Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A helyzet állása: Intézkedések a menekültügyi válság kezelésére

Brüsszel, 2016. január 29.

A helyzet állása: Intézkedések a menekültügyi válság kezelésére

Az Európai Bizottság által 2015. májusban elfogadott európai migrációs stratégia megállapította, hogy a migrációkezelés átfogó megközelítésére van szükség. Azóta több intézkedésre került sor – ideértve két szükséghelyzeti program elfogadását, amelyek értelmében 160 000, egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személyt helyeztek át a leginkább érintett tagállamokból más uniós tagállamokba, és elfogadták a Bizottság visszatérésre vonatkozó cselekvési tervét.

Szeptember 23-án az Európai Bizottság előterjesztette azon kiemelt intézkedések csomagját, amelyeket az elkövetkező hat hónapban kell meghozni az európai migrációs stratégia végrehajtása érdekében. Mindez egyaránt magában foglalta a jelenlegi helyzet stabilizálására irányuló rövid távú fellépéseket és az olyan szilárd rendszer létrehozására irányuló hosszú távú intézkedéseket is, amely kiállja az idő próbáját.

A kiemelt intézkedések listája meghatározta a következők tekintetében azonnal szükséges kulcsfontosságú intézkedéseket: i. operatív intézkedések; ii. költségvetési támogatás és iii. az uniós jog végrehajtása.

A listát az állam-, illetve kormányfők 2015. szeptember 23-i nem hivatalos találkozóján, majd 2015. október 15-én jóváhagyták.

Ezeket az intézkedéseket most valamennyi szinten gyorsan és hatékonyan végre kell hajtani.

A nyugat-balkáni útvonallal foglalkozó magas szintű találkozón tett kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos információkat, lásd itt.

Pénzügyi vállalások

Az állam- és kormányfők szeptember 23-i informális találkozóján a tagállamok elismerték, hogy további nemzeti finanszírozási eszközök mozgósítására van szükség. Az október 15-i Európai Tanácson megerősítették ezt a kötelezettségvállalásukat. A Bizottság már javaslatot tett a 2015. és 2016. évi költségvetés módosítására, 1,7 milliárd euróval bővítve a menekültügyi válság megoldására elkülönített forrásokat. Mindez azt jelenti, hogy 2015-ben és 2016-ban a Bizottság összesen 9,2 milliárd eurót fog költeni a menekültügyi válság kezelésére. A tagállamok kötelezettséget vállaltak, hogy ezt kiegészítő nemzeti forrásokat különítenek el. Több tagállam azonban még mindig nem egészítette ki az UNHCR, az Élelmezési Világprogram és más érintett szervezetek (500 millió EUR), a szíriai válság kezelésére szolgáló uniós regionális alap (500 millió EUR) és az afrikai szükséghelyzeti alap (1,8 milliárd EUR) részére előirányzott uniós támogatást.

A tagállamok pénzügyi felajánlásai 2015. szeptember 23. óta millió EUR-ban

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_member_state_pledges_en.pdf

Áthelyezési programok

A Bizottság által szeptember 14-én javasolt és a Tanács által szeptember 22-énelfogadott, 160 000, egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személy áthelyezésére irányuló intézkedések lehetővé teszik, hogy – hacsak részben is – jelentősen enyhüljön a leginkább érintett tagállamokra nehezedő nyomás. Kulcsfontosságú, hogy most ezeket az intézkedéseket teljes mértékben végrehajtsák. E programok hatékony működéséhez a tagállamoknak gyorsan kell reagálniuk arra a felkérésre, hogy a nemzeti szakértők működjenek közre az uniós fogadóállomásokon folyó munkában, tájékoztatniuk kell a Bizottságot a befogadási kapacitásukról és meg kell jelölniük a nemzeti kapcsolattartó pontokat, amelyek koordinálják a Görögország és Olaszország vonatkozásában zajló áthelyezéseket, valamint a nemzeti áttelepítési erőfeszítéseket.

A szükséghelyzeti áthelyezési mechanizmus tagállamok általi támogatása

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_relocation_en.pdf

Az uniós fogadóállomásokon alapuló koncepció

Az uniós stratégia és hitelesség szempontjából központi kérdés annak igazolása, hogy vissza lehet állítani a migrációs rendszer megfelelő működését, kiváltképpen azáltal, hogy az uniós fogadóállomásokra kiküldött migrációkezelési támogató csoportokat alkalmaznak abból a célból, hogy segítséget nyújtsanak a legintenzívebb nyomás alatt álló tagállamoknak kötelezettségeik és feladataik teljesítéséhez. A támogató csoportoknak munkájukhoz szükségük van az uniós ügynökségek nyújtotta szilárd bázisra, az olasz és görög hatóságokkal való legszorosabb együttműködésre, továbbá a többi tagállam támogatására.

Az uniós fogadóállomások helyzetének állása

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_hotspots_en.pdf

Visszatérések

A hatékony visszatérések biztosítása lényeges részét képezi az uniós fogadóállomások területén tevékenykedő migrációkezelési támogató csoportok munkájának. Ehhez arra is szükség van, hogy hatékony rendszerek jöjjenek létre az Unión belül a visszatérést elrendelő határozatok kiadása és végrehajtása érdekében. Az előző hónapban konkrét lépéseket tettek az integrált visszatérés-kezelési rendszer kidolgozására, valamint arra, hogy a visszatérést elrendelő határozatokat és a beutazási tilalmakat belefoglalják az uniós információcsere-rendszerekbe. A tagállamok visszatéréssel foglalkozó intézményeinek szintén meg kell kapniuk a szerepük ellátásához szükséges forrásokat. A tagállamoknak mielőbb végre kell hajtaniuk a Bizottság által javasolt és a tagállamok által a Bel- és Igazságügyi Tanács 2015. októberi ülésén jóváhagyott visszatérésre vonatkozó uniós cselekvési tervet.

Visszatérések szeptember óta

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_returns_en.pdf

Az uniós polgári védelmi mechanizmust aktiváló országok támogatása

Az uniós polgári védelmi mechanizmus célja, hogy gyakorlati támogatást nyújtson a válsághelyzet miatt nagy nyomás alatt álló országoknak. Szerbia, Szlovénia és Horvátország jelenleg kérelmezik a támogatást. A mechanizmus különféle típusú természetbeni támogatást mozgósíthat, beleértve a csapatokat és felszerelést, szállást, orvosi ellátmányokat és más nem-élelmiszercikkeket, továbbá a szakértői segítséget. A mechanizmust az aktiváló ország kérelmezi, a részt vevő országok pedig segítséget nyújtanak az azonosított igényekre válaszul. A Bizottság növelte a társfinanszírozás összegét, amelyet a segélyszállítmányoknak és a szakértőknek a kérdéses országokba való eljuttatására nyújt a jelenlegi menekültügyi válság folyamán. Mindeddig kevés tagállam reagált ezekre a felhívásokra, és még további nagymértékű erőforrás biztosítására van szükség Szerbia, Szlovénia és Horvátország számára, hogy megbirkózzanak a jelenlegi helyzettel.

A tagállamok által az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében Szerbiának, Szlovéniának és Horvátországnak nyújtott támogatás

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/press-material/docs/state_of_play_-_ucpm_support_en.pdf

Háttér-információk

Az Európai Bizottság folyamatosan és következetesen dolgozik azon, hogy a menekültügyi és migrációs kérdésekben összehangolt európai válaszintézkedések szülessenek.

Hivatalba lépése után, az Európai Bizottság elnökeként Jean-Claude Juncker egy külön migrációs biztost – Dimitrisz Avramopuloszt – bízott meg azzal, hogy a többi biztossal való – Frans Timmermans első alelnök által összehangolt – együttműködés keretében dolgozzon a politikai iránymutatás 10 prioritásának egyikét képező új migrációs politika kialakításán.

Az Európai Bizottság 2015. május 13-án európai migrációs stratégiát terjesztett elő, amelyben átfogó megközelítést határozott meg a migráció – annak valamennyi aspektusára kiterjedő – kezeléséhez.

A stratégia keretében megkezdődött a 2015. május 27-én és 2015. szeptember 9-én elfogadásra került két végrehajtási csomag, és a bennük szereplő intézkedések kivitelezése.

További információk:

Sajtóközlemény – Menekültügyi válság: Az Európai Bizottság beszámol a kiemelt intézkedések végrehajtása terén tett előrelépésről

Közlemény: A menekültügyi válság kezelése: az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt intézkedések végrehajtásának helyzete

Feljegyzés – kérdések és válaszok a sürgősségi áthelyezésről

Az európai migrációs stratégiávalkapcsolatos valamennyi sajtóanyag

Tusk elnök, Juncker elnök és Bettel miniszterelnök leveleaz európai állam- és kormányfők számára a nyugat-balkáni útvonallal foglalkozó magas szintű találkozót követően

IP/15/6134

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar