Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Komise předkládá novou strategii pro letectví v Evropě

Brusel 7. prosince 2015

Komise dnes přijala novou strategii pro letectví, která má zásadním způsobem stimulovat evropskou ekonomiku, posílit její průmyslovou základnu a rovněž přispět k vedoucímu postavení EU ve světě.

Evropská komise dnes přijala novou evropskou strategii pro letectví, která má zásadním způsobem stimulovat evropskou ekonomiku, posílit její průmyslovou základnu a vyzdvihnout vedoucí postavení EU ve světě. Jedná se o tři hlavní priority předsedy Komise Jeana-Clauda Junckera, jež má strategie naplnit tím, že zajistí, aby evropské odvětví letectví zůstalo nadále konkurenceschopné a těžilo z přínosů rychle se měnící a rozvíjející světové ekonomiky. Ze silného a navenek otevřeného odvětví letectví budou mít prospěch nejen podniky, ale také evropští občané díky širší nabídce levnějších letů do celého světa.

Konkurenceschopné a efektivní letectví je zásadní pro evropský růst,“ uvedl místopředseda Komise Maroš Šefčovič. „Nová strategie pro letectví vytváří rámec, díky němuž si evropský letecký průmysl udrží své vedoucí postavení ve světě. Rovněž potvrzuje průkopnický závazek Evropy k udržitelnému letectví, které je nyní před pařížskou konferencí velmi aktuálním tématem.

Komisařka pro dopravu Violeta Bulcová k tomu dodala: „Evropské letectví čelí řadě výzev a dnešní strategie stanoví ucelený a ambiciózní akční plán, díky němuž se toto odvětví udrží na špičce. Evropské společnosti si zachovají konkurenceschopnost díky novým investicím a obchodním příležitostem, které jim umožní růst udržitelným způsobem. Evropským občanům tato strategie přinese větší výběr, nižší ceny a nejvyšší úroveň bezpečnosti a ochrany.“

Cílem Komise je vytvořit ucelenou strategii pro celý ekosystém evropského letectví. V této souvislosti si klade následující priority:

1. Zajistit EU vedoucí místo v mezinárodním letectví a zároveň zaručit rovné podmínky. Leteckému odvětví EU musí být umožněn přístup k novým rostoucím trhům. Toho lze dosáhnout prostřednictvím nových vnějších leteckých dohod s klíčovými zeměmi a regiony světa. Tím se nejen zlepší přístup na trh, ale vzniknou též nové obchodní příležitosti pro evropské společnosti a zajistí se spravedlivé a transparentní tržní podmínky založené na jasném regulačním rámci. Cestující budou mít díky těmto dohodám širší nabídku letů za lepší ceny. Globální propojenost je hnací silou obchodu a cestovního ruchu a přímo přispívá k hospodářskému růstu a tvorbě pracovních míst.

2. Vypořádat se s překážkami růstu na zemi i ve vzduchu. Hlavní výzvou pro růst letectví EU je vyřešit omezení týkající se kapacity, efektivnosti a propojenosti. Roztříštěnost evropského vzdušného prostoru ročně způsobuje náklady ve výši nejméně 5 miliard eur a až 50 milionů tun emisí CO2. Kvůli kapacitním omezením na letištích EU bychom do roku 2035 mohli přijít až o 818 000 pracovních míst. Nastal proto čas, aby se EU připravila na budoucí poptávku po letecké dopravě a vyhnula se tak přetížení. Z tohoto důvodu strategie zdůrazňuje, že je třeba dokončit projekt jednotného evropského nebe, zlepšit využití nejvytíženějších letišť a monitorovat propojenost uvnitř EU i s okolním světem, aby se zjistily případné nedostatky.

3. Zachovat náročné standardy EU. V zájmu evropských občanů a podniků je nezbytně nutné zachovat náročné standardy EU, pokud jde o bezpečnost, ochranu, životní prostředí, sociální záležitosti a práva cestujících. Strategie navrhuje v tomto směru důležitá opatření a aktualizuje bezpečnostní pravidla EU, aby i při narůstajícím leteckém provozu zachovala vysokou úroveň bezpečnostních norem. Účelný a efektivní regulační rámec navíc umožní tomuto odvětví větší flexibilitu, aby se rozvíjelo a zachovalo si konkurenceschopnost ve světovém měřítku. Komise se rovněž bude snažit najít způsoby, jak snížit zátěž plynoucí z bezpečnostních kontrol a nákladů pomocí nové technologie a přístupu založeného na posouzení rizik. Dále posílí sociální dialog, zlepší pracovní podmínky zaměstnanců v letectví a bude usilovat o rozhodné globální opatření, aby se od roku 2020 dosáhlo růstu s nulovými uhlíkovými emisemi.

4. Učinit pokrok v inovacích, digitálních technologiích a investicích. Katalyzátorem rozvoje letectví a jeho funkce jako motoru růstu budou inovace a digitalizace. Evropa musí zejména plně využít potenciál bezpilotních letounů. Strategie proto navrhuje právní rámec k zajištění bezpečnosti a právní jistoty pro průmysl a řeší obavy spojené se soukromím a ochranou, včetně ochrany osobních údajů, a životním prostředím. Vhodné investice do technologií a inovací mimoto pojistí vedoucí úlohu Evropy v mezinárodním letectví. Evropská unie v rámci projektu týkajícího se výzkumu uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR) naplánovala do roku 2020 každoroční investice ve výši 430 milionů eur[1]. Včasné využití řešení z projektu SESAR by mohlo přinést více než 300 000 nových pracovních míst. Rozvoj a optimalizace informačních a komunikačních technologií jsou rovněž zvláště důležité pro kapacitu a výkonnost letišť a kvalitu jejich služeb.

Více informací o strategii pro letectví:

Internetové stránky strategie pro letectví: video, citáty, infografický materiál, nejčastější dotazy, fakta a čísla

Otázky a odpovědi

MEMO o mezinárodním letectví

Souvislosti

Strategie v oblasti letectví je jednou z iniciativ uvedených v pracovním programu Komise na rok 2015. Sestává ze sdělení, návrhu na revizi pravidel EU pro bezpečnost letectví (nařízení č. 216/2008) a žádostí o vyjednání komplexních dohod na úrovni EU ohledně letecké dopravy s klíčovými třetími zeměmi.

Letectví je pro Evropskou unii významnou hnací silou ekonomického růstu, tvorby pracovních míst, obchodu a mobility a v ekonomice EU hraje zásadní úlohu. V tomto odvětví jsou v EU zaměstnány téměř 2 miliony lidí a pro evropskou ekonomiku má hodnotu 110 miliard eur. Evropské odvětví letectví se v posledních 20 letech významně rozvinulo následkem liberalizace vnitřního trhu s leteckými službami a podstatného nárůstu poptávky po letecké dopravě v EU i ve světě. Očekává se, že letecký provoz v Evropě bude v roce 2035 čítat 14,4 milionu letů, tedy o 50 % více než v roce 2012.


[1]Předpokládaný průměrný roční příspěvek v letech 2014–2020.

IP/15/6144

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar