Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Revizija europske susjedske politike: jača partnerstva za bolje susjedstvo

Bruxelles, 18 studeni 2015

Revizija europske susjedske politike

Europska komisija i visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku danas su predstavile glavne izmjene europske susjedske politike iz kojih se vidi novi pristup Unije njezinim istočnim i južnim susjedima. Revizija je uslijedila nakon opsežnog savjetovanja s državama članicama, partnerskim zemljama, međunarodnim organizacijama, socijalnim partnerima, civilnim društvom i akademskom zajednicom.

Jače partnerstvo sa susjedima ključno je za Europsku uniju u vrijeme kada se suočavamo s brojnim izazovima unutar i izvan svojih granica. Teroristički napadi u Parizu u petak, ali i nedavni napadi u Libanonu, Egiptu, Turskoj i Iraku, još su jedan dokaz da smo suočeni s globalnim prijetnjama protiv kojih se međunarodna zajednica mora zajednički boriti. Moramo zajedno graditi sigurniju okolinu, pokušati riješiti brojne krize u našoj regiji, podupirati razvoj i rast najsiromašnijih područja te nastojati ukloniti temeljne uzroke migracija. Upravo je to svrha trenutačne revizije europske susjedske politike, s pomoću koje ćemo promicati svoje zajedničke vrijednosti i interese te nastojati više surađivati s partnerima u sigurnosnim pitanjima. Danas utvrđenim mjerama nastoji se povećati otpornost naših društava i društava naših partnera te našu sposobnost da djelotvorno surađujemo na zajedničkim ciljevima”, rekla je visoka predstavnica i potpredsjednica Komisije Federica Mogherini.

„Trenutačno nam je najvažnija stabilizacija susjedstva. Sukobi, terorizam i radikalizacija prijetnje su svima nama. No nesigurnost nastaje i zbog siromaštva, korupcije i lošeg upravljanja. Zato ćemo, gdje je to potrebno, promijeniti težište svojih odnosa s partnerima te se usredotočiti na interese koji su nam stvarno zajednički. Pritom će naročito važan biti gospodarski razvoj, s posebnim naglaskom na zapošljavanje i vještine mladih”, dodao je povjerenik za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn.

Stabilizacija, diferencijacija i odgovornost

Glavni prioritet europske susjedske politike u ovome mandatu bit će stabilizacija. Diferencijacija i veća uzajamna odgovornost također će biti ključni u novoj europskoj susjedskoj politici u kojoj će se uzeti u obzir da ne teže svi partneri poštovanju pravila i norma EU-a te će se uvažiti želje svake zemlje o prirodi i opsegu njezina partnerstva s EU-om. EU će poštovati i dalje promicati univerzalne vrijednosti u okviru europske susjedske politike, nastojeći iznaći djelotvornije načine promicanja demokracije, ljudskih prava, temeljnih sloboda i vladavine prava.

Ključni sektori

U okviru nove europske susjedske politike poticat će se potpora uključivu gospodarskom i socijalnom razvoju. Otvaranje radnih mjesta za mlade bit će jedna od ključnih mjera gospodarske stabilizacije. Naglasak će biti na povećanoj suradnji s partnerskim zemljama u sektoru sigurnosti, uglavnom u područjima sprječavanja sukoba te borbe protiv terorizma i radikalizacije. Sigurna i zakonita mobilnost s jedne strane te suzbijanje nezakonitih migracija, trgovanja ljudima i krijumčarenja s druge strane također su prioriteti. Naposljetku, veća će se pozornost posvetiti suradnji s partnerima u području energetske sigurnosti i klimatske politike.

Veća fleksibilnost, djelotvornost i novi pristup partnerstvima

EU svojim susjedima nudi mogućnost promjene težišta odnosa kako bi se posvetilo političkim prioritetima koje obje strane smatraju temeljem partnerstva. O tome će se razgovarati s partnerima i to je ključno kako bi oni stekli veći osjećaj odgovornosti. Cilj je i više uključiti države članice u definiranje i provedbu politika u susjednim zemljama.

U novoj europskoj susjedskoj politici uvest će se nekoliko novih metoda rada, pa će se primjerice ukinuti tradicionalni godišnji paketi izvješća za pojedine zemlje. Izvješćivanje će biti bolje prilagođeno prirodi pojedinog odnosa i radnom programu u okviru njega.

Novom politikom nastojat će se fleksibilnije upotrebljavati raspoloživa financijska sredstva kako bi EU mogao brže reagirati na nove izazove u susjedstvu. Predviđen je intenzivniji dijalog s civilnim društvom, socijalnim partnerima i mladima.

Na regionalnoj razini, dodatno će se ojačati Istočno partnerstvo u skladu s obvezama preuzetima na sastanku na vrhu u Rigi. Unija za Mediteran mogla bi imati veću ulogu u podupiranju suradnje susjeda na jugu. Novom europskom susjedskom politikom nastojat će se i po potrebi uključivati druge regionalne sudionike, izvan susjedstva, pri odgovaranju na regionalne izazove.

Sljedeći koraci

U narednim će se mjesecima raspravljati s državama članicama i partnerskim zemljama o današnjim prijedlozima kako bi se zajednički odredili novi prioriteti i oblik budućih odnosa.

Zajednička komunikacija:

http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf

Više informacija:

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/index_en.htm

http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm

Kontekst:

Europska susjedska politika pokrenuta je 2004. kako bi EU mogao bolje poticati i podupirati stabilnost, sigurnost i blagostanje u najbližim mu zemljama. EU je i dalje predan tim ciljevima, no s obzirom na događaje u posljednjih nekoliko godina pokazalo se da su potrebni novi pristup, ponovno utvrđivanje prioriteta i uvođenje novih načina rada.

Revizija, koju je predložio predsjednik Juncker, a zatražile su je države članice EU-a, bila je predmetom javnog savjetovanja u okviru kojeg je zaprimljeno više od 250 komentara država članica, vlada partnerskih zemalja, institucija EU-a, međunarodnih organizacija, socijalnih partnera, civilnog društva, poduzeća, trustova mozgova, akademske zajednice i drugih osoba. Velikim odazivom na savjetovanje potvrđena je potreba za promjenom i metodologije i same biti europske susjedske politike.

 

IP/15/6121

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar