ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą, prekybą ir judumą Europos Sąjungoje, taip pat atlieka labai svarbų vaidmenį ES ekonomikoje. Šiame sektoriuje ES dirba beveik 2 mln. žmonių, o jo vertė Europos ekonomikai sudaro 110 mlrd. eurų. Per pastaruosius 20 metų liberalizavus ES oro susisiekimo paslaugų vidaus rinką ir iš esmės padidėjus oro susisiekimo ES viduje ir pasaulyje paklausai, Europos aviacijos sektorius labai išsiplėtė. Numatoma, kad 2035 m. Europoje bus atliekama 14,4 mln. skrydžių – tai 50 % daugiau nei 2012 m.


[1]Numatomas vidutinis metinis įnašas 2014–2020 m.

IP/15/6144

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar